תוצאות החיפוש של: פרשת נח

כיסויי המשכן – ובענין 'תחש'

מאת הרה"ג אריה הכהן פלשניצקי שליט"א מח"ס 'אתקינו סעודתא' ו'שערי בית המדרש' 29/01/2014 התורה מאריכה בתיאור מבנה המשכן וכליו בפרשיות תרומה, תצוה, כי תשא, וביישום של הבניה בפרשיות ויקהל פקודי. במאמר שלפנינו נדבר בעז"ה בקצרה ממש רק על ענין כיסויי המשכן, עד כמה שהיריעה שתאפשר, ג' או ד' כיסויים נאמרו בתורה וכפי שיבואר. נאמר בפרשת …

כיסויי המשכן – ובענין 'תחש' לקריאה »

אמירת שירת הים בכל יום

מאת הרה"ג אריה הכהן פלשניצקי שליט"א מח"ס 'אתקינו סעודתא' ו'שערי בית המדרש' 10/01/2014 במאמר שלפנינו נעסוק בעז"ה בענין אמירת שירת הים שאנו אומרים בכל יום ויום בגודל מעלתה ושכרה. כתב בספר מנורת המאור (פרק ב - תפילה סדר מאה ברכות) דאיתא במדרש: כל האומר שירת הים בכל יום זוכה לחיי העולם הבא. מפני שהוא מאמין …

אמירת שירת הים בכל יום לקריאה »

בשורות טובות

מאת הרה"ג אריה הכהן פלשניצקי שליט"א מח"ס 'אתקינו סעודתא' ו'שערי בית המדרש' 8/12/2013 לאחר שהאחים נפגשו עם יוסף ופנו לחזור לאביהם בארץ כנען אמרו איש אל אחיו מי יילך ויודיע לאבינו שיוסף בנו חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, בספר הישר (וכן בספר ילקוט מעם לועז) כתב, ויאמרו איש אל רעהו מה נעשה בדבר …

בשורות טובות לקריאה »

לא ' א ה ב ת י '

חידושים לפרשת משפטים מאת הגאון רבי יחיא אלשיך שליט"א באדיבות מכון כנפי יונה - לעריכת ספרים תורניים. 12/02/2010 ואלה המשפטים - כי תקנה עבד עברי [שמות כא, א-ב.]   מדוע נפתחה פרשת המשפטים בדיני עבד עברי ? כלום לא היה ראוי לכבד בפתיחה, את 'מצות פריעת בעל חוב' , או שמא את 'אבות נזיקין'. או אולי …

לא ' א ה ב ת י ' לקריאה »

מערכת נתינה וקבלה

מאמר לפרשת בראשית מאת: עובדיה חן 12/10/2008 אין ספק כי הבריאה מופלאה היא. ככל שנעמיק לחקור את הטבע, כך נתפעם עד אין קץ ממי שיצרו. כח עליון מנווט את מערכת השמש והכוכבים, קובע ירידת הגשמים וכמותם, ושולח מלאכיו לומר לצמח: גדל!   את כח הצמיחה השריש הקב"ה בטבע, על מנת להבטיח את קיומו. הזרע, בתהליך …

מערכת נתינה וקבלה לקריאה »

ללא חשש שעטנז

מתוך עלון פחד דוד פרשת אחרי מות-קדושים תשס"ט (רשימה ראשונה) "ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך". (ויקרא. יט, יט) ענף הביגוד והתלבושות התפתח בעשור השנים האחרונות, וגאה לפסי יצור ענקיים בממדים עצומים, בכל העולם כולו. לארץ מיובאים בגדים ופרטי לבוש, מרוב מדינות העולם מן המזרח ומן המערב, ארצות הברית ואירופא, כשאליהם מצטרפת עם נפילת חומת הברזל, …

ללא חשש שעטנז לקריאה »

בודקים בציציותיהם

מאת: מנחם בק, קו עיתונות דתית לאחר החלטת בית-הדין של חסידות סקווירא מן השבוע שעבר, גם בד"צ בעלזא קורא לחסידים למסור את הטליתות לבדיקת שעטנז דחופה * "מי שנכשל בשעטנז, ינדב סכום כסף לצדקה" כך בהחלטה   לאחר ישיבה ממושכת שנערכה בשעות צהרי יום שלישי בכובד ראש וברצינות יתרה, יצאו דייני בד'"צ מחזיקי הדת-בעלזא בהוראה …

