הגדה של פסח בגדי השרד לרבינו יעקב אביחצירא זצוק"ל

65.0075.00

המלאי אזל

עם התקרב חג החירות מתבשר עולם התורה בהוצאתו לאור של 'בגדי השרד' על הגדה של פסח לרבינו יעקב אביחצירא זצוק"ל, בהוצאה מפוארת ומבוארת ע"י 'עוז והדר'. ספר בגדי השרד מעטר את נוסח ההגדה כשהוא מוגה ומדויק, עם פסקי הלכות ממרן ה'בן איש חי' זי"ע, וכולל בתוכו דרוש לשבת הגדול מספר 'דורש טוב' לרבינו זצוק"ל.

את חיבורו של רבינו זי"ע מעטרים שני מדורי ביאור, ייחודיים ונפלאים, הניצבים לתפארה סביב דבריו. מטרתם לפתוח שער של הבנה וידיעה בעניינים המובאים בחיבורו הק' של רבינו, להיטיב את הבהירות בכוונתו ולהרחיב את אוצר המושגים הנדרשים על מנת ללמוד את מאמריו הנשגבים. מהם עניינים של תורת הנסתר והסוד, מהם סוגיות סבוכות בש"ס ובשו"ע, ומהם מאמרים עמוקים שלשונם נדיר או אינו מוכר. כל אלו מבוארים ומוסברים היטב במדורי הביאור.

עם התקרב חג החירות מתבשר עולם התורה בהוצאתו לאור של 'בגדי השרד' על הגדה של פסח לרבינו יעקב אביחצירא זצוק"ל, בהוצאה מפוארת ומבוארת ע"י 'עוז והדר'. ספר בגדי השרד מעטר את נוסח ההגדה כשהוא מוגה ומדויק, עם פסקי הלכות ממרן ה'בן איש חי' זי"ע, וכולל בתוכו דרוש לשבת הגדול מספר 'דורש טוב' לרבינו זצוק"ל.

את חיבורו של רבינו זי"ע מעטרים שני מדורי ביאור, ייחודיים ונפלאים, הניצבים לתפארה סביב דבריו. מטרתם לפתוח שער של הבנה וידיעה בעניינים המובאים בחיבורו הק' של רבינו, להיטיב את הבהירות בכוונתו ולהרחיב את אוצר המושגים הנדרשים על מנת ללמוד את מאמריו הנשגבים. מהם עניינים של תורת הנסתר והסוד, מהם סוגיות סבוכות בש"ס ובשו"ע, ומהם מאמרים עמוקים שלשונם נדיר או אינו מוכר. כל אלו מבוארים ומוסברים היטב במדורי הביאור.

על עריכת הביאורים הופקד צוות גדול של תלמידי חכמים מופלגים שליט"א מחברי 'עוז והדר' העוסקים בתורתו של רבינו הפזורה בכמה וכמה ספרים, בכל תחומי התורה, הנגלה והנסתר, הדרוש וההלכה. העורכים ישבו על מדוכת העריכה בכובד ראש וביראת הרוממות, ועמלו בדקדוק על כל תיבה ואות, לפענח את הנדרש ולבאר את הנצרך, על מנת שכל דורש ומבקש יוכל להיכנס בהיכלי תורתו של רבינו ולקנות לנפשו הימנה.

מדורי הביאורים נחלקו והיו לשני ראשים, ביאור 'בינת השרד' – מדור הביאור העיקרי, שבו מוסבר עומק כוונתו של רבינו זי"ע, בכל מקום כפי הנצרך הן על דרך הפשט והן על דרך הסוד. גם לשונו של רבינו זי"ע, שהיתה טבועה בבני הדור ההוא, ואינה מוכרת כל כך לבני דורנו, פוענחה ותרגמה לשפתנו-אנו. בין דבריו אף ישנם ניבים ומליצות לשון שיסודם בפסוקים או מדרשי חז"ל, שאינם נהירים דיים ללומד הממוצע, אלו הוצגו במדור 'בינת השרד' בכדי שיהיה שטף דברי רבינו ברורים ומובנים היטב לכלל הלומדים.

ילקוט 'עין השרד' – בו מובאים מדרשי חז"ל ואמרותיהם, אשר הובאו בדברי רבינו זי"ע, והביאם בקצרה כדרכו, או שיש תוספת מרובה ללומד לדעת את לשון הגמרא או המדרש, לראות את כל מאמר הזוהר הק' הנצרך להבנה, או דברי המפרשים העוסקים בנידון של רבינו. כל אלו נערכו בקפידה, ונסדרו במידה שקולה ומתבקשת, על מנת להביא את התועלת הרצויה בהבנה ובבהירות הלימוד.

במהדורה ייחודית זו נוספו אף חלוקה לקטעים ופיסוק, חידוש נוסף נתחדש במהדורה מובחרת זו בהוספת כותרות בצד החיבור, בהם יוכלו הלומדים לדעת מה תוכן האמור בו, ומה חידש בזה רבינו. את הספר ניתן להשיג החל מימים אלו בחנויות הספרים המובחרות ברחבי הארץ.

Submit your review

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Reviews

There are no reviews yet.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות

קטגוריות מוצרים

ממלא מקום

הגדה של פסח בגדי השרד לרבינו יעקב אביחצירא זצוק"ל

65.0075.00

Add to Cart