סימן ריז – דין מי שלא נהג אבלות

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר קיצור שולחן ערוך המלא סימן ריז – דין מי שלא נהג אבלות
תוכן עניינים הצג

סעיף א

אבל שלא נהג אבילות תוך שבעה, בין בשוגג בין במזיד משלים אותו כל שלשים, חוץ מן הקריעה, שאם לא קרע בשעת חימום אינו קורע אלא בתוך שבעה דחשיב שעת חימום, ועל אביו ואמו קורע לעולם.

סעיף ב

קטן שמת לו מת אפילו הגדיל תוך שבעה, כיון שבשעת מיתה היה פטור בטל ממנו כל דין אבלות, אך באבלות דשנים עשר חודש על אביו ואמו שהוא משום כבודם יש לו לנהוג.

סעיף ג

חולה שמת לו מת שחייב להתאבל עליו ונודע לו, אם הבריא תוך שבעה גומר הימים הנשארים, וכן תוך שלשים גומר הימים הנשארים, אבל אינו צריך להשלים הימים שעברו בחליו משום דאז נהג גם כן מקצת אבילות ודמי לשבת העולה ואינו מפסיק, וכן היולדת גם כן אינה צריכה להשלים הימים שעברו עליה בלידתה רק גומרת הימים הנשארים

דילוג לתוכן