תשובה לכפרה על שז"ל לנשים

שלום וברכה, עצם הבכיה שלכם זה כבר דבר גדול מאוד ויקר בעיניי השם יתברך, כתוב בזוהר הקדוש בפרשת פקודי שיש שר שממונה להכניס את כל הדמעות של השבים בתשובה לפני השם שאפילו אם אותו אדם עבר את כל העברות שבעולם ושום כוח שבעולם לא יכול לדחות את הדמעות של השב בתשובה. אז כבר אשרייך ואשרי ... להמשך קריאה

כפרה על שז"ל לנשים

שלום כבוד הרב, אני בחורה דתיה ולפני שנה בערך היה לי קשר עם בחור ולצערי הרב נפלנו בנגיעה וגרמתי לו (נראה לי) לשז"ל עשיתי תשובה על זה וניתקנו קשר והבטחתי שבקשר הבא שלי אני שומרת נגיעה לחלוטין ואכן הכרתי בחור חוזר בתשובה ואמרתי לו שאני שומרת נגיעה הוא כיבד את זה אבל לפני כמה ימים ... להמשך קריאה

לסביות בהלכה: משכב אישה עם אישה מותר? נשים מסוללות

נקלעתי למצב בו יש לי קשר לא בריא  - זוגי עם אחת מחברותי מה לעשות? חייבת לציין שלי אין ספציפית נטייה לבנות ושזה בה יותר ממנה כועסת על עצמי שנגררתי לזה אבל עכשיו קשה להפסיק וכל פעם שמנסים יש נפילות? האם אני חייבת לנתק איתה לגמרי קשר אני יודעת שהיא עלולה מאוד להיפגע. ועד כמה ... להמשך קריאה

השער השלישי - נבאר חומר המצות והאזהרות וחלוקי העונשים - שערי תשובה לרבינו יונה זיע"א

א. מפני שהוזהר בעל התשובה לחפש דרכיו. וכמה לו עונות וחטאות ואחרי אשר תם חפש מחופש הוזהר לחקור גודל כל חטא מחטאיו כמו שנאמר (איכה ג) נחפשה דרכינו ונחקורה. להודע אליו כל חטאתו אשר חטא. כמה הגדיל לאשמה בה. כי יש אשמה עד לשמים גדולה. ויש רעה כנגד כמה חטאים גדולים שקולה. והתשובה הגדולה כפי ... להמשך קריאה

פרק שלישי - בו יבואר כמה וכמה איסורין היא מכנסת לעצמה על ידי מנהגה הרע הזה. וכמה תצטרך לבסוף לסבול עונשים עבור זה

-------- הנה ידוע הוא מה שהובא בדברי חכמינו ז"ל החילוק הגדול שיש בין העושה איזה איסור פעם אחת מפני שנתגבר עליו היצר ובין מי שהופקר אצלו האיסור לגמרי ורבינו יונה בשערי תשובה (שער א' אות ו') האריך בזה הרבה וכתב שזה האיש שהופקר אצלו איזה עון לגמרי - עם פושעים נמנה, וגדול עונו מנשוא, והוא ... להמשך קריאה

סימן ב - זכויות הנמצאות בבעלות אנשים שאינם כשרים

-------- בע"ה עש"ק פ' וירא התשע"ה נשאלתי האם מותר להעתיק תוכנות מחשב שנעשו ע"י אנשים שאינן מהוגנין. תשובה - גרסי' בגמ' מסכת בבא מציעא דף עג ע"ב, רב סעורם אחוה דרבא הוה תקיף אינשי דלא מעלו ומעייל להו בגוהרקא דרבא אמר ליה רבא שפיר קא עבדת דתנינא ראית שאינו נוהג כשורה מנין שאתה רשאי להשתעבד ... להמשך קריאה

ה - לדקדק מאד שלא לעבור בין ב' נשים

-------- שאלה: האם צריך אדם לדקדק מאד וליזהר שלא יעבור בין ב' נשים, או שהעיקר שלא יעבור במזיד? תשובה: ראוי ליזהר. -------- לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים לזכות הרב המחבר האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל ... להמשך קריאה

