תוצאות החיפוש של: תקעו בחודש שופר

סימן: ה' - שאלה: האם צריך לטול את ידיו בין ברית מילה לתקיעת שופר בר''ה?

-------- איתא בשולחן ערוך (או''ח סימן תקפ''ד סעיף ד') דמלין בין קריאת התורה לתקיעת שופר וכ''כ כנה''ג (בסימן רס''ה) והט''ז התיר למוהל לא לקנח פיו אחר המילה אלא בפה מלוכלך בדם יתקע בכדי לערב מילה בשופר וכן כתב ערוך השולחן וכן הגאון ברוך פרענקיל שם אלא שבב''י (יו''ד סימן רס''ה) בהלכות מילה ציין לדעת הר''ד …

סימן: ה' - שאלה: האם צריך לטול את ידיו בין ברית מילה לתקיעת שופר בר''ה? לקריאה »

סימן קח - בשר ויין בר"ה

-------- מה שהקשה על מ"ש במגן אברהם ריש סימן תקצ"ז: ובמגיד מישרים כ' בפ' נצבים שלא לאכול בשר ולשתות יין בר"ה עכ"ל. וק' דהרי ר"ה ג"כ יש בו דין חג כבג' רגלים, כדמשמע בל' השו"ע שם אוכלין ושותין ושמחין בר"ה, והרי אין שמחה אלא בבשר ויין (פסחים ק"ט א' ור"מ הל' יו"ט פ"ו הי"ח). תשובה …

סימן קח - בשר ויין בר"ה לקריאה »

הכוונה בתפלה

-------- העיקר שיתפלל בכוונת הלב, כי תפלה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. ויתפלל בשמחה ובטוב לבב, ביראה ובנעימה קדושה, כי בטוחים אנו בעזר ה' ובישועתו שיכתבנו ויחתמנו לחיים טובים ולשלום לאלתר. ומצוה לשמוח בראש השנה, כמו שציוה עזרא הסופר לעם ישראל (נחמיה פרק ח פסוק י, יב): וְאַל תֵּעָצֵבוּ כִּי חֶדְוַת ה' הִיא מָעֻזְּכֶם: וַיֵּלְכוּ …

הכוונה בתפלה לקריאה »

פֶּרֶק שֵׁנִי [רצא] - ספר מנורת המאור עם פירוש

יוֹם הַדִּין לְכָל בְּנֵי אָדָם, בֵּין יָחִיד בֵּין צִבּוּר, בְּעִנְיְנֵי הָעוֹלָם הַזֶּה הוּא בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה, כִּדְגָרְסִינָן בְּפִרְקָא קַמָּא דְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה (ח, ב): תָּנוּ רַבָּנָן: ''כִּי חֹק לְיִשְׂרָאֵל הוּא'' וגו' (תהלים פא, ה), מְלַמֵּד שֶׁאֵין בֵּית דִּין שֶׁל מַעְלָה נִכְנָסִין לַדִּין אֶלָּא אִם כֵּן קִדְּשׁוּ בֵּית דִּין שֶׁל מַטָּה אֶת הַחֹדֶשׁ. תַּנְיָא אִידָךְ: ''כִּי חֹק לְיִשְׂרָאל …

פֶּרֶק שֵׁנִי [רצא] - ספר מנורת המאור עם פירוש לקריאה »

סימן תקפב - סדר תפילות ראש השנה ועשרת ימי תשובה - ערוך השולחן

-------- א ערבית נכנסין לבית הכנסת, וקורין קריאת שמע בברכותיה, וחותמין ''ופרוס'', ואומרים פסוק ''תקעו בחודש שופר''. ויש מקומות שאין אומרים זה. ואומרים ''חצי קדיש'' בניגון, ומתפללין. והעולם נהגו להתפלל בקול רם, ואף על פי שאין דעת חכמים נוחה מזה – מכל מקום נהגו כן. ומוסיפין בתפלה כמה דברים, והיינו: בחתימת ''אתה קדוש'' מסיימין ''המלך …

סימן תקפב - סדר תפילות ראש השנה ועשרת ימי תשובה - ערוך השולחן לקריאה »

סימן תקפא - דיני אלול, וסליחות, וערב ראש השנה - ערוך השולחן

-------- א תניא בפרקי דרבי אליעזר (פרק מו): בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה: ''עלה אלי ההרה'', שאז עלה לקבל לוחות אחרונות. והעבירו שופר במחנה; משה עולה להר, כדי שלא יטעו כמו שטעו בראשונות במעשה העגל. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר (תהלים מז ו): ''עלה אלקים בתרועה, ד' בקול שופר''. ועל …

סימן תקפא - דיני אלול, וסליחות, וערב ראש השנה - ערוך השולחן לקריאה »

ספר חיי אדם - שבת ומועדים קל״ח

א׳ דין ימי הסליחות וער"ה:באהבת הקב"ה את עמו ישראל הרבה להטיב אותנו וצונו לשוב לפניו בכל עת שנחטא ואף שהתשובה טובה בכל עת מ"מ חדש אלול הוא מובחר ומוכן יותר שמקובל תשובתו משאר ימות השנה לפי שימים אלו הם ימי רצון מעת נבחרנו לעם שכשחטאו ישראל בעגל ונשתברו הלוחות בי"ז בתמוז ואח"ז עלה משה בהר …

ספר חיי אדם - שבת ומועדים קל״ח לקריאה »

פרשת בהר

וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר (כה, א)   ברש"י מה ענין שמיטה אצל הר סיני והלא כל המצות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני וכו'. נראה עוד בביאור ענין זה, דהנה איתא בגמרא (שבת פח, א) ויתיצבו בתחתית ההר (שמות יט, יז), אמר רב …

פרשת בהר לקריאה »

דילוג לתוכן