סימן לב - דיני כתיבתן, ועל מה נכתבים, וכיצד נכתבין - ערוך השולחן

-------- א מצות תפילין שיכתוב ארבע פרשיות אלו: ''קדש לי כל בכור'' עד ''מימים ימימה'', ''והיה כי יביאך'' עד ''בחזק יד הוציאנו ה' ממצרים'', ופרשת ''שמע'' עד ''ובשעריך'', ''והיה אם שמוע'' עד ''על הארץ''. ובשל ראש כותבים כל פרשה בקלף בפני עצמה, ובשל יד כותבין כולם על קלף אחד. ותניא במכילתא סוף פרשה ''בא'': כתבן ... להמשך קריאה

דילוג לתוכן