ו - ב' נשים בין ב' אנשים

-------- שאלה: מנהג העולם דב' אנשים עוברים יחד בין ב' נשים (יעויין בן איש חי שנה ב' פרשת פנחס סעיף י"ז). ומה הדין בב' נשים בין ב' אנשים, האם צריך להקפיד על זה, או לא? תשובה: אין קפידא. -------- לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים לזכות הרב המחבר האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת ... להמשך קריאה

ז - באו הנשים לידו

-------- שאלה: אם כבר נמצא בין ב' נשים, [כגון שבאו הנשים לידו], האם יכול לצאת משם, או שעדיף שיזוזו משם הנשים ואז ייצא? תשובה: יש ענין לצאת עיין פסחים קי"א א'. [בגמרא שם איתא אין "ממצעין" ולא מתמצעין ואלו הן וכו' והאשה, ע"כ. אלמא שיש קפידא שהוא עומד באמצע בין ב' נשים. וק"ל]. -------- לעילוי ... להמשך קריאה

חכמות נשים בנתה ביתה - ספר הטהרה בהלכה ובאגדה

בכל שאלה בנושא הלכות נידה ואישות ניתן לשאול רב באופן אנונימי לחלוטין בטלפון גם לדעת הספרדים והאשכנזים ולהולכים בשיטות שונות (חב"ד, חסידויות, הרב ווזנאר, אבני שוהם ועוד) - 24 שעות ביממה: 072-2602020 - כמו כן ניתן לשלוח ווצאפ054-319-8126 - המענה בעברית, אנגלית, צרפתית, ספרדית, פורטוגזית, איטלקית, רוסית, יידיש, ערבית ופרסית. כמו כן המוקד מספק מענה ... להמשך קריאה

מכתב גלוי מהחפץ חיים זצ"ל בדבר גודל החיוב לתקן את הפרצה בצניעות מלבושי נשים

-------- בעזה"י, ר"ח תמוז, תרפ"ד, ראדין. אל כבוד הרבנים והאדמורי"ם די בכל אתר ואתר. אולי יש בידם לתקן דבר מה, יהיה שכרם רב מד'. הנה יש לי צער גדול מפני עצם הענין וגם מתמיהת רבים, אף שכולם מאמינים שכל מה שמתהווה למטה בין לטוב בין למוטב, הכל הוא מאת הקב"ה, מ"מ כל אחד עומד ומשתומם ... להמשך קריאה

נשים. משנה וגמרא (שלהי קדושין)

-------- רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר לְעוֹלָם יְלַמֵּד אָדָם אֶת בְּנוֹ אוּמָנוּת נְקִיָּה וְקַלָּה וִיבַקִּשׁ רַחֲמִים לְמִי שֶׁהָעוֹשֶׁר וְהַנְּכָסִים שֶׁלּוֹ. שֶׁאֵין הָעֲשִׁירוּת וְאֵין הָעֲנִיּוּת מִן הָאוּמָנוּת אֶלָּא מִמִּי שֶׁהָעשֶׁר שֶׁלּוֹ שֶׁנֶּאֱמַר לִי הַכֶּסֶף וְלִי הַזָּהָב נְאֻם יְהֹוָה צְבָאוֹת: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר רָאִיתָ מִיָּמֶיךָ חַיָּה וְעוֹף שֶׁיֵּשׁ לָהֶם אוּמָנוּת וְהֵם מִתְפַּרְנְסִים שֶׁלֹּא בְצַעַר וַהֲלֹא לֹא נִבְרְאוּ ... להמשך קריאה

סימן ט - קינוח ביד ימין בנשים קטנים ותינוק

-------- שאלה: האם דין קינוח בימין הוא רק באנשים, או גם נשים וקטנים צריכים להזהר בזה. תשובה: לכאורה לפי הטעם שהזכירו הפוסקים דלא יקנח ביד ימין משום שבו קושר תפילין, נראה דבאשה אפשר להקל. אלא שכבר כתב מור וקציעה (סימן ג): "ונראה שאשה ג"כ יש לה ליזהר שלא לקנח בימין, שאפילו בקשירת תפילין שייכא נמי ... להמשך קריאה

