• “כזית” בזמננו – הרב זמיר כהן

  “כזית” בזמננו – הרב זמיר כהן

  ספר שכולו עוסק במידת “כזית” בימים אלו, למשל לעניין כמה מותר לחולה שיש בו סכנה לאכול ביום הכיפורים, מהו שיעור אכילה דאורייתא בסוכות ובפסח, שיעור כזית לעניין ברכה אחרונה וכו’ וכו’

 • ארבעה טורים שירת דבורה [גדלים שונים] טור בית יוסף מדויק

  דורג 5.00 מתוך 5
  01

  ארבעה טורים שירת דבורה – מוגה ומדוקדק בצורה יוצאת דופן עם תוספת נרחבות ופוסקים נוספים בסוף כל כרך ביניהם: מהר”י אבוהב, חידושי רבי יעקב מלובלין, חידושי רבי העשיל מקראקא ועוד. ארבעה טורים לרבינו יעקב בן רבינו אשר (הרא”ש) הכוללת את כל חיי היום יום מא’ ועד ת’ של כל אדם יהודי. הטור נחשב לאחד מאבני היסוד בעולם ההלכה היהודי והוא הבסיס עליו הניח מר”ן רבי יוסף קארו את השולחן ערוך הטהור.

  23 כרכים – בגדלים שונים: גודל פנינים (25.5 ס”מ גובה), גודל בינוני (31 ס”מ גובה), גודל חתנים (35 ס”מ גובה)

  מומלץ על ידי צוות האתר באופן מיוחד.

 • הגדה של פסח – פירוש הרב זמיר כהן

  הגדה של פסח – עם פירושו “אבני נזר” של הרב זמיר כהן.

  הסברים בפשט ובסודות התורה יחד עם הרבה מוסר השכל, הלכות פסח, פירוש על שיר השירים, ופרק שכולו ממצאים אודות עמ”י במצרים והשעבוד.

 • הלכות צבא במהדורת כיס – הרב זכריה בן שלמה

  ספר הבסיס לכל חייל, עם הסכמות של גדולי הדור כולל הרב מרדכי אליהו זצ”ל. בספר הרב זכריה בן שלמה סוקר ועובר בצורה פשוטה ונוחה על כל הלכות הצבא והצרכים המשתנים בכל מצב בצבא מול ההלכה.

  85.0087.00
 • חזון עובדיה – הלכות פורים וחודש אדר לרב עובדיה יוסף זצ”ל

  בספר זה, מובאות פסיקותיו של הרב עובדיה יוסף זצוק”ל על דיני ומנהגי פורים, יחד עם מגילת אסתר המלווה בביאור “עטרת זהב”, וכן פיוט “מי כמוך” יחד עם ביאור קצר ומפתחות לפסוקים המשולבים בו.

  35.0043.00
 • חזון עובדיה – הלכות פרוזבול לרב עובדיה יוסף זצ”ל

  בספר הזה מקובצות הלכותיו של מר”ן הרב עובדיה יוסף זצוק”ל בנושא שטר הפרוזבול.
  בסוף כל שנת שמיטה, ישנה מצוות עשה- שמיטת כספים. דהיינו, חובה על המלווה לוותר על חובו של הלווה ממנו. שמיטת כספים, היא למעשה ביטול כל החובות. בנוסף למצוות עשה זו של ביטול כל החובות, ישנן עוד שתי מצוות לא תעשה בנושא זה: הראשונה היא שלא לתבוע חובות לאחר שנת השמיטה, והשניה היא שלא להמנע מלהלוות כספים בסמוך לשנת השמיטה מחשש שמא לא יחזירו את הכסף, וסופו של החוב שיישמט. מכיוון שראה הלל הזקן שנמנעו בני ישראל להלוות זה לזה בסמוך לשנת השמיטה מחשש שיאבדו כספם, ובכך עברו על מצוות לא תעשה- התקין את שטר הפרוזבול, ובו למעשה המלווה מעביר את חובותיו לבית הדין, ומשם והלאה- בית הדין הוא זה שגובה את החוב. מכיוון ששמיטת כספים אינה חלה על בית דין- פתרון זה עלה יפה.
  35.0043.00
 • חזון עובדיה הלכות פסח – הכשרת כלים לפסח, ליל הסדר וכל הלכות הפסח

  מהדורה חדשה, הכוללת בתוכה את שני החלקים של הלכות פסח.  חזון עובדיה פסח, חלק א’- הלכות חודש ניסן והלכות פסח. כולל פסיקות ומנהגים הלכה למעשה, יחד עם הערות הרב עובדיה על דברי הפוסקים. בין הנושאים הנידונים בחלק זה- הלכות חודש ניסן, ברכת האילנות, שבת הגדול, הלכות הגעלת והכשרת הכלים לפסח, הלכות מצרכי מזון הכשרים לפסח, הלכות בדיקת חמץ, דיני אפיית מצות לפסח, הפרשת חלה במצות, הלכות ערב פסח, דיני תפילת ליל פסח, דיני יום טוב של פסח, דיני ערב פסח שחל בשבת. חזון עובדיה פסח, חלק ב’- הלכות ליל פסח יחד עם הגדה של פסח עם ביאורים והסברים.

  ניתן למצוא גם דרוש לשבת הגדול, דיני ארבע כוסות, דיני הסבה, אפיקומן ועוד.

