ש"ס מתיבתא – תשובה לכל שאלה!

המלאי אזל

לראשונה יופיעו בכרך אחד הביאור המושלם 'מתיבתא' עם מדור 'שינון התלמוד' שרבבות יהודים זכו לשנן באמצעותו את מסכתות ברכות שבת ועירובין, – יצירה שעתידה לחולל מהפכה תורנית של אלפי יהודים הלומדים  על מנת לדעת ולזכור

בממלכת התורה 'עוז והדר' לא שוקטים על השמרים, ובעקבות הביקוש הגובר והולך לביאור המונומנטאלי 'מתיבתא' שהפך לנכס צאן ברזל אצל רבבות לומדי הדף היומי, יוצאים בבשורה מהפכנית לרבבות לומדי הדף היומי ובימים אלו מושקת מהדורת חדשנית של גמרת 'מתיבתא', עם מדור ביאורי הגמרא והמדור המבוקש 'שינון התלמוד' בלבד.

המוניטין והביקושים האדירים לביאור 'מתיבתא' יצרו את הצורך להוציא מהדורות נוספות של גמרות כדי להקל על הלומדים, ולגרום ליהודים נוספים להצטרף למעגל לומדי הדף היומי. עם סיום מסכת עירובין הגיעו אל 'עוז והדר' אלפי פניות של יהודים שבקשו להביע את תודתם על הביאור הנפלא 'מתיבתא' שבזכותו הצליחו לעמוד באתגר התורני, ללמוד להבין ולדעת את מסכת עירובין על בוריה.

פניות רבות הגיעו מלומדים שביקשו להוציא לאור מהדורה חדשה ומיוחדת של ביאורי הגמרא בלבד! באותיות גדולות ונוחות לקריאה, ולשלב בגמרה זו גם את המדור הייחודי 'שינון התלמוד', המסכם בבהירות וברהיטות את כל השקלא וטריא של הגמרא. הודות למדור זה הצליחו אלפים לשנן בעל פה את מסכתות ברכות שבת ועירובין.

השילוב המקורי של מדור ביאורי הגמרא ממהדורת 'מתיבתא' בעימוד החדשני שיעניק ללומד את האפשרות להבין את הסוגיא, יחד עם 'שינון התלמוד' שבאמצעותו יוכל הלומד לשנן את תלמודו, מהווים בעצם שילוב יעיל ומיוחד במינו של ללמוד על מנת לדעת, בבחינת שיהיו דברי תורה חקוקים בעצמותיו של הלומד.

אין ספק שמדובר בבשורה תורנית מהפכנית שעתידה לצרף אלפי לומדים למעגל של 'יודעי תורתך', וב'עוז והדר' נערכים לשווק רבבות גמרות של המהדורה החדשנית והמקורית.

כמו בכל ספרי 'עוז והדר' הושקעה יגיעה רבה במהדורה זו, הביאור עוצב בעימוד חדשני מודרני ונגיש. גם גופנים ייחודים נבחרו בקפידה רבה, כדי שיהיו ברורים דיים על מנת שהלומדים יוכלו להגות בהם בנוחות מרבית.

הבשורה המרנינה שיש במהדורה זו, היא האפשרות לרכוש את כל הש"ס עם הביאור המושלם שבמהדורת מתיבתא ב-75 כרכים בלבד

לראשונה יופיעו בכרך אחד הביאור המושלם 'מתיבתא' עם מדור 'שינון התלמוד' שרבבות יהודים זכו לשנן באמצעותו את מסכתות ברכות שבת ועירובין, – יצירה שעתידה לחולל מהפכה תורנית של אלפי יהודים הלומדים  על מנת לדעת ולזכור

בממלכת התורה 'עוז והדר' לא שוקטים על השמרים, ובעקבות הביקוש הגובר והולך לביאור המונומנטאלי 'מתיבתא' שהפך לנכס צאן ברזל אצל רבבות לומדי הדף היומי, יוצאים בבשורה מהפכנית לרבבות לומדי הדף היומי ובימים אלו מושקת מהדורת חדשנית של גמרת 'מתיבתא', עם מדור ביאורי הגמרא והמדור המבוקש 'שינון התלמוד' בלבד.

