תוצאות החיפוש של: סימן סט

סימן סט - בביאור המקראות גבי שלוחי הכתונת

-------- בע"ה יום ו' עש"ק פ' וישב כ"ב כסלו ע"ו קרית ספר יע"א שאלה - כתיב (בראשית ל"ז ל"ב) וישלחו את כתונת הפסים ויביאו אל אביהם, והקשה הג"ר צבי רוטברג, דהנה הרשב"ם פי' דהשלוחים אמרו זאת מצאנו, וא"כ 'ויביאו' גם קאי על השלוחים. והיינו דא"א שהשבטים הם היו המביאים, שהרי שלחו הכתונת ביד אחרים. אמנם …

סימן סט - בביאור המקראות גבי שלוחי הכתונת לקריאה »

סימן סט - בטעם שינויי התארים בתורה על אליעזר עבד אברהם

-------- עש"ק פר' חיי שרה תשע"ו עיה"ק ירושלם תובב"א משה"ק על שינויי הלשון בפ' אליעזר עבד אברהם, שפעם נקרא עבד ופעם נקרא האיש. ומתחילה נקרא עבד אברהם, עד שבאתה רבקה וקראתו אדוני, ומשם ואילך נקרא איש עד שאמר לבתואל עבד אברהם אנכי, ועדיין בעיני רבקה נקרא איש, דכתיב התלכי עם האיש, ותלכנה אחרי האיש. ויל"ב …

סימן סט - בטעם שינויי התארים בתורה על אליעזר עבד אברהם לקריאה »

סימן סט - דין פורס על שמע - ערוך השולחן

-------- א תנן במגילה (כג ב): אין פורסין על ''שמע'', ואין עוברין לפני התיבה בפחות מעשרה. ולפירוש רש''י כפי מה שביאר הר''ן, הכי פירושו: כגון שהיו כאן עשרה בני אדם שהתפללו כל אחד בפני עצמו ביחידות, ולא שמעו לא קדיש ולא קדושה – עומד אחד מהם ואומר קדיש, ו''ברכו'', וברכה ראשונה ד''יוצר''. וזהו לשון ''פורסין'' …

סימן סט - דין פורס על שמע - ערוך השולחן לקריאה »

סימן סט - דין פורס על שמע - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים)

סימן סט - דין פורס על שמע א אִם יֵשׁ בְּנֵי אָדָם שֶׁהִתְפַּלְּלוּ כָּל אֶחָד בִּפְנֵי עַצְמוֹ בְּיָחִיד, וְלֹא שָׁמְעוּ לֹא קַדִּישׁ וְלֹא קְדֻשָּׁה, עוֹמֵד אֶחָד מֵהֶם וְאוֹמֵר קַדִּישׁ וּבָרְכוּ וּבְרָכָה רִאשׁוֹנָה יוֹצֵר אוֹר וְלֹא יוֹתֵר, וְזֶה נִקְרָא פּוֹרֵס עַל שְׁמַע, לְשׁוֹן חֲתִיכָה פְּרוּסָה, שֶׁאֵין אוֹמְרִים אֶלָּא קְצָת מִמֶּנָּה: { הַגָּה: וְעַכְשָׁו לֹא נָהֲגוּ לוֹמַר …

סימן סט - דין פורס על שמע - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים) לקריאה »

סימן סט - האם שייך לעשות תנאי שלא ליטמא המצורע

-------- א) מה שהקשה כת"ר ע"ד המהרי"ל דיסקין שאפשר לטמאות מצורע על תנאי, [שאם לא ימצא ציפרים שאינן טריפות לא יחול טומאתו מעיקרא, ובזה מיישב מ"ט לא נקטו ילפותא זו בפ"ק דחולין חולין ללמד דאזלינן בתר רובא דציפרים שהן כשרות, דל"צ לכך אם עשה תנאי], מדברי התו"כ (הוב"ד בר"ש פ"ה דנגעים מ"ד), לטהרו או לטמאו …

סימן סט - האם שייך לעשות תנאי שלא ליטמא המצורע לקריאה »

