הספר: ספר בלבבי משכן אבנה - ט'

דף הבית ספרי קודש אונליין ספר בלבבי משכן אבנה - ט'
בלבבי משכן אבנה - ט
א - נקודת התמימות מקיפה את כל הנבראים
ב - ''ליגמר והדר ליסבר''
ג - התורה ניתנה גם ל''אשר איננו פה עמנו היום''
ד - התמימות תלויה ב''אבנתא דלבא''
ה - אמונה - הכלי היחיד להשגת דבקות באין סוף
ו - האמונה - כח הממוצע בין הנבראים לקב''ה
ז - שבירת מחיצות - רק ע''י כח האמונה
ח - מהו אותו ''פתח כחודו של מחט''?
ט - התקשרות ל''אתה הוא עד שלא נברא העולם''
י - אמונה באפשרות התמידית ליצור קשר עם הרבש''ע
יא - ''תורתי שמרו'' - תנאי להשגת ה''פתח כחודו של מחט''
יב - רק חכמת ביטול הנבראים נקראת ''חכמה''
יג - אדם נצרך לשני הדרכים יחד
א - אמונה - דוקא בדברים שהחוש מתנגד להם
ב - אמונה בגבול ובבלתי בעל גבול
ג - השגת חכמת התורה ע''י כח האמונה
ד - תורה המחוברת לשורשה
ה - דבקות בבורא - גם בשעת ההתעסקות עם המוגבל
ו - 'עץ החיים' - האמונה - צריך להיות קודם ל'עץ הדעת'
ז - דבקות ב''פועל'' - לפני הדבקות ב''נפעל''
ח - אמונה גמורה במציאות ה' בלב כל אדם
ט - קשה להגיע לאמונה מתוך התבוננות
י - אין בעולם מציאות של נפרדות מהבורא!
יא - האמונה כוללת ג' חלקים
יב - ''כח הפועל בנפעל'' - גם במחשבת נפרדות
דילוג לתוכן