המוניטין והביקושים האדירים לביאור 'מתיבתא' יצרו את הצורך להוציא מהדורות נוספות של גמרות כדי להקל על הלומדים, ולגרום ליהודים נוספים להצטרף למעגל לומדי הדף היומי. עם סיום מסכת עירובין הגיעו אל 'עוז והדר' אלפי פניות של יהודים שבקשו להביע את תודתם על הביאור הנפלא 'מתיבתא' שבזכותו הצליחו לעמוד באתגר התורני, ללמוד להבין ולדעת את מסכת עירובין על בוריה.

פניות רבות הגיעו מלומדים שביקשו להוציא לאור מהדורה חדשה ומיוחדת של ביאורי הגמרא בלבד! באותיות גדולות ונוחות לקריאה, ולשלב בגמרה זו גם את המדור הייחודי 'שינון התלמוד', המסכם בבהירות וברהיטות את כל השקלא וטריא של הגמרא. הודות למדור זה הצליחו אלפים לשנן בעל פה את מסכתות ברכות שבת ועירובין.

השילוב המקורי של מדור ביאורי הגמרא ממהדורת 'מתיבתא' בעימוד החדשני שיעניק ללומד את האפשרות להבין את הסוגיא, יחד עם 'שינון התלמוד' שבאמצעותו יוכל הלומד לשנן את תלמודו, מהווים בעצם שילוב יעיל ומיוחד במינו של ללמוד על מנת לדעת, בבחינת שיהיו דברי תורה חקוקים בעצמותיו של הלומד.

אין ספק שמדובר בבשורה תורנית מהפכנית שעתידה לצרף אלפי לומדים למעגל של 'יודעי תורתך', וב'עוז והדר' נערכים לשווק רבבות גמרות של המהדורה החדשנית והמקורית.

כמו בכל ספרי 'עוז והדר' הושקעה יגיעה רבה במהדורה זו, הביאור עוצב בעימוד חדשני מודרני ונגיש. גם גופנים ייחודים נבחרו בקפידה רבה, כדי שיהיו ברורים דיים על מנת שהלומדים יוכלו להגות בהם בנוחות מרבית.

הבשורה המרנינה שיש במהדורה זו, היא האפשרות לרכוש את כל הש"ס עם הביאור המושלם שבמהדורת מתיבתא ב-75 כרכים בלבד

מסכת סוטה אינה שגורה בפי כל, וחדשה היא לרבים מלומדי 'הדף היומי', אף תלמידי חכמים רבים אינם בקיאים די בנבכי סוגיותיה. ב'מתיבתא' השקיעו את המיטב על מנת להגיש בפני ציבור הלומדים את היצירה המושלמת ביותר, צוות תלמידי חכמים מופלגים בפיקוחם של רמי"ם וראשי ישיבות, שקדו במשך תקופה ארוכה, וביארו בשפה בהירה וקלילה אף את הסוגיות העמומות ביותר, למען יהיו פרושות ומחוורות כשמלה, וכל הרוצה ללמוד יבא ויטול.

כידוע, מרבית המסכת עוסקת בעניני סוטה, אולם פרטיה מובאים טיפין טיפין, והלומד שזה עתה מתחיל בסדרי לימודו, אינו נחשף לתמונה הכוללת. דבר זה עלול לגרום לחוסר בהירות בלימוד, ויסודות נחוצים בסוגיה אינם מתבארים אלא בלימוד המשך המסכת. ב'מתיבתא' לקחו על עצמם לדאוג לבהירות הגמרא ולענג את הלימוד. מטעם זה הכינו בתחילת הכרך הקדמה רבתי, בה מבואר בסדר ברור לפי פרקים, כל עניני הסוטה וגדריה, עם כל הפרטים השייכים בה, החל מהקינוי והסתירה ועד סדר הבאתה לבית המקדש, הקרבת המנחה ושתיית המים לבדיקתה. מתגובות הלומדים שכבר הספיקו לעיין בזה עולה, שמדובר במלאכת מחשבת בפני עצמה, המכניסה את הלומד לתוך עומק ההבנה בנושא המרכזי של המסכת. וכפי דרכם, ההקדמה מתאימה הן ללומד הפשוט שרוצה לדעת את הפרטים המעשיים והמרכזיים, והן ללומדים הרוצים לחדור לעומק ההבנה וגדרי ה'לומדות' של עניני סוטה בצורה רציפה ומתומצתת.

