הספר: ספר שו"ת עם סגולה - חלק ד

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שו"ת עם סגולה - חלק ד
שו"ת עם סגולה - חלק ד
דף השער
דברים אחדים
הסכמות
סימן א - סעודה המפסקת בשבת
סימן ב - נטילת ציפרנים ורחיצת הגוף בערב שבת בתשעת הימים
סימן ג - מי שלא נשארו לו בגדים לתשעת הימים האם מותר לו לכבס | דין גרבים ומגבות ובגדי זיעה בתשעת הימים
סימן ד - רחיצה למי שמזיע בתשעת הימים
סימן ה - האם רחיצה במים קרים נחשבת רחיצה או לא
סימן ו - משלוח מנות לרשע
סימן ז - מתנות לאביונים לפני פורים ע"י צ'ק
סימן ח - בענין הנ"ל
סימן ט - תספורת ורחיצה בתענית אסתר
סימן י - בענין הנ"ל
סימן יא - מגילה שנכתבה שלא מן הכתב
סימן יב - שיעור מתנות לאביונים ונתינת מתנות לאביונים לחילוני בזמנינו
סימן יג - כמה פרטי דינים בענין זכר למחה"ש
סימן יד - מכתב מחכ"א בענין הנ"ל
סימן טו - מכתב לאחד האם יש חיוב להשתכר בפורים
סימן טז - בהיתר לשנות לצורבא מרבנן בפוריא לפירוש שהכונה סעודת פורים
סימן יז - מכתב מהרב דינר על העץ במגילת אסתר
סימן יח - תשובה על הנ"ל
סימן יט - עוד מכתב מהרב דינר בענין הנ"ל
סימן כ - האם בקריאת המגילה יניח תפילין דרש"י או דר"ת
סימן כא - עשיית מלאכה בפורים דפרזים לנוהג כמוקפין ועוד פרטי דינים
סימן כב - האם בפורים יש חיוב בהלל והודאה
דילוג לתוכן