תשובה לקושי בצניעות

שלום וברכה,  סליחה על המענה בעיכוב. אם ברצונך באמת להתחיל להתעמק בתורה ובדבר השם - במדרשה מקומך. הרבי נחמן אומר על הפסוק "אחד היה אברהם" שכל אחד צריך להיות כמו אברהם אבינו - לא לראות אף אחד, לא להתחשב באף אחד (כמובן בהדרכת רב/רבנית - ומבלי לעבור על ההלכה) וללכת עם דבר השם בעולם, כמו ... להמשך קריאה

נפשי בשאלתי חלק א - שו''ת

-------- הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א -------- לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים לזכות הרב המחבר האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ... להמשך קריאה

נפשי בשאלתי חלק ב - שו''ת

-------- הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א -------- לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים לזכות הרב המחבר האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ... להמשך קריאה

נפשי בשאלתי חלק ג - שו''ת

-------- הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א -------- לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים לזכות הרב המחבר האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא בריך הוא ושכינתא על ידי ההוא טמיר ... להמשך קריאה

פרק ב - במקרי המין האנושי בעולם הזה - דרך השם לרמח"ל

-------- {א.} הנה כבר הקדמנו היות תכלית בריאת המין האנושי לשיזכה ויגיע לטוב האמיתי, שהוא ההדבקות בו ית' לעוה"ב, ונמצא שסוף כל גלגוליו הנה הוא המנוחה לעוה"ב. אמנם גזרה החכמה העליונה היות ראוי ונאות, שיקדם לזה מצבו בעוה"ז נקשר ונגבל בחוקות טבע זה העולם, שזה תהיה ההכנה האמיתית והראויה להגיע אל התכלית הנרצה. ולפי השרש ... להמשך קריאה

ג. קדושת המקום או חילולו, תלוי הוא במעשי בני אדם ובמחשבתם כשנבנה אותו המקום

-------- בספר ''בית אבות'' מביא בשם זקנו הגאון רבי אברהם בעל ''מעלות התורה'' ששמע מפי אחיו הגר''א: אם היו בונים בית הכנסת מראשיתו בתכלית הכשרות וטהרת הלב, עד שאפילו חוטב העצים היהודי היה עושה מלאכתו בכוונה לשם שמים, אזי לא היו מתפללים באותו בית הכנסת במחשבה זרה כלל, כי המחשבה והמעשה דבוקים יחד. וכן איתא ... להמשך קריאה

הקושי בהשגת מדרגת יראת העונש

-------- המדרגה התחתונה ביראה, שהיא יראת העונש, בפשטות קל להשיגה, וכמש''כ הרמח''ל בעצמו, אך בעומק פנימיותה רחוקה היא מלקנותה בקלות, ונבאר מדוע. אדם מורכב מנשמה וגוף. הגוף שומע דברים של העולם הזה, רואה דברים של העולם הזה וכמו כן מרגיש דברים של העולם הזה. הנשמה היא חלק אלו-ק ממעל והיא רואה רוחניות, מרגישה רוחניות, מריחה ... להמשך קריאה

ג. כל עמידה בנסיון שעומד אדם, מעלה הוא בכך את מהות מדריגתו, ואף שאין הדבר מוחשי בעוה''ז - לעתיד יומחש הדבר בבירור גדול

-------- ולפי זה יובן היטב דברי הגמרא (חגיגה ט' ע''ב) שדרשה על הפסוק: ''ושבתם וראיתם בין עובד אלקים לאשר לא עבדו'', אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה פעמים ואחת, והוא תימה גדולה, היאך ניתן לקרוא לשונה פרקו מאה פעמים - שאינו עובד אלקים, והלוא הלוואי שנשנה אנו פרקנו ארבע וחמש פעמים? אלא ... להמשך קריאה

התרבות הרעה היא הסתר יחודו בגלל מעשי בנ''א שהסתירוהו

-------- ב. תחילה נבאר שהתגברות הרעה בעולם, אינה במקרה, אלא דוקא כשבני האדם חוטאים, יש רשות לסטרא אחרא להרבות את הרעה, וגם זאת משום גילוי היחוד. ונרחיב, כאמור תכלית הבריאה לגלות את הבורא במעשי המצוות, ועל כן אדם הראשון אילו היה שומר את ציווי הבורא ביום הראשון, לשמור מצוותיו [כנאמר, ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה ... להמשך קריאה

עז רצוני להיות שלישי בחברותכם

-------- כב. ובספר ענף עץ אבות (עמ' קכא) הביא מספר מעיינה של תורה (פרשת קדושים) שכתב משל נפלא המתאים כפתור ופרח לדברים האמורים כאן. מעשה בשני חברים שהיו אוהבים מאד איש את רעהו, ומסורים ונאמנים זה לזה בלב ובנפש. פעם העלילו בני בליעל על אחד מהם עלילת שוא, אשר בעטיה העמידוהו לדין ונגזר עליו גזר ... להמשך קריאה

נפשי בשאלתי

לדעת הרב עובדיה זיע"א -------- משנחה דעתו מעט, פנה המלך אל אסתר. "וַיּאמֶר הַמֶּלֶךְ לְאֶסְתֵּר גַּם בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי בְּמִשְׁתֵּה הַיַּיִן, מַה שְּׁאֵלָתֵךְ אֶסְתֵּר הַמַּלְכָּה וְתִנָּתֵן לָךְ, וּמַה בַּקָּשָׁתֵךְ, עַד חֲצִי הַמַּלְכוּת וְתֵעָשׂ". אסתר יקירתי, הלוא את המלכה, וכל דבר שתחפצי ותשאלי לעצמך, ינתן לך מיד. ואם יש לך בקשות נוספות, מעבר למה שאת צריכה לעצמך ... להמשך קריאה

איסור והיתר לרשי ב׳

א׳ חמץ הנמצא אוכל ומאכיל עד למחרתו עד ארבע שעות ותולין כל חמש ובתחלת ששית שורפו באור או בכל דבר האבד שלא יראה ברשותו ואע״ג דאיתותב ר׳ יהודה במאי דאמר דחמץ בפסח בשריפה אפי׳ הכי עבדינן כותיה משום דסתם לן תנא כותיה בפרק בתרא דכריתות דתנן ואלו הן הנשרפין וכו׳ וקא חשיב חמץ בפסח דנהי ... להמשך קריאה

דרושי ברכת השחר - הקדמה אחת קטנה

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. דע כי כל תפילה היא בעולם העשיה בסוד תפילה לעני והיא המלכות השואלת צרכיה ומתפללת אל זעיר אנפין וסימנך ואני תפלה וזהו הטעם שכל לשון ... להמשך קריאה

תשובה לשאלה אישית

שלום וברכה, יש אורולוגים שמבינים בזהממליץ לפנות למכון פועה או מכון דורותבהצלחה הרב ישי אחיטוב

תשובה ללסיים קשר בגלל משיכה

שלום וברכה ליאור. אגיד לך את האמת. בית לא בונים על משיכה. המשיכה מגיעה עם הזמן, אם לא תוך חודש אז תוך חודשיים, אם לא אחרי שנה אז אחרי שנתיים. אבל לרוב, המשיכה מגיעה יחסית מהר במידה ואין כזאת מראש. למה?  כי הנפש שלך נקשרת בנפש של אשתך. הזוג מכנה את האישה "פלגא דגופא" כלומר ... להמשך קריאה

לסיים קשר בגלל משיכה

שלום הרב, בן 21, לומד בישיבת הסדר קרני שומרון, מסיים את השירות הצבאי עוד ארבע חודשים. אני אכנס ישר לעניין, יש לי בעיה עם משיכה לנשים, זאת אומרת או שאני נמשך לאותה בת או שלא. וכאשר אני לא נמשך מלכתחילה אני גם לא אמשך.וכאשר אני יוצא ואין משיכה מינית נקרא לזה אני לא נכנס לקשר, ... להמשך קריאה

תשובה לחוטי שיער שמוזכרים במשנה שבת

שלום וברכה, המשנה במסכת שבת מתארת מציאות שבה לוקחים מעיין רשת מחוטים (צמר/כותנה וכו') ועושים מהם מעיין רשת שאליה קושרים שערות. ישנם ראשונים שהתירו את נושא הפאה כמו השלטי גיבורים, והרב עובדיה מוכיח לשיטתו שדעת שלטי הגיבורים לא דיברה על המציאות של פאה נוכרית, ושהשלטי גיבורים אומר שההיתר ללבוש פאה נוכרית היא רק ב"חצר" (כמו ... להמשך קריאה

חוטי שיער שמוזכרים במשנה שבת

שלום לכבוד הרב, 1. במשנה שבת מוזכרים חוטי שיער וראיתי שכתבו המפרשים שזה חוטים שקולעת בהם שערה האם זה בעצם חוטים שהתמשו בהם לעשות קוקו? ואם כן האם זה אומר שמה שאומרים על הגאון מווילנה שהתיר פאה נכרית זה לא נכון והוא אסר?  (מעבר לכל גדולי דורנו שאסרו הרב עובדיה, המתוק מדבש, הרב שך, הרב ... להמשך קריאה

מגן שולחן לשימוש של בשר וחלב, האם מותר?