כרכי 'מתיבתא' כוללים את המדורים הקבועים, כשבתחילה מופיע מדור 'ביאורי הפשט' – הנערך בהשקעה עצומה על מנת לבאר בדרך בהירה וברורה את כל מהלכי הגמרא, תוך שימת דגש מיוחד לבל יוותר כל קושי ועמימות אצל הלומד. המדור מושתת על ביאור שוטף המשולב בלשון הגמרא, ומבוסס על פירושו של רש"י, תוך הקפדה על לשון חכמים. בתחתיתו מובאים הערות וביאורים מעשרות ספרי ראשונים ואחרונים המלוקטים מכל הש"ס וספרי תשובות, ומוגשים בסגנון בהיר המשתלב בתוך הלימוד, ונועדו ליישב כל קושיא אשר עלולה להפריע ללומד במהלך לימודו. המדור מפורסם במלאכת אומנותו להתאים עצמו הן ללומד המתחיל, והן ללומדים מופלגים המוצאים בו מזור לכל קושיותיהם, על ידי ריכוז המפרשים, כולל ספרים נדירים אשר אינם מצויים לכל.

בפרק שביעי שבמסכת, הגמרא עוסקת במשא המרגלים ובצורת נשיאת אשכול הענבים, במהדורות הש"ס השונות מקובל לצייר זאת בדרך מסוימת, וכיון שציור זה לא עולה בקנה אחד עם משמעות לשון רש"י, ערך צוות נרחב מעורכי 'מתיבתא' מחקר מקיף אודות שורשי הציור המפורסם, מסע ארוך ומתיש שערכו הצליח להשיג בסופו את כתבי היד העתיקים מהראשונים. צוות המחקר הגיע לשנים עשר דיעות מהראשונים והאחרונים בשיטות הבבלי והירושלמי בנידון, ואף אסף ציורים מכתבי יד המתפרסמים לראשונה ב'מתיבתא'. כל אלו נערכו בכלי מפואר כיאה לכבודה של תורה, בתוספת שרטוטים מדהימים להמחשה, ביריעה רחבה ומיוחדת. "זו פעם ראשונה שנושא עמום זה הוברר ולובן היטב מכל צדדיו, לתועלת ציבור הלומדים, אשריכם שזכיתם לכך" אמר לצוות אחד מגדולי הדור שבפניו הונחו הגיליונות.

 

מלבד זאת, מסכת סוטה מפורסמת בעולם הישיבות בסוגיותיה העמוקות אשר טובי הלמדנים נהנים תדיר לדוש בגדריה ובהבנות המופלאות הנדונים בה בצורה יחודית. ואך משום כך קובע ברכה לעצמו מדור 'אוצר עיונים', המיועד בעיקר ללומדים המעמיקים בדרך הישיבות, ובו פרוסים בבהירות עצומה ועמקות נפלאה, כל יסודות הסוגיות הנידונות במסכת, החל משיטות הראשונים ועד חידושי ראשי הישיבות הנודעים. מדור מיוחד שהתווסף במסכת סוטה של 'מתיבתא' הוא ליקוטים של הנהגות ואזהרות מ'ספר חסידים', כשהם ערוכים לפי סדר המסכת.

