תוצאות החיפוש של: קבלה

לא בטוח בקשר לקבלה שקיבלתי על עצמי

שלום לכבוד הרב השבוע קיבלתי על עצמי קבלה שאם אעשה X (משהו מסויים שלא רצה לפרט) אז כעונש כביכול אצטרך לעשות Y (משהו מסויים שלא ארצה לפרט) והדגשתי כאשר קיבלתי את הקבלה על עצמי שאם אשכח מהקבלה באותו הרגע של המעשה לא אצטרך לעשות את המשהו המסויים ( הY) בעקבות מה שעשיתי היום לצערי עשיתי …

לא בטוח בקשר לקבלה שקיבלתי על עצמי לקריאה »

תפלה לאומרה קודם לימוד קבלה - חק לישראל

-------- לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו, ליחדא שם י''ה בו''ה ביחודא שלים בשם כל ישראל, ולאקמא שכינתא מעפרא. הריני לומד בספר קבלה פלוני שהוא כנגד תפארת דזעיר אנפין דעולם האצילות, שבו שם מ''ה כזה, יו''ד ה''א וא''ו ה''א, לעשות לו מרכבה. ויהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי, שתזכך את רוחי ונפשי …

תפלה לאומרה קודם לימוד קבלה - חק לישראל לקריאה »

תפלה לאומרה קודם לימוד קבלה - חק לישראל

-------- לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו, ליחדא שם י''ה בו''ה ביחודא שלים בשם כל ישראל, ולאקמא שכינתא מעפרא. הריני לומד בספר קבלה פלוני שהוא כנגד תפארת דזעיר אנפין דעולם האצילות, שבו שם מ''ה כזה, יו''ד ה''א וא''ו ה''א, לעשות לו מרכבה. ויהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי, שתזכך את רוחי ונפשי …

תפלה לאומרה קודם לימוד קבלה - חק לישראל לקריאה »

תפלה לאומרה קודם לימוד קבלה - חק לישראל

-------- לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו, ליחדא שם י''ה בו''ה ביחודא שלים בשם כל ישראל, ולאקמא שכינתא מעפרא. הריני לומד בספר קבלה פלוני שהוא כנגד תפארת דזעיר אנפין דעולם האצילות, שבו שם מ''ה כזה, יו''ד ה''א וא''ו ה''א, לעשות לו מרכבה. ויהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי, שתזכך את רוחי ונפשי …

תפלה לאומרה קודם לימוד קבלה - חק לישראל לקריאה »

תפלה לאומרה קודם לימוד קבלה - חק לישראל

-------- לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו, ליחדא שם י''ה בו''ה ביחודא שלים בשם כל ישראל, ולאקמא שכינתא מעפרא. הריני לומד בספר קבלה פלוני שהוא כנגד תפארת דזעיר אנפין דעולם האצילות, שבו שם מ''ה כזה, יו''ד ה''א וא''ו ה''א, לעשות לו מרכבה. ויהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי, שתזכך את רוחי ונפשי …

תפלה לאומרה קודם לימוד קבלה - חק לישראל לקריאה »

תפלה לאומרה קודם לימוד קבלה - חק לישראל

-------- לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו, ליחדא שם י''ה בו''ה ביחודא שלים בשם כל ישראל, ולאקמא שכינתא מעפרא. הריני לומד בספר קבלה פלוני שהוא כנגד תפארת דזעיר אנפין דעולם האצילות, שבו שם מ''ה כזה, יו''ד ה''א וא''ו ה''א, לעשות לו מרכבה. ויהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי, שתזכך את רוחי ונפשי …

תפלה לאומרה קודם לימוד קבלה - חק לישראל לקריאה »

הוכחה ממעמד הר סיני ושלשלת הקבלה

-------- הוכחה לשני חלקי יחוד השם, הן לכך שה' הוא אל יחיד, והן לכך שהוא אחד באחדות גמורה, ישנה ממעמד הר סיני, ששם כל עם ישראל היה במעמד נבואי, וראו שה' הוא אל ושולט יחיד, ושאין לו גוף ולא דמות הגוף, אחד באחדות גמורה. כמו כן, הניסים שחוו קודם יציאת מצרים והליכתם במדבר במשך ארבעים …

