בדיקת תפילין

מצוות הנחת תפילין היא אחת מהמצוות החשובות ביותר ליהודי, זה כתוב בתורה בספר דברים כמו שכתוב "וקשרתם אותם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך" (דברים ו ח)  מבארים חכמינו הקדושים טוטפות – אלו הן התפילין. מצוות הנחת תפילין הוא קשר וזיכרון תמידי בין יהודי להשם יתברך. כשיהודי מניח תפילין, הוא מעיד שהוא מאמין בהשם …

בדיקת תפילין לקריאה »