הספר: ספר שו"ת נחלת לוי

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת נחלת לוי
שו"ת נחלת לוי - ח"ב
הסכמות
הקדמה
סימן א
סימן ב - סדר השתלשלות קבלת הוראות מרן
סימן א - הטס לחלל האם חלים עליו מצוות שהזמן גרמא
סימן ב - לחיצה על הכפתור אשר גורם למאוורר להסתובב לצדדים
סימן ג - מפסק גרמא
סימן ד - גרמא בשבת [המשך לנ''ל]
סימן ה - עניית אמן על ברכת העולה לתורה שהוא עם הארץ
סימן ו - קריאת שנים מקרא ואחד תרגום למי שאינו מבין היטב את התרגום
סימן ז - האם אפשר להתחיל קריאת שנים מקרא ואחד תרגום אחר מנחה של שבת
סימן ח - קריאת שנים מקרא בטעמים, סדר קריאת שמו"ת
סימן ט - עונת אברך שאינו לומד בלילה
סימן י - עונת אברך הלומד ביום ובלילה [המשך לנ''ל]
סימן יא - כיצד נהגו לשיר פסוקים
סימן יב - פסיעה גסה בשבת
סימן יג - פסיעה גסה בחול [המשך לנ''ל]
סימן יד - חבישת מגבעת ברה"ר כשאין עירוב
סימן טו - קריאת עתונים
סימן טז - קריאת עלונים של ד"ת שיש בהם פרסומות [המשך לנ''ל]
סימן יז - קריאת שם רחוב ומספר בית [המשך לנ''ל]
סימן יח - קריאת ספרי סיפורים חרדיים
סימן יט - חלוקת הוראות קבע בשבת לצורך מצוה
סימן כ - להסב מאוורר לכוון אחר מפני שהרוח מפריעה ליושב מולו
סימן כא - כלי כסף וכלי פורצליין האם הם מוקצים מחמת חסרון כיס
דילוג לתוכן