תוצאות החיפוש של: מצוות תמידיות

קיום שש מצוות תמידיות בבית הכסא

-------- ד. לאור האמור בהלכה קודמת, היה מקום להתיר לקיים את מצוות יחוד השם, ומצות האמונה במציאות השם, במקום מטונף, כגון בבית המרחץ ובבית הכסא לחשוב על יחוד השם. ברם באמת יש לאסור זאת מצד אחר, משום שעצם החשיבה שהשם הוא האלהים, גם אם לא חושב על פסוק זה, אלא חושב שהשם הוא הכח היחידי …

קיום שש מצוות תמידיות בבית הכסא לקריאה »

מהו יחוד השם

-------- ב. מצות העשה של יחוד השם כוללת שני חלקים, הראשון, שהשם הוא האלהים לבדו, ואין עוד אלהים זולתו. והשני, שהשם אחד באחדות גמורה, דהיינו שמציאות השם שונה לחלוטין מכל מה שאנו מכירים, השם הוא "סוג" אחר, וכאשר יתבאר להלן. ומקיים מצוה זו, בעת שמתבונן ביחוד השם, ומתחזק באמונה זו, ובעת לומדו את כללי וגדרי …

מהו יחוד השם לקריאה »

מצות עשה תמידית

-------- א. מצות יחוד השם, הינה אחת מן מצוות התורה התמידיות, שבכל עת שהאדם מהרהר בה, זוכה להרויח מצוה מן התורה. א"כ מה נפלאה מצוה זו, שאם ישימה עטרה לראשו, ויקשרה על לוח ליבו, ירויח רבבות מצוות, ויהיה קשור אל הבורא בקשר של קיימא תמידי, אשרי העושה כן. ועצת החפץ חיים (בסוף ספרו שמירת הלשון …

מצות עשה תמידית לקריאה »

לשם מצות ולא תתורו אחרי לבבכם

-------- מצות ולא תתורו "אחרי לבבכם" להלכה היא שלא להסתקרן בדברי האפיקורסים והמינים ובתורותם, ושאם באה אליו מחשבת מינות ידחאה. וחידש החינוך שכל המתחזק במחשבת אמונה, יקבל שכר על מצות ולא תתורו אחרי לבבכם. על כן נכון ויפה קודם קוראו פסוק זה, להתחזק במחשבת אמונה, כדי לקיים מצוה זו בעת קריאתה, ודבר בעיתו מה טוב. …

לשם מצות ולא תתורו אחרי לבבכם לקריאה »

כוונת שמות הקודש בפסוק ראשון

-------- ט. באומרו את שמות הקודש בפסוק ראשון של קריאת שמע, חובה לכוון, "שמע ישראל" הבן וקבל ישראל, כי "השם אלהינו", השם הוא האלהים שלנו, "השם אחד", השם הוא אל יחיד אין אל אחר זולתו, והוא בעל אחדות גמורה [כאשר התבאר גדרו לעיל (סימן א סעיף ב והלאה)]. וטוב ונכון לכוון את הנאמר בשו"ע (סי' …

כוונת שמות הקודש בפסוק ראשון לקריאה »

הדביקות

-------- ט. לאור האמור שהקדושה תלויה בהארת ה' יתברך, שאז האדם מתקרב לבורא ומתקדש, ולעתיד יהנה מחמת הקירבה, שהארת ה' היא תכלית העבודה, והיא השכר, שהיא ההנאה לעתיד וכו', מה מובן הדבר שכה האריכו הרחיבו הספרים הקדושים במעלת הדביקות בבורא יתברך, שהיא מטרת העבודה, ושמעלתה לחוש את ה' הנמצא "לידינו" בכל צעד ושעל, ומחמת זאת …

הדביקות לקריאה »

סימן א

-------- (((המדות חיוב תורה))) א. מצות עשה מן התורה ללכת במדות הטובות. ועל כן ההולך במדות הרעות כגון הכועס או המתגאה וכדומה, הרי שעובר על מצות עשה מן התורה. {(((חיוב תורה))) א. א. שנינו בספרי (פרשת עקב פיסקה מט) ללכת בכל דרכיו, אלו דרכי הקב"ה שנא', ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד …

סימן א לקריאה »

תפיסת חיים ולא דברי התעוררות

-------- מהלך זה בעבודה, אין צל ספק שהוא לא מתאים לרבים. הוא מתאים ליחידים, ואולי ליחידי יחידים. אבל צריך להבין: הדברים שיובאו להלן לא נאמרו בקול חוצב להבות אש, בצורה של התעוררות. הם ניסו לתת את אותה נקודה, שתביא למהלך של בירור מהות החיים של האדם, מהי התכלית, ''מה ה' אלקיך שואל מעמך''. כשמגיע אדם …