סימן סט - עוד מכתב בענין הנ"ל

-------- מדודי הגאון רבי שמעון סילבר שליט"א רב ודיין בעיר פיטסבורג ארה"ב עש"ק פ' מצורע תשע"ו כבוד בן אחי שליט"א, לצערי לא היה לי הפנאי לעיין היטב אבל מה שנראה לי בזה הוא כך: לענ"ד אין כאן היתר המצלמה ולא היתר בישול הביצה, כל אופן פעולת המנוע במשאבה הוא ע"י הכנסת מעט המים. כל אופן …

סימן סט - עוד מכתב בענין הנ"ל לקריאה »

סימן סט - אחיזת הבשמים בשמאל כשמברך על היין

-------- שאלה: האם צריך להחזיק הבשמים ביד שמאל כשמברך על היין. תשובה: הנה בשו"ע (רצו, ו) כתב, אוחז היין בימין וההדס בשמאל ומברך על היין וכו'. אולם בסידור היעב"ץ לא הזכיר שיאחז ההדס בשמאלו, וכן בסידור הרב השמיטו, וכתב בקצות השולחן (סימן צו סק"ד) שכן הוא המנהג. וגם בערוך השלחן (רצו, יג) כתב, דאין צריך …

סימן סט - אחיזת הבשמים בשמאל כשמברך על היין לקריאה »

סימן סט – דיני תפילת מנחה

סעיף א אמר רב חלבו אמר רב הונא לעולם יזהר אדם בתפלת המנחה, שהרי לא נענה אליהו אלא בתפלת המנחה, שנאמר ויהיה בעלות המנחה ויגש אלהיו. והטעם שתפלת המנחה היא חשובה כל כך מפני כי תפלת השחר זמנה ידוע, בבוקר בקומו ממטתו יתפלל מיד קודם שיהיה טרוד בעסקיו, וכן תפלת ערבית בלילה זמנה ידוע, בבואו …

סימן סט – דיני תפילת מנחה לקריאה »

סימן : ס' - שאלה: האם מותר לסופר סת''ם בעת כתיבה ללעוס גת [קאת] או מסטיק?

-------- איתא בתוספתא ברכות (פרק ג' סעיף כב) וז''ל הכותב את השם אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו וכו' ע''כ. וכתוב בשו''ת הרדב''ז (סעיף קנד) שבכל דבר שבקדושה כגון ס''ת תפילין ומזוזה שהצריכו לשמה אין הקדושה חלה במחשבה לבד אלא בדבור שהדבור עושה רושם גדול וחכמי המדרש הזכירו זה בכמה מקומות עכ''ל וכ''כ בספר התניא …

סימן : ס' - שאלה: האם מותר לסופר סת''ם בעת כתיבה ללעוס גת [קאת] או מסטיק? לקריאה »

סימן מ - נטילת קסטה שהיתה בכיור בשבת

-------- {בס"ד כ"ח חשון תשס"ז שוכט"ס לכבוד ידידי המופלג בתורה, וביראה טהורה, מתעמק בהלכה, הרה"ג ר' גמליאל בן הרב אלחנן י"ד הכהן רבינוביץ שליט"א, מח"ס גם אני אודך. אחדשה"ט וש"ת באה"ר,} ע"ד שאלתך שבשבת היתה קסטה (או כלי אלקטרוני) בכיור, ולא יכול ליטול שם ידים, מפני שאינו רוצה שיתקלקלו הקסטה (או הכלי), האם מותר לטלטל …

סימן מ - נטילת קסטה שהיתה בכיור בשבת לקריאה »

ז. תשובת הגאון ''הסטייפלר'' לאחד שלא ראה סימן יפה בלימודו

-------- פעם אחת נכנס בחור אצל הסטייפלר זצוק''ל, אותו בחור לא ראה סימן יפה בלימודו, והוא שקע בעצבות. הוא ביקש מהגאון הנ''ל עצה ותושיה. ענה לו הגאון: אתה יודע למה יש בחורים שפתאום מאבדים את החשק בלימוד, ונכנסים למשבר? יש לזה סיבה אחת: מפני שבשעה שלומדים, חושבים על הכבוד, כי התלמיד רוצה שראש הישיבה יחזיק …

ז. תשובת הגאון ''הסטייפלר'' לאחד שלא ראה סימן יפה בלימודו לקריאה »