הוכחה ממעמד הר סיני ושלשלת הקבלה לקריאה »

קבלה בידינו כמופיע בספרות הקדומה ביותר

-------- ב. ככל האמור אנו רואים בספרות הקדומה ביותר שנמצאת לפנינו, שה' אחד ובאחדות גמורה, עוד מזמן הבית, וכן הלאה, דבר המוכיח שכן הוא בקבלה בעם ישראל דור אחר דור. שהנה העיד יוסף בן מתתיהו שחי בזמן חורבן בית שני [שהעיד את קורות הימים בספריו, ואת אשר ראו עיניו, ונמצאו דבריו מכוונים לאמת, כגון בתארו …

קבלה בידינו כמופיע בספרות הקדומה ביותר לקריאה »

כל מעשי האדם הם נתינה או קבלה

-------- בכל דבר שאדם עושה, מדבר, חושב יש ב' אפשריות: א. שעושה זאת למען עצמו, מקבל. ב. שעושה למען אחרים, הקב"ה, או בנ"א. הן הן הדברים אף לגבי תפילה, שאפשר שכל תפלתו של האדם לא תהיה אלא למען עצמו. לעומת זאת אפשר וכל תפלתו אינה אלא למען כבוד ה' ית"ש שיתברך ויתעלה, וכן למען בנ"י. …

כל מעשי האדם הם נתינה או קבלה לקריאה »

הקבלה וכן המכריחים צריכים להיות סבירים

-------- נקודה זו צריכה זהירות רבה. צריך לדאוג שהמכריחים יהיו גבוליים בנקודה הנצרכת, ולא קיצוניים שאין שום סיכוי לעמוד בהם! לדוגמא: אדם רגיל ללמוד כל יום עשר שעות, והוא מחליט שממחר ילמד שמונה-עשרה שעות, ואם לא ילמד - יתן אלף שקל לצדקה ליום! כל אדם נורמלי, עם הכנסה נורמלית ומצב נורמלי, מבין שזוהי שטות מיניה …

הקבלה וכן המכריחים צריכים להיות סבירים לקריאה »

עזיבת החטא אפלו מדבר קטן בקבלה גמורה - אין ערך לגדל מעלתה

-------- וכה דבריו של רבי ישראל סלנטר באחת מאגרותיו על התשובה (אגרת ז, בספר ''אור ישראל''): ''יום הכפורים דבר טוב למאד, יום סליחה וכפרה. לא היו ימים טובים לישראל כיום הכפורים (סוף תענית). אין לנו דבר טוב ממנו, אם היינו עושים ההכנה הראויה לתקון דרכינו, כי יום הכפורים מכפר עם התשובה היא עזיבת החטא. אכן, …

עזיבת החטא אפלו מדבר קטן בקבלה גמורה - אין ערך לגדל מעלתה לקריאה »

ה. האדם המתייסר - נשמתו באה על סיפוקה להתקשר עם הבורא, והוא רווח לה גם אם תפילתו לא התקבלה להוושע מצרתו

-------- משל למה הדבר דומה? אדם הנצרך לקבל טובה ממלך גדול ומכובד, ממתין הרבה זמן ולאחר טורח גדול זוכה הוא ליכנס לראות פני המלך ולבקש את משאלת לבו. הרי שהאדם הפשוט כל שאיפתו בפגישה זו היא להשיג את מבוקשו ולצאת חזרה למקומו. אולם המשכיל, ב' שאיפות יש לו, אחת להשיג את מבוקשו, ושנית לראות את …

ה. האדם המתייסר - נשמתו באה על סיפוקה להתקשר עם הבורא, והוא רווח לה גם אם תפילתו לא התקבלה להוושע מצרתו לקריאה »

ד. לא זכיתי שתפילתי נתקבלה...

-------- לא מעטים המקרים שנתקלים אנו בבעיה כל שהיא, ולענייננו נקח לדוגמא בעיה בריאותית, בתור יהודים מאמינים מתפללים אנו מעומק הלב להחלמתנו, ומתחננים לה' שישלח לנו רפואה ממנו באופן ישיר ללא צורך ברופאים ורפואות, ממתינים מללכת לרופא מתוך תוחלת ממושכה שהכאב יעבור ע''י רופא כל בשר ומפליא לעשות, ובאמת תחושתנו היא אמיתית - בשל מה …

ד. לא זכיתי שתפילתי נתקבלה... לקריאה »

ט. קבלה בבוקר - הבטחה להצלחת היום

-------- ועוד הביא שם בשם ספר ''כתר ראש'': דבר מנוסה כאשר ישכים האדם בבוקר ויקבל עליו ביום ההוא עול תורה באמת, שיגמור בלבבו שלא ישמע לשום דבר ושלא יתבטל לשום טירדה, אז בודאי יצליח ביום ההוא בתורה כפי תוקף קבלתו ביום ההוא, וכפי חוזק ההסכמה - כן יעזרוהו מן השמים. -------- לעילוי נשמת ולזכות כל …

ט. קבלה בבוקר - הבטחה להצלחת היום לקריאה »

יד. סוד הצלחת ההחלטה - לקבלה כפי היכולת ולחדשה בכל פעם

-------- כי זאת צריכים אנו להבין היטב, לא כולם בעלי יכולת לקבל החלטה נחרצת כללית, דהיינו בפעם אחת לבא ולהחליט החלטה שמהיום אני עובד ה' בכל העניינים - תורה תפילה תיקון המידות והתאוות, ועם החלטה זו ללכת מבלי לזוז ממנה, לזו נדרש סייעתא דשמיא מיוחדת, שמעטים מצליחים בה, שעם החלטה אחת קובעים לעצמם דרך לכל …

יד. סוד הצלחת ההחלטה - לקבלה כפי היכולת ולחדשה בכל פעם לקריאה »

קבלה - ספר פלא יועץ

קבלה הוא כלל גדול בתורה וכמעט רב התורה אשר בידינו היא בדרך קבלה, שמשה קבל תורה מסיני וכל הדורות היו מקבלין דין מן דין. וגם עתה שנתרבו הספרים, יש כמה דברים שלא יוכל איש לעמד על אמתותן וברורן של דברים אלא על פי הלכה למעשה אשר ראה או שמע מפי אדם גדול. ועל כן אמרו …

קבלה - ספר פלא יועץ לקריאה »

וכל זה הוא כשקיבל על כמה ימים. אבל אם קיבל תענית רק על יום אחד, כגון שאמר ''הריני בתענית למחר'' והתענה, אך בלילה שאחר התענית נמלך להתענות גם למחר, ואפילו לן בתעניתו שלא אכל בלילה והתענה גם למחר ביום השני – מכל מקום אינו תענית, אף שנמשך ביחד עם יום הראשון, כיון שלא היתה קבלה על היום השני. - ערוך השולחן

-------- כז איפסקא בגמרא (יא ב): הלכתא מתענין לשעות, ומתפללין תפילת תענית. והוא שלא טעם כל היום כולו. וביאור הדברים: כגון שהיה טרוד בעסקיו או בחפיציו, ולא אכל עד חצות או עד תשע שעות, ונמלך להתענות בשעות שנשארו מן היום – הרי זה מתענה אותם שעות, ומתפלל בהם ''ענינו'', שהרי קיבל עליו התענית קודם שעות …

וכל זה הוא כשקיבל על כמה ימים. אבל אם קיבל תענית רק על יום אחד, כגון שאמר ''הריני בתענית למחר'' והתענה, אך בלילה שאחר התענית נמלך להתענות גם למחר, ואפילו לן בתעניתו שלא אכל בלילה והתענה גם למחר ביום השני – מכל מקום אינו תענית, אף שנמשך ביחד עם יום הראשון, כיון שלא היתה קבלה על היום השני. - ערוך השולחן לקריאה »

בפלוגתת רבוותא אם קריאת מגילה מדברי קבלה ופלפול בדין הגדול שמעיד מה שראה בקטנותו

ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וגו' לקיים עליהם להיות עושים את יום ארבע עשר לחודש אדר וגו' וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות וגו' והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה וגו'. [פ"ט פ"כ] מרן הגרי"ז ביאר הכתובים, דהנה קביעות יום הפורים הרי חלה ע"י תקנת בי"ד, ואם כי נכתבה בכתבי הקודש, מ"מ …

בפלוגתת רבוותא אם קריאת מגילה מדברי קבלה ופלפול בדין הגדול שמעיד מה שראה בקטנותו לקריאה »

מערכת נתינה וקבלה

מאמר לפרשת בראשית מאת: עובדיה חן 12/10/2008 אין ספק כי הבריאה מופלאה היא. ככל שנעמיק לחקור את הטבע, כך נתפעם עד אין קץ ממי שיצרו. כח עליון מנווט את מערכת השמש והכוכבים, קובע ירידת הגשמים וכמותם, ושולח מלאכיו לומר לצמח: גדל!   את כח הצמיחה השריש הקב"ה בטבע, על מנת להבטיח את קיומו. הזרע, בתהליך …

מערכת נתינה וקבלה לקריאה »

תשובה לרומן עם גבר נשוי לפי ההלכה - האם זה מותר?

שלום רב לשואלת היקרה. הרמב"ם פוסק שכל ביאה (יחסי אישות) של גבר ואישה שלא מתוך מסגרת הנישואין נחשב לאיסור זנות, וכך נפסק בשולחן ערוך. ועוד, בסימן קפ"ג בשולחן ערוך יורה דעה, נפסק שאסור לאישה לא נשואה לטבול לשם טהרה, ואין על הדבר מחלוקת כלל. יש בכך עוד איסורים של: "לא תתורו אחרי עינכם", מבטלים "ואהבת …

תשובה לרומן עם גבר נשוי לפי ההלכה - האם זה מותר? לקריאה »

תשובה להאם מותר לבלוע זרע לפי ההלכה?

שלום וברכה לשואלת. לשאלתך, הדבר אסור ונחשב לזרע לבטלה גמור, ולפי לשון השולחן ערוך נחשב ל"עוון הגדול ביותר בתורה". ולכן ראי להישמר מדברים כאלו בכל תוקף. כמו כן, לא ציינת אם את נשואה או רווקה ולכן במידה ואת רווקה יש בכך עוד איסור זנות, נידה ועוד איסורים נוספים וזה חוסר כבוד לך ולנשמתך. כמו כן, …

תשובה להאם מותר לבלוע זרע לפי ההלכה? לקריאה »

מבוא לספר הזהר - מבוא לספר הזוהר לבעל הסולם

-------- א היות, שעומק החכמה שבספר הזהר הקדוש סגור ומסוגר באלף מפתחות, ושפתנו האנושית דלה ביותר מלהמציא לנו ביטוי נאמן ומספיק כדי לפרש דבר אחד שבספר הזה עד סופו. והביאור שעשיתי, אינו אלא סולם לעזור להמעיין לעלות לגובהם של הדברים, ולהסתכל ולעיין בדברי הספר עצמו. לכן מצאתי לנחוץ להכין את המעיין וליתן לו דרך ומבוא …

מבוא לספר הזהר - מבוא לספר הזוהר לבעל הסולם לקריאה »

בראשית פרק-א - עם 26 מפרשים

{א} בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָֽרֶץ: {ב} וְהָאָרֶץ הָֽיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחֹשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל פְּנֵי הַמָּֽיִם: {ג} וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר וַֽיְהִי אֽוֹר: {ד} וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת הָאוֹר כִּי טוֹב וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹֽשֶׁךְ: {ה} וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לָאוֹר יוֹם וְלַחֹשֶׁךְ קָרָא לָיְלָה וַֽיְהִי עֶרֶב וַֽיְהִי בֹקֶר …

בראשית פרק-א - עם 26 מפרשים לקריאה »

דילוג לתוכן