15 מזמורי "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת" לביטול השינה - ספר דוד המלך ועוצמת התהילים

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר דוד המלך ועוצמת התהילים 15 מזמורי "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת" לביטול השינה - ספר דוד המלך ועוצמת התהילים
תוכן עניינים

--------

במדרש רבה בראשית פרק ח' מובא: בשעה שברא הקב''ה את אדם הראשון, טעו בו מלאכי השרת וביקשו לומר לפניו קדוש... מה עשה הקב''ה? הפיל עליו תרדמה וידעו הכל שהוא אדם. ומובא בספר המידות שלומדים מכך: שכל שהוא מקודש יותר הוא רחוק יותר מהשינה.

חמישה עשר מזמורי "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת" שבתהלים, מסוגלים לבטל השינה. ומובא שמכל עשרים שנה שהיה יעקב בבית לבן, לא שכב לישון. ומה היה אומר? רבי יהושע בן לוי אמר: ט''ו שיר המעלות שבספר תהלים. מרומז בזה שבכדי לבטל השינה יאמר ט''ו שיר המעלות. (מדרש רבה, בראשית ח', סח')

עוצמת 15 מזמורי "שיר המעלות"

על ידי 15 "שיר המעלות" אלה שאמר דוד, נתן קיום לכל מעשה בראשית. מובא בגמרא: בשעה שחפר דוד המלך את היסודות למזבח, פגע בתהום ועלה התהום וביקש להציף את כל העולם. כתב דוד שֵם של הקדוש-ברוך-הוא על החרס וזרקו לתהום, וירד התהום 16 אלף אמה ונסתם בחרס. ראה שירד התהום יותר מדי, אמר: התהום כמה שהוא סמוך לפני האדמה יותר - הוא משקה אותה יותר. אמר 15 "שיר המעלות" והעלהו לתהום 15 אלף אמה, והעמידו באלף אמה סמוך לפני האדמה. נמצא ש-15 "שיר המעלות" אלה, יש בהם קיום כל מעשי בראשית, שאלמלא אמרם דוד, היה כל העולם כולו יבש מן המים (ספר התודעה).

15 "שיר המעלות"

1. תהלים ק''כ, א': "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת"...
2. תהלים קכ''א א': "שִׁיר לַמַּעֲלוֹת"...
3. תהלים קכ''ב, א': "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת"...
4. תהלים קכ''ג, א': "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת"...
5. תהלים קכ''ד, א': "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת"...
6. תהלים קכ''ה, א': "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת"...
7. תהלים קכ''ו, א': "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת"...
8. תהלים קכ''ז, א': "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת"...
9. תהלים קכ''ח, א': "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת"...
10. תהלים קכ''ט, א': "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת"...
11. תהלים ק''ל, א': "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת"...
12. תהלים קל''א, א': "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת"...
13. תהלים קל''ב, א': "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת"...
14. תהלים קל''ג, א': "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת"...
15. תהלים קל''ד, א': "שִׁיר הַמַּעֲלוֹת"...

* אפשר למצוא מעלות וסגולות נוספות בספרי קודש כמו בספרי החיד''א זיע''א: "מורה באצבע", "עבודת הקודש", "סנסן ליאיר" ועוד.

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרבנית המחברת

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל הרבנית שלומית גד זצ''ל
דוד המלך ועוצמת התהילים

הרבנית שלומית גד זצ''ל

לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן