הספר: ספר שובה ישראל

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר שובה ישראל
שובה ישראל
יסוד המשפט - חסד והטבה
תפילת השב לרבנו יונה
א. השב בתשובה אהוב ונחמד
ב. טעם למעלת בעלי תשובה על צדיקים גמורים
ג. חובת האמונה שתשובה מועילה על כל חטא
ד. חובת האמונה שתשובה מועילה בכל זמן
ה. ה' יתברד כביכול מחזיק טובה לשב בתשובה, ולא עוד אלא שמפייסו
ו. אין חטא בעולם שאינו מתכפר בתשובה, ואף מה שאמרו עליו רז''ל ''מעות לא יוכל לתקן''
ז. שלא להתרפות מתשובה מסבת רבוי העוונות
ח. החטא הוא ''מציאות'', וחסד ה' שאפשר לעקור מציאות על ידי התשובה
ט. שלא להתרפות מהתשובה מחמת קשי קיומה אלא יחטף מה שיוכל
י. ככל שפגם יותר בחטאיו, מתקן בתשובתו יותר
יא. שלא יתרפה בעל התשובה אם נפל שוב לחטא.
יב. התרפות התשובה נובעת מעצלות
יג. עוד מענין רעת העצלות המעכבת את התשובה
יד. מה היא ההתחלה הנדרשת מאתנו
טו. התורה חסה על החוטא שלא יתביש
טז. התעצמות התשובה מאישי התנ''ך
יז. בו יבואר מגודל אריכות אפיו ורחמנותו של הקב''ה
יח. דברי חזוק נפלאים שלא להתיאש מהתשובה ושלא לפל מרבוי הנסיונות והנפילות
פרק ב' - מעלתה של תשובה וכחה
א. גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם
ב. גדולה תשובה שמביאה גאולה לעולם
ג. גדולה תשובה שמארכת ימיו ושנותיו של אדם
ד. המתחזק בתשובה נוטל שכר כל המתרפים
דילוג לתוכן