הספר: ספר אמרי יחזקאל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר אמרי יחזקאל
אמרי יחזקאל
דף השער
הקדמה
מאמר ראשון - מהו הדבר 'הסגולי' המאפיין את מעלת התורה יותר משאר המצוות ?
מאמר שני - "הוכחות" על קיום נצחיות התורה!
מאמר שלישי - קיום התורה והמצוות - לטובת מי ?
מאמר רביעי - "הנאות העולם הזה" האם זו מציאות שמתנגדת לחוקי התורה?
מאמר חמישי - "גרוע באישיותו" "ותלמיד חכם" – האם שני ניגודים אלו יכולים להשתלב ביחד?
מאמר שישי - טעם מתיקות התורה - מי מרגיש?
מאמר שביעי - עשיר גדול, וכלום לא חסר לו, ובכ"ז מרגיש שרע לו, מדוע?
מאמר שמיני - מהם "התנאים" לקבלת התורה?
מאמר תשיעי - "כיצד זוכים להגיע לדרגת לימוד תורה "לשמה"?
מאמר עשירי - מהו שורש הסיבה האמיתית שממנו נובע כל השנאה על בחורי ישיבות?
לתועלת הרבים הצגנו כאן מספר הדרכות ועצות לשיטת לימוד הגמרא
מאמר ראשון - התפילה "שיחת טלפון" עם בורא עולם!
מאמר שני - תפילה "מעמקי הלב" פורצת את כל השערים הנעולים!
מאמר שלישי - מה עוזרת תפילה? הרי הכל בידי שמים וא"כ כבר נקבע ונגזר מלמעלה?!
מאמר רביעי - האם יש תפילה שנתקלת למעלה ב"מחסום" וחוזרת ריקם?
ומעלה...) שגם זה מרים את ה"מורל" של האדם, ומעניק לו הרגשה של "כוחי ועוצם ידי", ובמצב כזה קשה לאדם להכנע, ולהוריד את הראש בפני בורא העולם.
מאמר חמישי - תפילה במהירות מהשפה ולחוץ – עולה עד 'התקרה' בלבד!!!
מאמר שישי - להיות "עקשן" בתפילה. לא לוותר, להתחנן ולבקש - עד שישיג מבוקשו!
מאמר שביעי - במקום תפילה בציבור מתפשרים על תפילה ביחידות האם הדבר כ"כ חמור?
מאמר שמיני - אנחנו יותר מדי "קרים ואדישים" בתפילה בלא דביקות והתלהבות. מה הסיבה?
מאמר תשיעי - איזה עצות וסגולות נאמרו בחז"ל שמבטיחים לנו שתפילתנו תישמע ברצון בשמים?
מאמר עשירי - כשנמצאים ח"ו בצרה, דורשים מאיתנו לומר דוקא "תפילה ומזמורי תהלים", וזכות התורה שלומדים אינו מספיק כדי להגן, מה הסיבה?
מאמר ראשון - אדם שגומל חסדים. האם זה בהכרח משקף שיש לו מידות טובות והגונות?
דילוג לתוכן