סימן קל - דברים לרגל יום השנה של האר"י ז"ל והר"ש מאוסטרופולי

-------- לכבוד הרב ... בענין מה שבקשת ד"ת מהגר"ש אוסטרופולי שחל יום הזכרון שלו השבוע, אביא בזה להלן: בספר פרדס יוסף (פר' שמות אות צ"ה) הביא מהקדוש ר"ש מאוסטרופולי ז"ל, דעשרה הרוגי מלכות היו כנגד י' השבטים שמכרו את יוסף, ובאמת היו רק ט' ושתפו להקב"ה, ור' עקיבא שהי' מן הגרים הי' כנגד השכינה. וזה …

סימן קל - דברים לרגל יום השנה של האר"י ז"ל והר"ש מאוסטרופולי לקריאה »

סימן קסט - דין שמש הסעדה - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים)

סימן קסט - דין שמש הסעדה א כָּל דָּבָר שֶׁמְּבִיאִין לִפְנֵי הָאָדָם שֶׁיֵּשׁ לוֹ רֵיחַ וְהָאָדָם תָּאֵב לוֹ, צָרִיךְ לִתֵּן מִמֶּנּוּ לַשַּׁמָּשׁ א מִיָּד; וּמִדַּת חֲסִידוּת הוּא לִתֵּן לוֹ מִיָּד מִכָּל מִין ב וָמִין, וְלֹא יִתֵּן לוֹ כָּל זְמַן שֶׁהַכּוֹס בְּיָדוֹ אוֹ בְּיַד בַּעַל הַבַּיִת { וְדַוְקָא לַשַּׁמָּשׁ, אֲבָל לְאַחֵר שֶׁבַּסְּעֻדָּה מֻתָּר לִתֵּן } ג …

סימן קסט - דין שמש הסעדה - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים) לקריאה »

סימן רסט - דין קידוש בבית הכנסת - ערוך השולחן

-------- א בזמן הש''ס היו מקדשין בבית הכנסת. ואף על גב דאין קידוש אלא במקום סעודה, אמנם בזמנם היו בבית הכנסת חדרים סמוכים, והיו אורחים מצויים שם, ואצלם הוי מקום סעודה. (פסחים ק'.) ואם כן במקום שאין אורחים הסמוכים לבית הכנסת - אין הקידוש מועיל כלל, ולכן צעק הטור על מנהגינו שעושים קידוש בכל בתי …

סימן רסט - דין קידוש בבית הכנסת - ערוך השולחן לקריאה »

סימן שסט - אם רוצים להקנות העירוב כיצד יעשו - ערוך השולחן

-------- א כתב הרמב''ם בפרק ו' דין כ': ''נותן אדם מעה לבעל הבית, כדי שיקח לו פת ויערב לו בה. אבל אם נתן לחנוני או לנחתום ואמר לו 'זכה לי במעה זו' - אינו עירוב. ואם אמר לו 'ערב עלי במעה זו' - הרי זה לוקח בה פת ומערב עליו. ואם נתן לו כלי, ואומר …

סימן שסט - אם רוצים להקנות העירוב כיצד יעשו - ערוך השולחן לקריאה »

סימן רסט - דין הקדוש בבית הכנסת - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים)

סימן רסט - דין הקדוש בבית הכנסת א נוֹהֲגִין לְקַדֵּשׁ בְּבֵית הַכְּנֶסֶת, וְאֵין לַמְקַדֵּשׁ לִטְעֹם מִיֵּין הַקִּדּוּשׁ אֶלָּא מַטְעִימוֹ א לְקָטָן, דְּאֵין קִדּוּשׁ אֶלָּא בִּמְקוֹם סְעֻדָּה { וְעַיֵּן לְעֵיל סי' רע''ג. } וּמֵעִקָּרָא לֹא נִתְקַן אֶלָּא בִּשְׁבִיל אוֹרְחִים דְּאָכְלֵי וְשָׁתֵי ב בְּבֵי כְּנִישְׁתָּא, לְהוֹצִיאָם י''ח, וְעַכְשָׁו אַף עַל גַּב דְּלָא אָכְלֵי אוֹרְחִים בְּבֵי כְּנִישְׁתָּא לֹא …

סימן רסט - דין הקדוש בבית הכנסת - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים) לקריאה »

סימן שסט - באיזה אפן מקנין הערוב - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים)

סימן שסט - באיזה אפן מקנין הערוב א הַנּוֹתֵן מָעוֹת לְנַחְתּוֹם וְאָמַר לוֹ: אִם יָבוֹאוּ בְּנֵי הֶחָצֵר לִקְנוֹת מִמְּךָ כִּכָּר לְעֵרוּב זְכֵה לִי בָּעֵרוּב שֶׁיְּהֵא לִי חֵלֶק עִמָּהֶם בִּשְׁבִיל מָעָה זוֹ, א אֵינוֹ עֵרוּב אֲפִלּוּ עֵרֵב הַחֶנְוָנִי (לְכָל הָאֲחֵרִים) וְזָכָה גַּם לְזֶה עִמָּהֶם; אֲבָל אִם אָמַר לוֹ: עֲרֵב לִי, קָנָה עֵרוּב. וַאֲפִלּוּ אִם אָמַר: זְכֵה …

סימן שסט - באיזה אפן מקנין הערוב - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים) לקריאה »

סימן תסט - שלא לומר: ''בשר זה לפסח'' - ערוך השולחן

-------- א דע דבתורה נקרא יום טוב זה ''חג המצות''. ובלשון חכמים נקרא ''פסח'', וכן הוא בלשון בני אדם. ואולי מפני שבלשון זה כלול הנס הגדול שנעשה לנו במצרים במכת בכורות, שפסח המקום על בתי בני ישראל, ולכן קראוהו בשם זה. ואמרו חכמינו ז''ל (נג א): אסור לומר ''בשר זה לפסח'', מפני שנראה כמקדיש בהמתו …

סימן תסט - שלא לומר: ''בשר זה לפסח'' - ערוך השולחן לקריאה »

סימן תסט - שלא ליחד בשר לפסח - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים)

סימן תסט - שלא ליחד בשר לפסח א אָסוּר לוֹמַר עַל שׁוּם א בְּהֵמָה, בֵּין חַיָּה בֵּין שְׁחוּטָה; בָּשָׂר זֶה לְפֶסַח, לְפִי שֶׁנִּרְאֶה שֶׁהִקְדִּישׁוֹ מֵחַיִּים לְקָרְבַּן פֶּסַח, וְנִמְצָא אוֹכֵל קָדָשִׁים בַּחוּץ; אֶלָּא יֹאמַר: בָּשָׂר זֶה לְיוֹם טוֹב. { הַגָּה: וּגְדִי מְקֻלָּס פי' שָׁלֵם עַל רֹאשׁוֹ וְעַל כְּרָעָיו וְעַל קִרְבּוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא פֵּרֵשׁ וְאָמַר …

סימן תסט - שלא ליחד בשר לפסח - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים) לקריאה »

סימן תקסט - דין נודר על צרה ועברה צרתו - ערוך השולחן

-------- א יחיד שנדר להתענות על איזה צרה והתחיל להתענות, ועברה הצרה באמצע היום – מכל מקום חייב להשלים התענית. ולא עוד, אלא אפילו התענה על חולה שיתרפא, ומת החולה – מכל מקום חייב להשלים התענית. ולא עוד, אלא אפילו קיבל עליו הרבה תעניות – מחוייב להתענות כולם. ולא אמרינן: הרי אנן סהדי שלא קיבלם …

סימן תקסט - דין נודר על צרה ועברה צרתו - ערוך השולחן לקריאה »

סימן תקסט - דין נודר בעת צרה - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים)

סימן תקסט - דין נודר בעת צרה א יָחִיד הַמִּתְעַנֶּה עַל כָּל צָרָה, וְעָבְרָה, אוֹ עַל חוֹלֶה, וְנִתְרַפֵּא אוֹ מֵת, צָרִיךְ א לְהַשְׁלִים כָּל הַתַּעֲנִיּוֹת שֶׁקִּבֵּל עָלָיו; אֲבָל צִבּוּר שֶׁמִּתְעַנִּין עַל שׁוּם דָּבָר, ב וְנַעֲנִין קֹדֶם חֲצוֹת, לֹא יַשְׁלִימוּ; וְאִם תַּלְמִידֵי חֲכָמִים וְרֹב צִבּוּר רוֹצִים לְהַשְׁלִים, אֵין הַיָּחִיד רַשַּׁאי לְהַפְרִישׁ עַצְמוֹ מֵהֶם. ב יָחִיד שֶׁמִּתְעַנֶּה …

