האם ביאה שלא כדרכה מותרת מהתורה?

אנונימיות נשאל לפני 2 שנים

האם יש התר לספרדים או אשכנזים לפי שולחן ערוך/רמ"א לביאה שלא כדרכה ללא הוצאת זרע - האם יש התר ?

תגי השאלה:
1 תשובות
Best Answer
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני 2 שנים

שלום וברכה לשואלת היקרה.
ביאה שלא כדרכה (באחוריים) מותרת מן הדין, אך ורק ללא הוצאת זרע, לא באופן קבע אלא רק באקראי - וחשוב מכך בהסכמה מלאה של האישה, הסכמה ללא לחץ מהאיש ומרצונה החופשי לגמרי.

אך בנוסף לכך שהדבר מותר מן הדין - חכמים משווים ביאה שלא כדרכה (אחוריים) וביאה דרך איברים לפרשת אשת יפת תואר.

פשוטם של דברים:

משכב שלא כדרכה נחשב לדבר שהתורה התירה אך ורק בעקבות יצר הרע ששולט באנשים לפעמים באופן כל כך קשה ולכן הדבר מותר מן הדין, אך נחשב לדבר לא טוב עד כדי כך שהתורה מתארת את המעשה הזה כדבר שמוליד טומאה באדם, בצאצאיו ואף ילדיו לעתיד יהפכו לכעין "בן סורר ומורה".

בנוסף לכך הדבר מוליד ריחוק ואפילו תיעוב בין בני הזוג, שכן אף אחד בדעה צלולה לא היה מוכן לעבור דבר כזה. חכמים אף כותבים על כך "עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס", ועוד ביטויים רבים בנושא.

בנוסף יש לציין שבעל השולחן ערוך (רבי יוסף קארו זיע"א) כותב בספר בית יוסף כך "שמתאוה לבא על אשתו שלא כדרכה שריא וכתב הרא"ש שם דהאי שינויא בתרא עיקר ודבר קשה הוא להתיר לו להכשל בהוצאת זרע לבטלה אפילו באקראי ושומר נפשו ירחק מזה ומכיוצא בו וכבר כתבתי בזה" (בית יוסף אבן העזר סימן כ"ה).

האר"י הקדוש שמורה שהדבר אסור מורה תיקון בן חמש מאות וכמה צומות כיום כיפור על הנושא, לכן - טוב לכל אדם להשתדל להתרחק כמה שניתן בכל יכולתו מהדבר הזה, אך אם הוא עומד במצב כזה שבו יצרו כופה אותו והוא לא מסוגל לכך - אפשר לסמוך על עיקר הדין, ולאחר מעשה יראה האדם איך שלא יגיע למצב כזה שוב לעולם.

ראוי לאדם להרגיל עצמו בקדושה יתירה ובמחשבה טהורה ובדעת נכונה, כדי להנצל מלהכשל בדבר ערוה. ויזהר מהייחוד, שהוא הגורם הגדול, וכן ינהוג להתרחק מהשחוק ומהשכרות ומדברי עגבים (פירוש דברי שחוק וחשק), ולא ישב בלא אשה, שמנהג זה גורם לטהרה גדולה. יתירה מכל זאת אמרו: יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מהחכמה. (שולחן ערוך אבן העזר סימן כ"ה סעיף א')

באופן כללי - ראוי לכל אדם לפעול כמה שיותר שכל הקשור לנושא האישות יגיע מתוך מקום של קדושה, טהרה ואהבה (אהבת הזולת ולא אהבת עצמו) כמה שניתן, טוב וראוי ללמוד בספרים על איך צריך להתייחס לנושא, ועבודת הנפש הכרוכה בנושא.
ישנם כמה ספרים מעולים:

  • בנין הבית - הרב משה שוחטוביץ
  • נעימות נצח - הרב יעקב שכנזי
  • שושנת העמקים - הרב יעקב שכנזי

כדאי גם לקרוא את דברי ספר חרדים פרק ס"ד, ושל"ה שער האותיות, קדושת הזיווג. כמו כן בספרי דרכי טהרה לרב מרדכי אליהו זיע"א בנושא זה.
כאן תוכל למצוא עוד הלכות והסברים בנושא (קיצור שולחן ערוך סימן קמ"ה)
אני ממליץ לקרוא גם את המאמר הזה בנושא זרע לבטלה
ועוד את המאמר הזה בנושא שמירת הברית
שיהיה בהצלחה רבה.
אם יש לך עוד שאלות, או שהתשובה לא הייתה ברורה, אתה יכול לשאול עוד שאלה בשמחה רבה!
בברכה,
איתמר חיים.

דילוג לתוכן