סימן קה – דברים האסורים משום טירחא בחול המועד

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר קיצור שולחן ערוך המלא סימן קה – דברים האסורים משום טירחא בחול המועד

סעיף א

אסור להסיע ולישא מטלטליו וכלי ביתו בחול המועד מדירה שבחצר זו לדירה שבחצר אחרת, אפילו מדירה כעורה לנאה, אבל מבית לבית בחצר אחת מותר, וכן אם שתי החצרות סמוכות ויש פתח ביניהן מותר להוציא החפצים דרך שם, ובמקום פסידא מותר אפילו מעיר לעיר, וכן מדירה שאינה שלו לדירה שהיא שלו מותר משום שמחת יום טוב, ששמחה היא לו לדור בדירה שהיא שלו.

סעיף ב

אם צריך להכניס פירותיו או שאר סחורה מפני שהוא ירא מפני גנבים או משאר הפסד, כל מה שאפשר לעשות בצנעה יעשה, ואם אי אפשר לעשות בצנעא מותר לעשות אפילו בפרהסיא.

דילוג לתוכן