''שְׁבוּת דִּשְׁבוּת בְּמָקוֹם מִצְוָה''

דף הבית ספרי קודש אונליין הלכות שבת - ספר השבת בהלכה ובאגדה ''שְׁבוּת דִּשְׁבוּת בְּמָקוֹם מִצְוָה''
תוכן עניינים

ההלכות לדעת הרב עובדיה זיע"א בלבד.
--------

לצורך מצוה התירו חכמים לומר לגוי לעשות מלאכה האסורה מדרבנן. וזהו הנקרא בלשון חז''ל: ''שְׁבוּת [איסור דרבנן בעצם האמירה לגוי] דִּשְׁבוּת [בצירוף המלאכה שהיא עוד איסור דרבנן] בְּמָקוֹם [של] מִצְוָה.'' והוא הדין שמותר כן גם במקום צורך גדול, או במקום של קצת חולי, או במקום צער. (סימן שז ס''ה. שבת ג תמג)

על כן, בימי הקיץ אם חם מאוד וקשה לו להתפלל וללמוד תורה, או שיש לו צער מהחום, מותר לומר לגוי להפעיל את המאוורר או המזגן (שבת ג עח). כיון שיש כאן צירוף של שני איסורי דרבנן: עצם האמירה לגוי לעשות מלאכה האסורה, זהו שבות אחד. וכיון שמלאכה זו אפילו על ידי ישראל אינה אסורה אלא מדרבנן, כי מפעיל רק זרם חשמלי ללא חוט להט, הרי זה שבות שני. ובמקום מצוה או צער, לא אסרו חכמים. { [ועיין לעיל במלאכת מבעיר.]}

היתר זה של ''שבות דשבות במקום מצוה'', הותר גם לצורך אורחים, שהרי אמרו חז''ל (שבת קכז ע''א): ''גדולה הכנסת אורחים, יותר מהקבלת פני שכינה''. (שבת ד נז)

היתר זה של ''שבות דשבות במקום מצוה'', הותר גם ביחס למצוות שחיובן מדרבנן, כגון שאומר לגוי לעלות לאילן להביא שופר ביום טוב שני של ראש השנה. שתקיעת שופר ביום השני אינה מן התורה אלא מדרבנן. (שבת ג תמו)

מי שנסגר בחדר רשאי לומר לגוי שיפרוץ את הדלת בדרך קלקול, כדי שיוכל להתפלל ולשמוע קריאת התורה, ולקיים מצות עונג שבת. (ב רפד. שבת ג תמח)

--------

לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים

לזכות הרב המחבר

האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל, לעשות נחת להשם יתברך ולהמשיך רחמים וחסדים על כל העולם, לבירור עץ הדעת טוב ורע ולתיקון הדעת של כל בר ישראל, ולקרב את ביאת מלך המשיח צדקנו.

בפרט לזכות נשמות משה בן יוכבד רבנו עליו השלום רבן של כל ישראל, רבי שמעון בן יוחאי מגלה תורת הנסתר בעולם, רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה עטרת ראשינו, רבי ישראל הבעל שם טוב בן אליעזר מגלה תורת החסידות בעולם, רבנו נחמן בן פייגא אור האורות, רבי חיים בן יוסף ויטאל תלמיד רבנו האר"י, וכל הצדיקים והחסידים, הצדיקות והחסידות, האבות הקדושים והאמהות הקדושות, דוד המלך וכל יוצאי חלציו וכל אחד ואחד מישראל בכל מקום שהוא חי או מת.

ותיקון של כל ישראל החיים והמתים, ולפדיון של כל ישראל החיים והמתים מכל דין וייסורים שיש עליהם.

בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מחבר
סדר היום בהלכה ובאגדה

כסלו התשע"ג
לפי רישיון  Creative Commons-CC-2.5

דילוג לתוכן