יג - ב' נשים באלכסון

-------- שאלה: אם עומדות שתי נשים באלכסון, האם מותר לעבור ביניהן? תשובה: לא. -------- לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים לזכות הרב המחבר האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ובנשמה. לייחדא קודשא ... להמשך קריאה

יד - שתי נשים שאין להן שייכות ביניהן

-------- שאלה: האם הקפידא רק כהשתי נשים יש להן איזה שייכות ביניהן כגון שהולכות יחד או מדברות ביחד, אבל כשזו הולכת לדרכה וזו הולכת לדרכה אין קפידא, או שצריך כן לחשוש גם בזה? תשובה: כן. -------- לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים לזכות הרב המחבר האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד ... להמשך קריאה

סימן: ט''ו - שאלה: האם ניתן לסכך במחיצות העשויות ממחצלות או מעץ כעין שתי וערב כגון מחיצות המפרידות לצניעות בין גברים לנשים ופרגולות וכד'?

-------- גרסינן בסוכה (דף יא:) זה הכלל כל דבר המקבל טומאה כו'. מנא הני מילי אמר ריש לקיש: אמר קרא ואד יעלה מן הארץ, מה אד דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ - אף סוכה דבר שאין מקבל טומאה וגידולו מן הארץ. הניחא למאן דאמר ענני כבוד היו, אלא למאן דאמר סוכות ממש עשו ... להמשך קריאה

סימן יד - דיני ציצית שעשאן עכו''ם ונשים וטלית שאולה - שולחן עורך אורח חיים (עם נושאי כלים)

סימן יד - דיני ציצית שעשאן עכו''ם ונשים וטלית שאולה א צִיצִית א שֶׁעֲשָׂאוֹ עַכּוּ''ם פָּסוּל, דִּכְתִּיב דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְאַפּוּקֵי עַכּוּ''ם. הָאִשָּׁה כְּשֵׁרָה לַעֲשׂוֹתָן: { הַגָּה: וְיֵשׁ מַחְמִירִין } ב { לְהַצְרִיךְ אֲנָשִׁים שֶׁיַּעֲשׂוּ אוֹתָן, וְטוֹב לַעֲשׂוֹת כֵּן לְכַתְּחִלָּה } (מָרְדְּכַי ה''ק וְהַגָּהוֹת מַיְמוֹן מֵהִלְכוֹת צִיצִית וְתוס' דַּף מ''ב). ב הֵטִיל יִשְׂרָאֵל צִיצִיּוֹת ... להמשך קריאה

סימן יג - להיות מעשרה הראשונים לתפלה לתורה ולכל דבר שבקדושה , וכן נשים וקטנים

-------- {בס"ד כ"א כסלו תשס"ט שלו' וברכה, לאיש אשר משנתו לו סדורה, מתעמק בהלכה, עורך מערכה, כהן שדעתו יפה, ה"ה ידידי הרה"ג המו"מ בתורה, מו"ה גמליאל בהגראי"ד הכהן רבינוביץ שליט"א, בני ברק, מחבר ספרי גם אני אודך. אחדשה"ט באה"ר,} מונח לפני מכתב מע"כ בו מעלה כמה ספיקות בענין המעלה להיות מעשרה הראשונים. אם גם לענין ... להמשך קריאה

טז - שיעור המרחק בין ב' נשים

-------- שאלה: מה שיעור המרחק בין ב' נשים שיהיה מותר לעבור ביניהן? תשובה: אין לו שיעור. -------- לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים לזכות הרב המחבר האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולזכות כל אחד ואחד מעם ישראל החיים והמתים ולרפואת כל חולי עם ישראל בנפש בגוף ... להמשך קריאה

