הספר: ספר בים דרך - ויקרא

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - ויקרא
בים דרך - ויקרא
א. פשט טעם מצות הקרבנות - לעבודת ה' בשמחה
ב. מאמרי חז''ל להיתר הבדיחותא וכנגדם לשלילתה
ג. ב' גדרים בשמחה: א. שמחה. ב. בדיחות הדעת
ד. שמחת נפש השכלית לעומת נפש הבהמית
ה. הנפש הקדושה תשמח גם באמצעי, ולעומתה הנפש הבהמית לא תשמח אלא רק בהגיע המטרה
ו. הטורח בהשגת המצוות לעולם לא יתאכזב
ז. בעמל נפש הקדושה אינו נדרש בדוקא גמר המעשה, כל פרט של אמצעי חשוב לעצמו
ח. לא רק האמצעים וההכנות למצוה הינם תכלית לעצמן אלא אף המחשבה והרצון למצוה כבר הינו תכלית לעצמו
ט. הנפש הבהמית ככלות הנאתה לא רק שלא תישאר לה משמחתה כלום אלא שבמקומה יבואו התוגה ועצב
י. הנפש בטבעה שונאת את העצבות כי בשורשה היא שייכת לעולם של שמחה וממנו חוצבה
יא. השמחה היא מפתח גדול להתפתחות הרוחנית של האדם ולעומתה העצבות היא הסוגר לכל המעלות
יב. העצבות - לא רק שמונעת מהאדם התקדמות אלא גם גורמת לו נפילות ונסיגה לאחור
יג. שמחת בית השואבה נעשתה על ידי גדולי ישראל ראשי ישיבות וסנהדרין בדוקא להורות מעלת חשיבותה של השמחה
יד. טעם נוסף לשמחת בית השואבה על ידי גדולי ישראל דוקא, להורות היאך צריכה שמחה זו להעשות - וגילו ברעדה
טו. במצות השמחה ישנה סכנה בקיומה לפי שבנקל יכול לגלוש האדם לשחוק וקלות ראש באם לא ישים לבו ליזהר
טז. בדיחות הדעת מהי?
יז. ישוב סתירת מאמרי חז''ל בחיוב או בשלילת הבדחנות
יח. היאך אין סתירה בין צער ודאגה מהחטאים וכן בין צער חורבן הבית והגלות למידת השמחה
יט. יש לראות ניסי ה' בתוך הצרות והגלות
כ. מצות התשובה - בשמחה
כא. מה בין עצב ללב נשבר
כב. מתחים מקיום המצוות - מאוייבי השמחה המה
כג. סימן לידע האדם האם למתן עצמו בעבודתו או להמשיך הלאה?
כד. השמח בחלקו זוהי מידה גם בענייני רוחניות ומקנייני התורה
כה. עבודת ה' צריכה להיות מתוך הרגשה והכרה עצמית ולא בדרך ''חיקוי''
דילוג לתוכן