בודקים בציציותיהם לקריאה »

תיקוני הזוהר - תיקון 70 מתורגם כולל ארמית

התרגום בא מיד לאחר הארמית - ממולץ לומר "בשם כל ישראל" לפני הלימוד (כל לימוד בפרט בספר הזוהר) תקונא שבעין בְּרֵאשִׁית בָּרָא שִׁית, וְדָא מטטרו''ן, אוֹת בַּצָּבָא דִילֵיהּ, וּבְגִינֵיהּ אִתְּמַר (שם טו) וַיָּשֶׂם יהו''ה לְקַיִן אוֹת לְאַגָּנָא עֲלֵיהּ, וּמַה דַּהֲוָה אָזִיל נָע וָנָד בְּגִלְגּוּלָא, אִתְעֲבִיד נוֹד, מִיָּד וַיֵּשֶׁב בְּאֶרֶץ נוֹד קִדְמַת עִדֶן, וְדָא אוֹת דִּבְּרִית …

תיקוני הזוהר - תיקון 70 מתורגם כולל ארמית לקריאה »

סימן קמא – הלכות מגילה

סעיף א משנכנס אדר מרבים בשמחה, וישראל שיש לו דין ודברים עם אינו יהודי ישפוט עמו בחודש זה. סעיף ב בימי מרדכי ואסתר נקהלו היהודים בשלשה עשר לחדש אדר לעמוד על נפשם ולהנקם מאויביהם, והיו צריכין לבקש רחמים מאת ה' יתברך שמו שיעזרם, ומצינו שכאשר היו ישראל במלחמה, התענו שיעזרם ה', וגם משה רבינו עליו …

סימן קמא – הלכות מגילה לקריאה »

סימן קלט – הלכות חנוכה

סעיף א בבית שני כשמלכה מלכות יון, גזרו גזירות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות, ופשטו ידיהם בממונם ובנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו את הטהרות, וצר להם לישראל מאד בפניהם ולחצום לחץ גדול, עד שרחם עליהם אלהי אבותינו והושיעם מידם והצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו את …

סימן קלט – הלכות חנוכה לקריאה »

סימן קלח – דיני הושענא רבה, שמיני עצרת ושמחת תורה

סעיף א ביום אחרון של חול המועד הוא הושענא רבה, נוהגין להיות נעורים בלילה שלפניו לעסוק בתורה כמו שנדפס הסדר, לפי שבחג נידונין על המים שכל חיי האדם תלוים במים. והיום הוא יום האחרון של החג והכל הולך אחר החיתום. בשחרית מרבים קצת בנרות בבית הכנסת כמו ביום הכפורים, והשליח צבור לובש את הקיטל, אומרים …

סימן קלח – דיני הושענא רבה, שמיני עצרת ושמחת תורה לקריאה »

סימן קיט – סדר ליל פסח - הלכות ליל הסדר

סעיף א אף על פי שבכל שבת ויום טוב יכולין לקדש ולאכול מבעוד יום להוסיף מחול אל הקודש, בפסח אינו כן, לפי שמצות אכילת מצה הוא דוקא בלילה, כמו קרבן פסח דכתיב ביה ואכלו את הבשר בלילה הזה, וכן מצות ארבע כוסות היא דוקא בלילה. וכיון שגם הכוס של קידוש היא אחת מהארבע כוסות לכן …

סימן קיט – סדר ליל פסח - הלכות ליל הסדר לקריאה »

סימן קז – הלכות חודש ניסן

סעיף א כל חודש ניסן אין אומרים תחנון ולא צדוק הדין ואין אומרים צדקתך בשבת במנחה, נוהגין מראש חודש ואילך לקרות בכל יום פרשת הנשיא שהקריב בו ביום, וביום שלשה עשר קורין פרשת בהעלתך עד כן עשה את המנורה שהוא נגד שבטו של לוי. סעיף ב אין מתענין בו אפילו תענית יום זכרון אבל תענית …

סימן קז – הלכות חודש ניסן לקריאה »

סימן עח – הלכות קריאת ס"ת בשבת ויו"ט וחיובם

סעיף א כשמוסיפין בשבת, יכולין לקרות כהן או לוי לאחרון, כיון שכבר השלימו שבעה גברי וגם שהוא האחרון מעיקר הקרואים, (חוץ מן המפטיר). וכן המפטיר יכולין לקרות כהן או לוי, ואפילו כהן אחד לאחרון וכהן אחד למפטיר יכולין לקרות, כיון שהקדיש מפסיק ביניהם. ובשמחת תורה שמוציאין שלשה ספרי תורה יכולין לקרות כהן אחד לחתן תורה, …