חידושים מרעננים ב'מתיבתא' על 'קדשים'

גלגולים רבים עברה מהדורת 'מתיבתא' מאז ראתה אור לראשונה, ועד לימים אלו כשלמעלה משמונים כרכים מפארים את ארונות הספרים התורניים. יצירת המהדורה המשובחת הזו על 'תלמוד בבלי' היתה נקודת מפנה חשובה בעולמה של תורה, וקירבה רבבות מישראל לטעום מטעמה של תורה.

 עם תחילת לימוד סדר קדשים במסגרת 'הדף היומי', מובילה שוב 'מתיבתא' מהפכה של ממש בתחום ביאורי הגמרא. צוותות של תלמידי חכמים מופלגים גויסו למשימה, שקדו עליה שנים ארוכות, עד שזכו בסיעתא דשמיא להגיש בפני קהל הלומדים את המהדורה המורחבת והמושקעת ביותר הקיימת על מסכתות אלו של סדר קדשים.

 הביאור הייחודי של מתיבתא למסכת קדשים, הינו חדשני במיוחד, ודומה כי זו היצירה האיכותית המרשימה ביותר במסגרת הגמרות המבוארות שיצאו לאור עד היום. הביאור ייתן מענה לכל אלו שאינם מכירים את המושגים החדשים, כאשר דגש רב הושם על כך שכל מושג יתבאר במקומו בצורה הבהירה ביותר, על ידי מדורי ביאור מגוונים, וציורים והמחשות מרהיבות עין. בדרך זו, יוכלו כל הלומדים – גם מי שאינו מתמצא בקדשים ובענייניהם – ללמוד ולהבין את הגמרא בקלות ובאיכות.

 חידושים רבים נוסדו ב'מתיבתא' על סדר קדשים, אם זה מצד היקף החומר – מאסף עשיר של נקודות והבהרות שתועלנה להבנת הפשט, ובעזרתן יתורצו כל הקשיים העלולים להתקיל את הלומד; אם זה מצד לשון הביאור – מדור ביאורי הפשט הערוך בשפה ישיבתית ובלשון ברורה המקרין להט וחום של 'ריתחא דאורייתא', ואם זה מצד האיורים וההמחשות המכילות תמונות בצבע מלא להמחשה מירבית של המושגים החדשים הנלמדים בסוגיות הגמרא.

 דרכו המיוחדת של הביאור במהדורת 'מתיבתא' תורם אף הוא לעונג הנחשק בלימוד הגמרא בסדר קדשים. בביאור זה שולבו דברי הגמרא עם ביאור קל, תוך שזירת מהלך הסוגיה בלשונם של האמוראים, בדרך המקרבת את מהלך הדברים אל השכל. אליהם נוספו שאר המדורים מבית 'מתיבתא': ביאורי רש"י וביאורי התוספות, ילקוט ביאורים [המתמצתים את עיקרי דברי הראשונים והאחרונים על צורת הדף], 'אוצר עיונים' [המסייעים בהרחבת הצדדים האנציקלופדיים שבנידונים השונים], 'אליבא דהלכתא' ו'פניני הלכה' [לסיכום המלא של הצד ההלכתי בסוגיא]. כמו כן נערך בסופה מדור 'תמצית הדף' המסכם את דברי הגמרא בקלות לשינון וחזרה, ולצידו מדור 'כפתור ופרח' המביא דברי הגות, אגדה ודרוש מדברי חז"ל על ענייני הגמרא.

מידע נוסף

גודל וסוג

מורחב ישיבתי (33 כרכים), מורחב (26 כרכים), מורחב בינוני (26 כרכים), פנינים (20 כרכים), פנינים (5 כרכים), ותלמודו בידו כריכה קשה (20 כרכים), ובלכתך בדרך כריכה רכה (21 כרכים), שינון כריכה רכה (20 כרכים), מהדורת כיס כריכה רכה (44 כרכים)

Submit your review

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Reviews

There are no reviews yet.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות

קטגוריות מוצרים

ממלא מקום

ש"ס מתיבתא - תשובה לכל שאלה!