ציצית - טלית קטן

ציצית – הסוד של הציצית (טלית קטן)

מצוות הציצית יכולה להיראות לאדם הפשוט כמצווה פשוטה, אך הדבר איננו כן. על מצוות הציצית רש"י הקדוש אומר – הציצית שקולה כנגד כל המצוות כולן. הסיבה לכך היא שהציצית מזכירה לאדם את המצוות של השם, והאדם לא חוטא בעקבות כך.

חכמים מביאים בגמרא סיפור על יהודי שהיה חוטא בכל חטא אפשרי שהיה בעולם, אותו יהודי היה הולך לכל פרוצה אפשרית בעולם, והיה חוטא בכל חטא בעולם. לאחר שהוא שמע על פרוצה אחת שהייתה נחשבת לפרוצה היפה ביותר בעולם, הוא נסע אליה לרומי.

שם, הוא נכנס אליה לאחר ששילם לה סכום נאה, ולאחר שהוא החל לפשוט את החולצה, ושם לב פתאום לציצית שלו, שעליה הוא שמר. הוא הבין לאן הוא שייך ונכנסה בו יראת שמיים והחליט לעשות תשובה שלמה. הוא עשה תשובה מיד וברח מאותה הפרוצה.

אותו אדם חזר לארץ ישראל ועשה תשובה, למד תורה והחל לשמור מצוות כמו שצריך, קלה כבחמורה. מהזעזוע של המעשה, אותה פרוצה גויה ראתה את המסירות נפש של אותו יהודי והחליטה להתגייר ולעשות תשובה, וגם היא הגיעה לארץ ישראל. ושם הם נפגשו, והחליטו להתחתן.

המסר מהסיפור הזה הוא שמצוות הציצית היא מצווה שמכניסה באדם יראת שמיים ועוזרת לו גם ברגעים הכי קשים לא ליפול לעצות היצר הרע.

מצוות הציצית מוזכרת בספרים הקדושים כמצווה שמגינה על האדם מפני נזקים וחטאים. ישנם סיפורים מזעזעים ממלחמות ישראל על אנשים שלבשו ציצית בחירוף נפש וניצלו באופנים שונים ומשונים על ידי הציצית ממש.

הציצית – לא רק שקולה כנגד כל המצוות כולן כדברי רש"י הקדוש אלא גם מזכות את האדם הלובש את הציצית (טלית קטן) ל2,800 עבדים גויים לעתיד לבוא.

כמובן שחשוב לזכור שאת המצוות אנחנו לא מקיימים שעקבות כך שאנחנו "מרווחים" מקיום המצווה אלא כי השם ציווה, ואנחנו כמו שאומרים הספרים הקדושים – עושים את המצוות בתמימות ופשיטות.

לא נמצאו מוצרים התואמים את בחירתך.