האם מותר להניח מגן שולחן מחומר העשויי מפיברגלס לשולחן מטבח כאשר משתמשים בשולחן זה גם לארוחה חלבית ובהמשך היום גם בארוחה בשרית. כשהיה לנו פעם מגן מזכוכית היינו פשוט מנקים ושוטפים בסוף הארוחה.

תשובה לשימוש בשמות

שלום וברכה, אם לא אמרת את השמות אלא רק נתכוונת בהם - אין בזה בעיה. אם אמרת את השמות ממש, אתה צריך ללכת לחכם שיורה לך איך עושים תיקון לזה (כמובן ללא צומות וכו') אך תדע לך, שעדיף לבקש מהשם בתמימות ופרט מי שאיננו מצוי בנושא של פנימיות התורה ממש בעומק. ישנם הרבה מכוונים בתפילה ... להמשך קריאה

שימוש בשמות הקודש

שלום לכבוד הרב, 1. בירכתי מישהו ואמרתי את זה בזכות "חייל בלע ויקיאנו"(חב"ו) "כי בי חשק ואפלטהו"(כבח"ו)  ו"בזרוע יקבץ טלאים" (בי"ט) והגיתי את הפסוקים יש עם זה בעיה הלכתית בשימוש בשמות האלו?

תשובה לבבוא המשיח כולם ייסימו את עונשם ממה שהבנתי )חוץ מרשעים מסוימים( אך מה יקרה לחיים שלא חלק מהרשעים שלא יגאלו אך כן חטאו וראויים לעונש? ואיך מכפרים על ליבשת פאה נכרית רחמנא ליצלן

שלום וברכה, לא, זה תלוי במצב של עם ישראל, יש כמה דעות בגמרא על כמה זמן נמשך ימות המשיח - יש דעות של זמנים קצרים מאוד, ויש דעה אפילו של 1,000 שנה. בזמן הזה המשיח מתקן את עם ישראל, כמובן אין שעבוד מלכויות וכו'. אבל יש תיקון לחטאים והתעלות רוחנית לעם ישראל ואפילו לגויים שישארו. ... להמשך קריאה

תשובה למשיח ברחמים

שלום וברכה, השאלה שלך היא שאלה לא פשוטה בהחלט. איך אדם יכול לבקש על גאולת עם ישראל אם עם ישראל בחלקו במצב שאחריתם לא תהיה טובה. התשובה לכך היא מאוד פשוטה.  הנביא האחרון הוא מלאכי, ובשלושת הפסוקים האחרונים לנבואתו הוא מתנבא: מלאכי ג': "זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על כל ישראל חקים ... להמשך קריאה

משיח ברחמים

שלום , המצב בעולם קצת מרתיע אותי ואני מפחדת מביאת משיח , למרות שכולם אומרים שיהיה טוב והוא יגאל את עם ישראל , הגואלה תגיע לכל יהודי באשר הוא? כי אני דןאגת על עצמי ועל המשפחה שלי , וגם על המשפחה המורחבת . ואם חלק יהיו בגאולה איך באמת יהיה אפשר לשמוח שחלק מהאהובים שלנו ... להמשך קריאה

תשובה ללמה למרות שעשיתי תיקונים אני עדיין מרגישה אשמה?

שלום וברכה, אינני יודע מי אמר לך לצום ומי הדריך אותך. אין זאת הדרכה נכונה לדורנו וגם לדורות שקדמו לנו. רבנו הקדוש רבי נחמן ציווה שלא לצום, וכך גם אמר הבעל שם טוב ועוד צדיקים גדולים מאוד מאוד. לגבי תיקונים, טוב שתתני כמה אגורות בכל יום לתיקון הברית וגם תגידי תיקון הכללי. וכמובן הקפידי על ... להמשך קריאה

דילוג לתוכן