  35.0043.00
 • מאמר מרדכי – הלכות לימות החול מפקיחת העיניים ועד השינה

  דורג 5.00 מתוך 5
  01

  ספר מאמר מרדכי – הלכות לימות החול נכתב על ידי מרן הרב מרדכי אליהו זצ”ל. בספר מביא מרן הרב הלכות והנהגות לחיי היום יום על פי דעת מרן רבי יוסף קארו בעל הספר הקדוש “השולחן ערוך” ולשיטת הרב רבי יצחק לוריא אשכנזי אדוננו על פי הפסקים המופעים בשמונת השערים אותם חיבר תלמידו רבי חייל ויטאל זצ”ל, כמו כן הספר וההלכות שבו מנהגות לפי דעת מרן ראש הגולה עטרת ראשנו הרב הקדוש רבי יוסף חיים זיע”א בעל הספר “בן איש חי”.

  בספר מרן הרב אליהו מביא הלכות החל מתחילת הלילה וסדר הלילה ועד לשקיעת החמה ביום שלאחר מכן. הספר מפרט הלכות כגון: הלכות סדר הלילה, השינה ותיקון חצות, נטילת ידיים של בוקר והדינים השייכים לה, ברכת אשר יצר וההנהגות השייכות בבית הכסא (שירותים), דיני לבישת הבגדים בבוקר ודיני צניעות של אדם בתוך ביתו, ברכות השחר, הלכות ציצית ותפילין, הלכות תפילה וקדיש, הלכות הקשורות בברכת הלבנה וראש חודש ודיני בית הכנסת ובית המדרש.

  ספר חובה לכל אדם יהודי הרוצה לילך בדרכי השם בחיי היום יום שלו.

  45.0055.00
 • מאמר מרדכי – הלכות שבת (3 חלקים) מרן הרב מרדכי אליהו

  מאמר מרדכי הלכות שבת – 3 כרכים. כרכים א’ וב’ עוסקים בכל המצוות הנוגעות לציווי “זכור את יום השבת לקדשו”, כלומר לכל הצד של קדושת השבת, דינים הקשורים לכל הצד של כבוד השבת והלכות תפילה. הכרך השלישי ואילך (כרגע עדיין לא יצא) עוסק בהלכות הקשורות לציווי “שמור את יום השבת לקדשו” – כלומר לכל הצד של 39 המלאכות ועוד דינים רבים נוספים.

  שיטת הפסיקה הייחודית אותה מביא מרן הרב אליהו הינה לפי השולחן ערוך, הרמ”א, על פי פסקי מורנו האר”י, תוך שימוש בפסקי עטרת ראשנו רבי יוסף חיים זיע”א בעל הבן איש חי, ואיתם פסיקות מהמשנה ברורה וכף החיים. הספר מלא וגדוש הלכות הקשורות בדינים שהתחדשו בזמנים האלו בהם היה שינוי גדול באורח החיים של האדם ואיתם אתגרים פסיקתיים רבים.

  120.00150.00
 • מאמר מרדכי – למועדים וימים – הלכות לחגים במעגל השנה

  דורג 5.00 מתוך 5
  01

  מאמר מרדכי – למועדים וימים על פי פסקי מרן הרב מרדכי אליהו זצ”ל. בספר מביא מרן הרב הלכות והנהגות לחגי ישראל לפי מעגל בשנה כולל הלכות לצומות, ימי אלול ותשרי, הלכות סוכה ומצטער מהסוכה, הלכות מצה, כשרות לפסח ודרך ההכשרה לכל כלי וכלי, כמו כן לפי כל חג הרב מסביר את ההלכות המיוחדות לו. הדרך הייחודית לפסיקה של מרן הרב אליהו הינה על פי דעת מרן רבי יוסף קארו בעל הספר הקדוש “השולחן ערוך” ולשיטת הרב רבי יצחק לוריא אשכנזי אדוננו על פי הפסקים המופעים בשמונת השערים אותם חיבר תלמידו רבי חייל ויטאל זצ”ל, כמו כן הספר וההלכות שבו מנהגות לפי דעת מרן ראש הגולה עטרת ראשנו הרב הקדוש רבי יוסף חיים זיע”א בעל הספר “בן איש חי”.

   

  45.0057.00
 • ספר אור ההלכה – אוסף מנהגי תימן על המשנ”ב

  את הרב מאיר ליאור לוי שליט”א.  במהדורה חדשה ומורחבת עם הרבה תוספות, טבלאות ומאות תמונות צבעוניות. זכה החפץ חיים זצ”ל שיכתבו על ספריו המפורסמים “משנה ברורה” הרבה חיבורים ומבין החיבורים הנפלאים תופס לו מקום נכבד ספר “אור ההלכה”, הוא אוסף כל מנהגי קהילות קודש תימן הי”ו מסודר על השלחן ערוך ומשנה ברורה לפי סדר ששה חלקים, המבוסס על פי המנהגים שהובאו בספר החשוב “שלחן ערוך המקוצר” להגאון רבי יצחק רצאבי שליט”א ראש מוסדות “פעולת צדיק” ו”יד מהרי”ץ” בבני ברק.

  59.0079.00
 • ספר דרכי טהרה השלם – בנושא טהרת הבית – הרב מרדכי אליהו

  דורג 5.00 מתוך 5
  01

  ספר דרכי טהרה – ספר הלכות טהרה שחיבר הרב מרדכי אליהו, פורס בתוכו את כל דיני טהרת הבית הלכה למעשה, הרב מרדכי אליהו מביא בתוכו את כלל הפרטים השייכים לאיש ולאישה החל מדיני הרגשה וכלה בדיני טהרה. הספר מלא בהסברים מפורטים והלכות לכל העדות והמנהגים השונים. הספר כולל תרשימים, שאלות ותשובות שהובאו לרב זצ”ל, ועוד דינים שכיחים ונדירים שעליהם עמד הרב והסביר בצורה פשוטה מה היא ההלכה בכל מקרה ומקרה. ספר חובה בכל בית – פשוטו כמשמעו.

  45.0055.00
שינוי גודל גופנים
ניגודיות

קטגוריות מוצרים