סימן עח – הלכות קריאת ס"ת בשבת ויו"ט וחיובם לקריאה »

סימן עז – דיני הקידוש והסעודות בלילה וביום

סעיף א מצות עשה מן התורה לקדש את יום השבת בדברים, שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, כלומר זכרהו זכירות שבת בקידוש. וצריך לזכרהו בכניסתו בקידוש וגם ביציאתו בהבדלה, ותקנו חכמים שתהא זכירה זו על כוס יין, בין בכניסתו בין ביציאתו. סעיף ב יכולין לקדש ולאכול אף על פי שעדיין אינו לילה, אך הנוהגין כל …

סימן עז – דיני הקידוש והסעודות בלילה וביום לקריאה »

סימן עב – גודל קדושת שבת

סעיף א שבת קודש היא האות הגדול והברית, שנתן לנו הקדוש ברוך הוא לדעת כי בששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וכל אשר בהם ושבת ביום השביעית. והוא יסוד האמונה, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה שקולה שבת ככל המצות. כל המשמר את השבת כהלכתו כאלו מקיים כל התורה כולה, וכל המחלל את השבת כאלו …

סימן עב – גודל קדושת שבת לקריאה »

סימן ל – איסור רכילות

סעיף א כתיב לא תלך רכיל בעמך, איזהו רכיל, זה שטוען דברים, והולך מזה לזה, ואומר: כך אמר פלוני, כך וכך שמעתי על פלוני, אף על פי שהוא אמת וגם אין בו גנות הרי זה עובר בלאו, והוא עון גדול, וגורם להרוג נפשות מישראל, לכך נסמך לו, ולא תעמוד על דם רעך. צא ולמד מה …

סימן ל – איסור רכילות לקריאה »

סימן כד – אם נמצא טעות או פסול בספר תורה

סעיף א אם נמצא בספר תורה פסול מחמת טעות, אם הוא טעות גמור, אין קורין בו, וצריכין ספר תורה אחר. איזהו טעות גמור, כגון יתר או חסר, או נתחלף אפילו אות אחד ועל ידי זה משתנה הקריאה, כמו תומים תאומים, מגרשיהן מגרשיהם, ואף על פי שהפירוש הוא שוה, מכל מקום כיון שהקריאה אינה שוה, הוי …

סימן כד – אם נמצא טעות או פסול בספר תורה לקריאה »

סימן יז – דיני קריאת שמע

א. התחלת זמן קריאת שמע של שחרית, הוא כמו זמן תפילין. ונמשך זמנה עד רביעית היום, בין שהיום ארוך בין שהוא קצר. ונחשב היום מן עלות השחר עד צאת הכוכבים. ומצוה מן המובחר לקרות כותיקים, (המחבבים את המצות) שהיו מכוונין לקרותה מעט קודם הנץ החמה כדי שיסיים קריאת שמע וברכותיה עם הנץ החמה, ויסמוך לה …

סימן יז – דיני קריאת שמע לקריאה »

סימן י – הלכות תפילין

א. מצות תפילין היא גם כן מצוה יקרה מאוד, שכל התורה הוקשה לתפילין, שנאמר: "למען תהיה תורת ה' בפיך". ומי שאינו מניח תפילין, הרי הוא בכלל פושעי ישראל בגופן. ומי שמניח תפילין פסולין, לא בלבד שאינו מקיים את המצוה, אלא שמברך כמה וכמה ברכות לבטלה, שהוא עון גדול. ולכן ידקדק לקנות תפילין, מסופר מומחה וירא …

סימן י – הלכות תפילין לקריאה »

תשובה להאם צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום של קריאת יום טוב?

יש מהאשכנזים שנוהגים לקרוא גם את קריאת החג שניים מקרא ואחד תרגום, אולם אין לכך סמך כמו שבתמה, ואנחנו קוראים רק את פרשת השבוע. (מתוך “קול אליהו”)מתוך העלון “עטרת מרדכי”שע”י בית תורה וחסד “עטרת מרדכי אליהו”רחובות08-9397933

שינוי גודל גופנים
ניגודיות