תוצאות החיפוש של: מצוות כיפה

סימן ו - שמחה במצוות

-------- א. מעשה באיש עשיר אשר לא ידע מחסור כל ימיו, והתענג על מיני מעדנים ותפנוקים, דאגה לא היתה באמתחתו, כי פרנסתו היתה מצויה בשפע, וכל שחפץ השיג. והנה אתרע מזלו, השם מוריש ומעשיר, ימים הגיעו וירד מנכסיו, ולא היה עמו דבר כאשר בשנים קדמוניות, ובכל דרך שניסה לשוב ולהתפרנס העלה חרס בידו. יום אחד …

סימן ו - שמחה במצוות לקריאה »

מדוע לא מקבלים שכר על המצוות כאן בעוה"ז

-------- חז"ל לימדו אותנו במסכת קידושין (דף ל"ט:) וזה לשונם: "אמר ר' יעקב, שכר מצוות בהאי עלמא - ליכא"! כלומר, שבעולם הזה הגשמי, אי אפשר (וגם לא שייך) לתת שכר אפי' עבור מצווה אחת שאדם מקיים עבור תורה ומצוות. וכאן יש לשאול שאלה: למה ומדוע? מדוע באמת לא ניתן לשלם שכר בעוה"ז, לפחות על מצווה …

מדוע לא מקבלים שכר על המצוות כאן בעוה"ז לקריאה »

כיפה

-------- כתב מרן בשלחן ערוך (סימן ב סעיף ו): "לא ילך בגילוי הראש". על כן, כל איש אשר יראת שמים נוגעת ללבו, יכסה את ראשו בכיפה, מפני מורא השכינה שעליו, אבל אם משאיר את ראשו פרוע, מראה שפורק מעליו עול מלכות שמים, ומראה שהוא מאותם שאינם שומרי תורה ומצוות. (א רכט) גודל הכיפה - לכתחילה …

כיפה לקריאה »

וורט על פרשת וירא

-------- פרשת השבוע פרשת וירא, פרשה רביעית בספר היצירה הוא ספר בראשית, וכך הוא לשון הרמב"ן על ספר בראשית: "ספר בראשית הוא ספר היצירה בחידוש העולם ביצירת כל נוצה ובמקרי האבות" – כל מה שקרה לאבות הקדושים – "שהם כענין יצירה לזרעם, שכל מקריהם" – כל מה שקרה לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב בספר בראשית – …

וורט על פרשת וירא לקריאה »

השער השלישי - נבאר חומר המצות והאזהרות וחלוקי העונשים - שערי תשובה לרבינו יונה זיע"א

א. מפני שהוזהר בעל התשובה לחפש דרכיו. וכמה לו עונות וחטאות ואחרי אשר תם חפש מחופש הוזהר לחקור גודל כל חטא מחטאיו כמו שנאמר (איכה ג) נחפשה דרכינו ונחקורה. להודע אליו כל חטאתו אשר חטא. כמה הגדיל לאשמה בה. כי יש אשמה עד לשמים גדולה. ויש רעה כנגד כמה חטאים גדולים שקולה. והתשובה הגדולה כפי …

השער השלישי - נבאר חומר המצות והאזהרות וחלוקי העונשים - שערי תשובה לרבינו יונה זיע"א לקריאה »

וורט על פרשת תולדות

-------- פרשת השבוע פרשת תולדות. "וְאֵלֶּה תּוֹלְדת יִצְחָק בֶּן-אַבְרָהָם אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת-יִצְחָק" (בראשית כה, יט), אומר רש"י הקדוש: "וְאֵלֶּה תּוֹלְדת יִצְחָק" – יעקב ועשו האמורים בפרשה, הכוונה, פרשת השבוע באה לספר לנו על תולדות יצחק בן אברהם, היינו על יעקב ועשו. והנה, יש פרשה נוספת בתורה שגם היא פותחת ב"וְאֵלֶּה תּוֹלְדת", והיא: "אֵלֶּה תּוֹלְדת נחַ" …

וורט על פרשת תולדות לקריאה »

וורט על פרשת וישלח

-------- פרשת השבוע פרשת וישלח. יעקב אבינו התפארת שבאבות שב מהתמודדותו עם השקר של לבן חותנו במשך 22 שנה ויותר. ומיד הוא נופל לזרועות השקר של עֵשָׂו אחיו, מן הפחת אל הפחת. האמת של יעקב צריכה להתמודד עם השקר של לבן הרמאי ועם השקר של עֵשָׂו אחיו. אין הוא יודע מנוחה מהי, השלווה ממנו והלאה. …

וורט על פרשת וישלח לקריאה »

וורט על פרשת ויגש

-------- פרשת ההתגלות של יוסף הצדיק, הבן ה"אובד" במרכאות אל משפחתו ממנה גורש במרכאות לפני 22 שנה בעודו נער בן 17 שנה. תקופה של 22 שנה שהתחלנו ללמוד אותה לפני שני פרשיות, פרשת וישב ופרשת מקץ, תקופה זו מסתיימת בפרשת השבוע, פרשה שלישית, פרשת ויגש. 22 שנה קשות וכואבות ליעקב אבינו, תפארת ישראל - אובדן …

וורט על פרשת ויגש לקריאה »

וורט על פרשת ויקהל

-------- עוד פרשה העוסקת בבניין המשכן, בקיום ציווי ה' "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם" (שמות כה, ח). הפרשיות: תרומה ותצוה עוסקות בציווי ה' לבנות את המשכן, והפרשיות: ויקהל, פקודי עוסקות בבניין עצמו, בקיום הציווי האלוקי. הפרשה האמצעית, בין "תרומה-תצוה" לפרשת ל"ויקהל-פקודי" היא פרשת כי תשא – היא פרשת העגל, היא חוצצת בין הציווי לקיום, שכן …

וורט על פרשת ויקהל לקריאה »

וורט על פרשת נשא

-------- חג השבועות, נעלה הוא ומרומם עד למאוד, זה היום אשר בחר בנו ה' יתברך מכל העמים ונתן לנו את תורתו, זה היום עליו אנחנו אומרים "הַמַּבְדִּיל בֵּין קדֶשׁ לְחוֹל. בֵּין אוֹר לְחשֶׁךְ. בֵּין יִשְׂרָאֵל לָעַמִּים", זהו היום שהקב"ה הבדיל אותנו מן העמים, כשם שהוא הבדיל את האור מהחושך, את הקודש מהחול, את יום השביעי …

וורט על פרשת נשא לקריאה »

וורט על פרשת שלח

-------- פרשת המרגלים. 40 יום אחרי שעזבו עם ישראל את הר סיני, עִם הכתם של כתינוק הבורח מבית הספר, אחרי חטאם של המתאוננים, אחרי חטאם של המתאווים תאווה - כל החטאים זה לזה - ר"ח תמוז שנה שנית ליציאת בני ישראל מארץ מצרים, 50 יום בלבד אחרי יציאת בני ישראל מהר סיני, וכאמור כבר הספיקו …

וורט על פרשת שלח לקריאה »

וורט על פרשת בלק

-------- פרשה הקרויה על שם אחד משני שונאי ישראל הגדולים ביותר, שניהם נשואי פרשת השבוע - בלק ובלעם. פרשה זו, אומר השל"ה הקדוש אין בה שום מצוה מתרי"ג מצוות, אך יש בה את כל הסגולות של עם ישראל, את כל השבחים של עם ישראל, סוד קיומו הנצחי, סוד הצלחתו וגם סוד הישרדותו. פרשה בתורה שכל …

וורט על פרשת בלק לקריאה »

משה רבנו

לדעת הרב עובדיה זיע"א -------- לידת משה בשנת מאה ושלושים לרדת ישראל מצרימה, ופרעה חולם, והנה הוא יושב על כסא מלכותו. וישא עיניו וירא זקן אחד עומד כנגדו ובידו מאזנים. ויקח האיש הזקן את המאזנים ויתלם לפני פרעה. ויקח את כל זקני מצרים, שריה וגדוליה ויאסרם ויתנם יחד בכף מאזנים האחת. ואחר כן לקח טלה …

משה רבנו לקריאה »

וורט על פרשת דברים

-------- את הקלטת הזו אפשר לשמוע גם בתשעה באב , כי אלו דברי תורה הקשורים לתשעה באב פרשת השבוע פרשת דברים, ואולם השבת מוכרת יותר כשבת חזון דווקא על שם ההפטרה הנקראת בשבת זו "חֲזוֹן יְשַׁעְיָהוּ בֶן-אָמוֹץ" (ישעיה א, א), בדומה לשבת שובה הנקראת אף היא על שם ההפטרה: "שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱלֹהֶיךָ כִּי …

וורט על פרשת דברים לקריאה »

מאמר חמישי - גילוי מדהים: כל החיים נראים כמו "תסריט" בצבעים ורודים!

-------- במאמר זה, רצוננו לבאר היטב, ולחסוף בפני הקוראים את הפרצוף האמיתי של ה"יצר הרע". מיהו באמת, ואיך הוא מצליח "לעבוד" עלינו בעינים, ולהכשיל אותנו בעבירות. אמנם, אנו אין בכוחנו לגלות איך בדיוק פועל היצה"ר. ואולם חז"ל הקדושים, הם כן יכלו לתת לנו,ציור תואם וקולע, באיזה תכסיסים משתמש היצה"ר, כדי ללכוד אותנו ברישתו. הנה לפניכם, …

מאמר חמישי - גילוי מדהים: כל החיים נראים כמו "תסריט" בצבעים ורודים! לקריאה »

הנתיב העשרים ושנים - נתיב ההרחקה - אור לנתיבתי

-------- סעיפי היצר להחטיא את האדם הינם רבים ומגוונים ביותר, ובאמתחתו אוצרות של אופנים היאך להחטיא את האדם. בנתיב זה נמנה כמה מאופני היצר, לסבב לאדם רפיון שיביאהו למכשול, שאם לא יזהר מהם ''הלוחם'', לא ירגיש ברשת שטומן לו היצר ללוכדו, כי בדברים דלהלן הרואה יראה שלכאורה אין להם קשר ישיר המוביל לחטא חילול הקדושה, …

הנתיב העשרים ושנים - נתיב ההרחקה - אור לנתיבתי לקריאה »

כף זכות

-------- מעשה בהלל הזקן שעשה סעודה בביתו. לפני הסעודה, בא עני על פתחו ואמר לאשתו: צריך אני לשאת אשה היום, ואין לי כלום לסעודת נישואין! נטלה אשתו של הלל את כל הסעודה והביאה לעני. חזרה מיד ולשה עיסה אחרת, ובשלה שוב תבשילים חדשים לסעודה בביתה. אולם כמובן שהסעודה הגיעה באיחור רב. אמר לה הלל: בתי, …

כף זכות לקריאה »

סימן קמה - בגימטריא ציצית שהביאו הראשונים, מ"ט לא מחשבים חסר כמו שהוא בתורה

-------- שאלה (מהאיחוד בחידוד): כתיב (במדבר ט״ו ל״ט), ״וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת וּרְאִיתֶם אתֹוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה׳ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא תָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַבְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם״, ופרש״י, ״וזכרתם את כל מצות ה׳. שמנין גימטריא של ציצית שש מאות, ושמונה חוטים וחמשה קשרים הרי תרי״ג״. עי׳ בפסוקים (שם ל״ח ול״ט), שבשלשת הפעמים …

סימן קמה - בגימטריא ציצית שהביאו הראשונים, מ"ט לא מחשבים חסר כמו שהוא בתורה לקריאה »

"חַכְמוֹת נָשִׁים בָּנְתָה בֵיתָהּ"

לדעת הרב עובדיה זיע"א -------- (משלי יד א) אמרו חז"ל בגמרא (מסכת ברכות יז ע"א): גדולה הבטחה שהבטיח הקב"ה לנשים יותר מן האנשים, שנאמר (ישעיה לב ט): "נָשִׁים שַׁאֲנַנּוֹת קֹמְנָה שְׁמַעְנָה קוֹלִי, בָּנוֹת בֹּטְחוֹת הַאְזֵנָּה אִמְרָתִי". ואולם, כיון שפטורות הן מלימוד התורה, כיצד תזכינה אף הן באור התורה שיקימן לתחיית המתים? אלא, בזה ששולחות את …

"חַכְמוֹת נָשִׁים בָּנְתָה בֵיתָהּ" לקריאה »

ג. ליראת העונש דרוש חכמה

-------- ההקדמה דלעיל הינה לצורך המשך המאמר שיעסוק בענין יראת העונש - לבני אדם נדמה שזו מדריגה נמוכה ומזלזלים בה מתוך שאיפתם ליראת הרוממות וכיוצא. יראת העונש הינה יסוד גדול מעיקרי האמונה שהקב''ה מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים, ונצרכת יראת העונש אף לגדול שבגדולים. והראיה מכאן, שמזהיר הקב''ה לאהרן הכהן באזהרת עונש שלא ימות …

ג. ליראת העונש דרוש חכמה לקריאה »

תורה איננה מקצוע - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. כנגד ארבעה בנים דברה תורה: אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול וכו', רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר, ואף אתה הקהה את שיניו ואמר לו: "בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים": "לי"- ולא לו: אילו …

תורה איננה מקצוע - אפיקי אליהו על התורה לקריאה »

בן תורה מול נשיא ארצות הברית

לדעת הרב עובדיה זיע"א -------- ימים טרופים עוברים על מדינת ישראל, הבעיה הבטחונית הולכת ומחריפה, ותחושת אין אונים אופפת את אזרחי המדינה. כולם מנסים למצוא פתרונות לבעיה. השמאל מציע הסכמי שלום, ואילו הימין הקיצוני דוגל בדיכוי וביד קשה. כל הפתרונות נראים טובים כשהם בדיבורים ועל הנייר, אך בשטח לצערנו הם לא עובדים. יש לעיתים רגיעות …

בן תורה מול נשיא ארצות הברית לקריאה »

חובת מינוי רב בבית הכנסת

לדעת הרב עובדיה זיע"א -------- חובה גמורה על כל ציבור לדאוג שיהיה להם רב מורה הוראה, שיורה להם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. ואפילו אם אין להם די ממון כדי לשלם גם לרב וגם לשליח ציבור, ישלמו לרב בית הכנסת ויוותרו על שליח ציבור, כמו שפסק מרן בשלחן ערוך (סימן נג …

חובת מינוי רב בבית הכנסת לקריאה »

כב. מעשה שהיה!

-------- ואספר מעשה שאמנם הוא בקיצוניות, אבל ממנו נלמד עד לעניינים הדקים. באחת הפעמים כשחזרתי מדרשתי בעיר נתניה, ניגשו אלי ב' בחורים המתקרבים לתשובה, ושאלו אותי: מאחר והם כבר בגיל ה- 30 ועדיין לא מצאו זיווגם, האם מותר להם להוריד הכיפה עד שימצאו זיווג כי בעירם קשה למצוא זיווג לבחורים בגילם ובמצבם עם כיפה. אמרתי …

כב. מעשה שהיה! לקריאה »

חובת מינוי רב בבית הכנסת

-------- חובה גמורה על כל ציבור לדאוג לעצמם שיהיה להם רב מורה הוראה, שיורה להם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו. ואפילו אם אין להם די ממון כדי לשלם גם לרב וגם לשליח ציבור, ישלמו לרב בית הכנסת ויוותרו על שליח ציבור, כמו שפסק מרן בשלחן ערוך (סימן נג סעיף כד, ויורה …

חובת מינוי רב בבית הכנסת לקריאה »

קביעת עיתים לתורה

-------- כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל יסורים, בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אשה ובנים שחייב לפרנסם, חייב לקבוע לו זמן ללמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר (יהושע א ח): "לֹא יָמוּשׁ סֵפֶר …

קביעת עיתים לתורה לקריאה »

דילוג לתוכן