הספר: ספר בים דרך - דברים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בים דרך - דברים
בים דרך - דברים
א. פעמים שהקיצוניות הכרחית - כדי להשרד
ב. משבר הקינאה אצל הבני תורה
ג. משא ומתן בין החכמה והקינאה
ד. לפי מה נקבעות דרגות הקירבה להקב''ה
ה. אברהם אבינו נתייחד ביחודיות אהבה מהקב''ה, לא מצד גדלותו בייחס לאחרים אלא ממילוי תפקידו בשלימות
ו. היאך ידע האדם מה תפקידו הנדרש ממנו בעולמו
ז. היאך להתמודד עם משבר הקינאה כאשר השניים שווים בנתונים בשאיפות ובכשרונות, ולא בהצלחות
ח. לכל עובד ה' תפקיד אחר מחבירו
ט. מדבריו של הגה''צ ה''סטייפלר'' זצוק''ל, בענין משבר הקינאה אצל הבני תורה
י. השקר - מתעתע ואוחז את עיני בני האדם
הקדמה
א. בהירות הדעת לנתקף מחרדות ודאגות שווא
ב. הדאגה איננה חולי אלא תופעת חסרון אמונה
ג. הדאגה והחרדה אין מי שניצול ממנה
ד. הדאגה והפחד - להביא לתלות בהקב''ה
ה. ייסורי הנפש - סיוע לתיקון המידות והתאוות
ו. יסורי הנפש - יסורים הממרקים
פרשת ואתחנן א' - מאמר פט - נחיצות התפילה בעקבות משיחא
א. מעיקרי האמונה - אמונת ''מלא כל הארץ כבודו''
ב. הבטחת דוד המלך לדור האחרון שתתקבל תפילתם בכל מצב
ג. על מה להתפלל?
ד. המתפלל לה', אף אם לא נתמלא מבוקשו עדיין, רווח גדול יש לו בתפילתו שאדוק קשרו עם בוראו
ה. כל תפילה מצטרפת למנין וסכום שנצרך למילוי סכום התפילות
ו. משל נמרץ שאין להתייאש מלחזור ולהתפלל
ז. אמונת ''מלא כל הארץ כבודו'' - קרבת הבורא לנברא - ממנה יתד וממנה פינה לעבודת התפילה
דילוג לתוכן