סימן תקסט - דין נודר בעת צרה - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים) לקריאה »

סימן תרסט - סדר יום שמחת תורה - ערוך השולחן

-------- א בחוץ לארץ שעושים שני ימים טובים, ליל תשיעי מקדשין ואומרים זמן. ולמחר מוציאין שלושה ספרים, וקורין באחד ''וזאת הברכה'' עד סוף התורה, ובשני מ''בראשית'' עד ''אשר ברא אלקים לעשות'', מטעם שנתבאר בסימן הקודם. ובשלישי קורא המפטיר כמו אתמול. וההפטרה ''ויהי אחרי מות משה''. ובמקום שאין להם רק שני ספרי תורה קורין בראשונה ''וזאת …

סימן תרסט - סדר יום שמחת תורה - ערוך השולחן לקריאה »

סימן תרסט - סדר יום שמחת תורה - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים)

סימן תרסט - סדר יום שמחת תורה א בְּמָקוֹם שֶׁעוֹשִׂין שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים, לֵיל תְּשִׁיעִי מְקַדְּשִׁים וְאוֹמְרִים זְמַן וּלְמָחָר מוֹצִיאִין ג' סְפָרִים וְקוֹרִין בְּאֶחָד: וְזֹאת הַבְּרָכָה עַד סוֹף הַתּוֹרָה, וּבַשֵּׁנִי: בְּרֵאשִׁית עַד אֲשֶׁר בָּרָא אֱלֹהִים לַעֲשׂוֹת, וּבַשְּׁלִישִׁי קוֹרֵא הַמַּפְטִיר כְּמוֹ אֶתְמוֹל וּמַפְטִיר: וַיְהִי אַחֲרֵי מוֹת מֹשֶׁה. { הַגָּה: וְקוֹרִין יוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן } א { …

סימן תרסט - סדר יום שמחת תורה - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים) לקריאה »

סימן קסט – איסור עשיית קעקוע וקרחה על מת

סעיף א כתיב בתורה וכתובת קעקע לא תתנו בכם, מהו כתובת קעקע, כתב המחוקה ושקוע שאינו נמחק לעולם, זהו השורט על בשרו וממלא מקום השריטה בכחול או בדיו או בשאר צבעונים הרושמים. וכן אם צובע תחלה בצבע ואחר כך שורט במקום הצבע עובר בלאו, ומכל מקום מותר ליתן אפר ושאר דברים על המכה לרפואה, אף …

סימן קסט – איסור עשיית קעקוע וקרחה על מת לקריאה »

סימן: א' - שאלה : בנסיעתו להקביל ברגל את פני רבו האם יכול לאכול ולישן מחוץ לסוכה כגון באוטובוס וכד' ?

-------- איתא בסוכה (דף כז:) מעשה ברבי אלעאי שהלך להקביל פני רבי אליעזר רבו בלוד ברגל, אמר לו אלעאי, אינך משובתי הרגל. שהיה רבי אליעזר אומר: משבח אני את העצלנין שאין יוצאין מבתיהן ברגל, דכתיב ושמחת אתה וביתך. איני והאמר רבי יצחק: מניין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנאמר מדוע את הולכת אליו היום …

סימן: א' - שאלה : בנסיעתו להקביל ברגל את פני רבו האם יכול לאכול ולישן מחוץ לסוכה כגון באוטובוס וכד' ? לקריאה »

סימן א - דיני יסודי הדת, והשכמת הבוקר - ערוך השולחן

-------- א כתיב (משלי טו כד): ''אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה''. וביאורו נראה: כי המלאכים נבראו בשני כמבואר במדרש, וכן מבואר במזמור ''ברכי נפשי'': ''המקרה במים עליותיו... עושה מלאכיו רוחות''. והבדלת המים היתה בשני, והבהמות נבראו בחמישי. והמלאכים עובדים את בוראם ואין להם יצר הרע, והבהמות יש להם יצר הרע ואין להם …

סימן א - דיני יסודי הדת, והשכמת הבוקר - ערוך השולחן לקריאה »

דילוג לתוכן