בדיקת תפילין

מצוות הנחת תפילין היא אחת מהמצוות החשובות ביותר ליהודי, זה כתוב בתורה בספר דברים כמו שכתוב "וקשרתם אותם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך" (דברים ו ח)  מבארים חכמינו הקדושים טוטפות – אלו הן התפילין. מצוות הנחת תפילין הוא קשר וזיכרון תמידי בין יהודי להשם יתברך. כשיהודי מניח תפילין, הוא מעיד שהוא מאמין בהשם יתברך ושהוא אוהב את השם יתברך בכל מאודו.

מצוות הנחת תפילין מיועדת לגברים שהגיעו לגיל מצוות גיל 13 בבר מצווה, המצווה היא ביום ולא בלילה, ובימי חול ולא בשבתות וימים טובים וחול המועד. נאמר בחז"ל על מצוות הנחת תפילין שהיא שקולה כמו כקיום כל מצוות התורה, והתפילין הוא אחד משלושת המצוות היחידות בתורה אשר הן אות (סימן), בינינו לבין השם יתברך. ולכן מצוות התפילין נחשבת לאחת המצוות החשובות ביותר לכל יהודי בכל מקום ובכל מצב שהוא נמצא.

צורת התפילין

התפילין מורכבות מבתים, כעין קופסאות מעור שחורות, כשבתוכן קלף מעור בהמה וכתוב עליהן ארבע פרשיות מהתורה הקדושה. יש הבדלי שיטות בסדר כתיבת הפרשיות, נחלקו רש"י ורבינו תם, שאגב רש"י הקדוש הוא סבו של רבינו תם. כל יהודי נוהג כמנהג אבותיו ורבותיו. לכל תפילין אנו מחברים רצועות מעור בהמה טהורה, צובעים את הרצועות בצבע שחור שזה הלכה למשה מסיני. תפילין של יד אנו מניחים על הזרוע מקום הנחתו הוא שתי אצבעות מהמרפק, ותפילין של ראש אנו מניחים על גבי הראש .

בדיקת התפילין

מעיקר הדין אין חיוב לבצע בדיקת תפילין, אבל מנהג ישראל מדורי דורות, לבדוק את התפילין מינימום פעמיים בשבע שנים, כלומר כל שלוש וחצי שנים, ומי שיכול לבדוק יותר הרי זה משובח. נסביר את עניין הבדיקה, כשבודקים את התפילין מוציאים את הפרשיות מהתפילין, לכן לפני שמבצעים בדיקת תפילין מומלץ לבדוק סימנים אשר יסייעו לנו להחליט האם נדרש לבדוק את התפילין.

סימנים מחשידים

אם התגלו לך על בתי התפילין מבחוץ סימני התנפחות בצבע, או קילוף, מומלץ לבדוק את התפילין, שזה יכול להראות לך שתפיליך נרטבו או שהם שהו בתנאי חום ושמש קיצוניים, ויכול להיות שחלק מן הפרשיות, נמחקו חלילה, ונפסלו לשימוש. ולכן אם קיבלת בירושה, או שלא השתמשת בתפיליך הרבה זמן מומלץ לך לבדוק את תפיליך.

אפשרות נוספת לטיפול ברצועות תפיליך אם ברצועות העור יש דבר מה פגום, כגון שהתקלף הצבע, יש לצבע את הרצועה או שהרצועה נקרעה ברוחבה, יש להחליפה ברצועה חדשה. וכמובן שעדיף לקנות רצועות עם הכשר מהודר.

אם פינות בתי התפילין התעגלו, הן פסולות לשימוש כיוון שההלכה היא שבתי התפילין צריכות להיות רבועים באופן מדויק, ובמידה ויש פגימה בריבוע אפילו ב1% בית התפילין נפסל, ואם אינך יודע אם בתי התפילין שלך מרובעים, מומלץ לך לפנות לסופר סת"ם מוסמך, שיבדוק את התפילין שלך.