יז - גמל בין שני אנשים

-------- שאלה: בגמרא הוריות (דף י"ג ע"ב) איתא, עשרה דברים קשים ללימוד וכו' והעובר בין שני גמלים והעובר בין שתי נשים והאשה העוברת בין שתי אנשים. ע"כ. מה הדין בגמל העובר בין שני אנשים. תשובה: לא נזכר. -------- לעילוי נשמת ולזכות כל עם ישראל החיים והמתים לזכות הרב המחבר האתר כולו מוקדש לעילוי לנשמת כל ... להמשך קריאה

בעניני מיצוע איש בין שתי נשים

-------- בס"ד, סיון תשס"ד שוכט"ס להרה"ג ר' גמליאל בהרב אלחנן י"ד הכהן רבינוביץ שליט"א. מחבר ספרי "גם אני אודך". ע"ד שאלותיך השונות בהא דאין לעבור בין שתי נשים, ולא אשה בין שני אנשים, דאמרינן בגמ' (הוריות יג:) שזה מעשרה דברים שקשים ללימוד, שפירש"י שהעושה אותן יהא קשה לשמוע עכ"ל [והראשית חכמה (פרק דרך ארץ, שער ... להמשך קריאה

ללמד המון עם נשים וקטנים

-------- לכן חובה ללמד אף את המון העם, נשים וקטנים, שלבורא יתברך אין גוף ולא דמות הגוף, ושכל המדות לא שייכות אצלו וכו', כל שאר פרטי הסרת ההגשמה הנזכרים בסימן זה [מתחילת הסימן, ועד להלן סעיף י, וכן סעיפים יג,טו. ושאר הסעיפים אין ללמדם, וכן אין צורך ללמדם את שאלת ידיעה ובחירה שהובאה לעיל סעיף ... להמשך קריאה

ב - גם נשים צריכות להזהר בזה

-------- וכיון שההיזק בא ע"י רו"ר ועה"ר, יש גם לנשים להשמר מזה. לא רק מפני שאם אינן נזהרות מכשילות את האנשים, ויש בזה לפני עור לא תתן מכשול. אלא שלהן עצמן סכנה ח"ו. - וגם הטעם של קשה ללימוד ולשכחה, שייך גם בהן, דאטו אשה אינה באל תטוש תורת אמך, לדעת להבין ולא לשכוח ההלכות ... להמשך קריאה

ג - שני אנשים העוברים בין שתי נשים, איך יאחזו זה בזה

-------- בגמ' (פסחים קיא. הנ"ל) איתא שאם שתי נשים יושבות בשני צדי השביל, ומכוונות פניהן זו כנגד זו, ואין לו דרך אחרת, יאחז יד איש אחר וכך יעברו, ואם אין איש אחר, יאמר לחש הנזכר שם. - ויש להסתפק אם צריך בדוקא לאחוז ידו ביד איש אחר, או די שיאחז בו בזרועו או בגבו. ומסתברא ... להמשך קריאה

ד - התיקון שיוכל לעבור בין ב' נשים, הוא רק באין דרך אחר או גם לכתחילה

-------- ראשית כתב השלמת חיים (בסי' תתסד) דהגם שלא הובאה הלכה זו בפוסקים הראשונים, מ"מ הלכה היא. - והובא בסידור הריעב"ץ (בדיני תפלת הדרך), ובשו"ע הרב (שמירת הגוף ט), וברע"ק איגר (לשו"ע או"ח קנו, א). וכתב בשו"ת התעוררות תשובה (בהוצאה החדשה, ח"ד סי' קל) שמי שעובר על זה, וכמו"כ על שאר הדברים הקשים לשכחה, עובר ... להמשך קריאה

ה - ב' נשים האוחזות זב"ז האם יכולות לעבור בין ב' אנשים

-------- נתבאר לעיל (אות ב) שגם נשים צריכות להזהר בענין זה, וגם ששני אנשים יכולים ללכת יחד. - והערת לנכון, דלפ"ז גם ב' נשים ההולכות יחד יכולות לעבור בין ב' אנשים, כי כל אחת מהן עוברת בין איש לאשה, ולא שמענו כזאת, ויל"ע. - שוב ראיתי במאמר הרה"ג ר' דוד יואל ווייס שליט"א בקובץ "מקבציאל" ... להמשך קריאה

דילוג לתוכן