תפיסת חיים ולא דברי התעוררות לקריאה »

וורט על פרשת בא

-------- בפרשה זו מתארת התורה הקדושה את שלושת המכות האחרונות אשר היכה ה' את מצרים - מכת הארבה, חושך ומכת בכורות, ולאחריהן ליל הסדר - ט"ו בניסן - "וַיְהִי בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה הוֹצִיא ה' אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם " (יב, נא). 210 שנים היו ישראל בגלות מצרים. בפרשת השבוע, בני ישראל כבר יוצאים ממצרים, ביד …

וורט על פרשת בא לקריאה »

העבודה המעשית - התבוננות לאורך זמן

-------- העבודה בפועל מהי? ראשית כל, התבוננות גדולה מהי תכלית החיים. התבוננות זו צריכה להיעשות לאורך זמן, ואף לאורך זמן טובא. לאחר מכן יש להתבונן שהאדם מצדו אינו מתקרב אל הקב''ה, אלא הקב''ה נמצא אצלו בתוך לבו, ולחזק את האמונה הברורה בכך שהקב''ה נמצא אצלו, לחשוב על הקב''ה בתמידיות - כל אחד לפי כוחו, ולהאמין …

העבודה המעשית - התבוננות לאורך זמן לקריאה »

כט. טעות בכתובת!

-------- מה היינו אומרים על אדם המתפרנס במשכורת מכובדת על ידי מעביד עשיר ואדיב, אלא שכרגיל, את משכורתו מקבל דרך הגזבר של אותו ''בוס'', ומפנה הוא את הכבוד והחנופה לאותו גזבר שמידו מקבל משכורתו, ואינו מעלים את התנכרותו והתכחשותו מאותו בעל הבית, שהוא בעצם מפרנסו? הרי הוא כמקבל מתנה נאה מראובן - ונותן תודה לשמעון... …

כט. טעות בכתובת! לקריאה »

מכת כינים

לדעת הרב עובדיה זיע"א -------- מנסים לחזור לשגרה חלפו להן שלושה שבועות מאז תום מכת הצפרדע. אפשר לומר כי מלאכת הפינוי של הצפרדעים כבר הסתיימה, הריח הנורא איכשהו עבר, ועכשיו הם בשלב של התאוששות. כעת יש סוף סוף שקט, הצפרדעים שקרקרו כל הזמן מתו, ולמרבה הרווחה משה לא בא עם התראה על מכה נוספת (במכת …

מכת כינים לקריאה »

ז. תפילה

-------- יתפלל לה' על זה גופא שיזכה לאמונה, והוא עצה נפלאה שהציל הבעל-שם-טוב בעצה זו לצדיק גדול אחד כמובא ב''שומר אמונים'', וראה ענין זה בהרחבה לעיל פרק י' אות ס. ועוד ירבה בתפילה לה' בכל עת, בלשונו שלו ובשפתו הפשוטה והרהוטה שרגיל בה, ממש כדבר איש אל רעהו, ותפילה זו יכולה להיות בכל עת בלכתו …

ז. תפילה לקריאה »

פרק יד - הכעס

-------- הסתירה הגמורה שסותר האדם את עצמו עם אמונתו הוא הכעס. כתב הרמב''ם (הלכות דעות פ''ב ה''ג): ''כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה'', והסיבה לכך להיות הכועס מייחס כח מבלעדי ה' שאליו הוא מפנה את כעסו, ועצם זעמו וקצפו על הרע שנעשה עמו מורה שרואה הוא בסיבה שסבבה לו את הרעה כגורם בעל כח עצמי …

פרק יד - הכעס לקריאה »

לב - ספר פלא יועץ

לב טוב בו תלוי כל היהדות וכל עבודת השם יתברך שמו. וידוע מאמר התנא שאמר (אבות ב ט) רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין קו ב ברש''י) רחמנא לבא בעי. ויש מצוות התלויות בלב והם תמידיות שיוכל לקימם בכל עת ובכל רגע, כגון ליראה …

לב - ספר פלא יועץ לקריאה »

פרשת משפטים

שהייה בין אכילת בשר לחלב - א' באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס "לא תבשל גדי בחלב אמו"  (שמות כג, יט) בגמרא חולין קטו, ב מובא: דבי רבי ישמעאל תנא, (שמות כג, שמות לד, דברים יד) "לא תבשל גדי בחלב אמו" ג' פעמים, אחד - לאיסור אכילה, ואחד - לאיסור …

פרשת משפטים לקריאה »

דילוג לתוכן