תוצאות החיפוש של: לבנה

סימן תכו - ברכת הלבנה וזמנה, ובו ד' סעיפים - שולחן ערוך

א הָרוֹאֶה לְבָנָה בְּחִדּוּשָׁהּ מְבָרֵךְ: אֲשֶׁר בְּמַאֲמָרוֹ בָּרָא שְׁחָקִים. וּבְרוּחַ פִּיו כָּל צְבָאָם. חֹק וּזְמַן נָתַן לָהֶם שֶׁלֹא יְשַׁנּוּ אֶת תַּפְקִידָם. הגה: וְאֵין לְקַדֵּשׁ הַחֹדֶשׁ אֶלָּא בַּלַּיְלָה בְּעֵת שֶׁהַלְּבָנָה זוֹרַחַת (א) וְנֶהֱנִין מֵאוֹרָהּ (אָגוּר). &nbspבאר היטב (א) ונהנין. שזריחת' ניכרת על גבי הקרקע ולא יהא מסך מבדיל בינו לבין הלבנה אא''כ הוא דבר זך שהלבנה …

סימן תכו - ברכת הלבנה וזמנה, ובו ד' סעיפים - שולחן ערוך לקריאה »

סימן צז – הלכות ראש חודש וקידוש לבנה

סעיף א יש נוהגין להתענות בערב ראש חודש ואומרים סדר יום כפור קטן, שבו מתכפרין כל העונות של כל החדש, דומיא דשעיר ראש חדש וכמו שאנו אומרים במוסף זמן כפרה לכל תולדותם, וכל מקום לפי מנהגו. סעיף ב מצוה להרבות בסעודה בראש חודש, ואם חל בשבת יעשה תבשיל אחד יותר מבשאר שבתות. סעיף ג ראש …

סימן צז – הלכות ראש חודש וקידוש לבנה לקריאה »

דרושי חג הסוכות דרוש ו:

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. והוא דרוש ליל הו"ר ובו נתבאר ענין הלילה הזה הנק' ליל החותם הנה בדרוש תפל' הנעיל' דיוה"כ נתבאר באורך דרוש החותם מה עניינו. והענין בקיצור …

דרושי חג הסוכות דרוש ו: לקריאה »

דרושי חג הסוכות דרוש ז:

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. ובו יתבאר היטב ענין הצלם הזה המסתלק מן האדם בליל הו"ר ובו יתבאר ג"כ מאמר רז"ל שאמרו כי בני האדם יש להם בבואה וגם בבואה …

דרושי חג הסוכות דרוש ז: לקריאה »

דרושי חג השבועות דרוש א

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. לחג השבועות צריך שתזכור כל הדרושים שנתבארו לעיל בענין הפסח ובענין ספי' העומר ובזה תבין מה שנבאר עתה בדרך קצרה, הנה נת"ל כי בז' השבועות …

דרושי חג השבועות דרוש א לקריאה »

דרושי יום הכיפורים - הקדמה:

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. ובתחילה אכתוב המנהגים ואח"כ אכתוב הדרושים בע"ה מנהג של הכפרה המנהג הנזכר בספרי הגאונים היה מורי ז"ל נזהר מאד לקיימו והיה לוקח תרנגול א' לבן …

דרושי יום הכיפורים - הקדמה: לקריאה »

דרושי הפסח דרוש א':

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. בענין פסח ויציאת מצרים הנה נודע מ"ש ז"ל כי אותם הדורות הראשונות דור אנוש ודור הפלג' סילקו את השכינה למעלה מרקיע השביעי מחמת עונותם. ודע …

דרושי הפסח דרוש א': לקריאה »

דרושי הפסח דרוש ד':

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. יבאר ענין החמץ והשאור מה עניינם בפסח אבל הדרוש הוא מלוקט הנה כתוב בתורה כמה שנוים ושמות מחולפים כי כתיב לא יאכל חמץ וכתיב כל …

דרושי הפסח דרוש ד': לקריאה »

דרושי הפסח דרוש ו'

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. נבאר בו באורך סדר ליל פסח והמצות וארבע כוסות והכרפס וגם החרוסת וכל עניני ליל פסח. הנה נת"ל כי בליל פסח נכנסין בז"א מוחין דקטנות …

דרושי הפסח דרוש ו' לקריאה »

דרושי סדר שבת דרוש א ענין ליל מוצ"ש

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. ליל מ"ש כבר ביארתי כי מה שנהגו לומר בכל מ"ש סדר האלפא ביתא קודם תפלת ערבית לא היה מורי ז"ל נוהג לאומרה ולא כל אותם …

דרושי סדר שבת דרוש א ענין ליל מוצ"ש לקריאה »

דרושי קבלת שבת דרוש א ענין הבו לה'

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. ונבאר ענין ג"פ הבו הבו הבו הנה תכוין בתחילה בהוי"ה זו הא' של הבו לה' בני אלים ותכוין כי זו ההוי"ה היא מלאה בההין ועולה …

דרושי קבלת שבת דרוש א ענין הבו לה' לקריאה »

דרושי חזרת העמידה דרוש ב':

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. נבאר בו סוד הקדושה של חזרת הש"ץ הלא ידעת כי האצילות הקדוש נתקן בג' תיקונין. הא' הוא עתיקא קדישא דאשתכח בג' רישין. הב' הוא או"א. …

דרושי חזרת העמידה דרוש ב': לקריאה »

דרושי תפילת השחר דרוש א ענין תפלת השחר:

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. ונבאר עתה ענין הודו לה' כו' כבר ביארנו לעיל כי כונת הקדיש דקודם הודו הוא כדי להעלות היכל הז' דעשיה אל היצירה ע"י כ"ח תיבות …

דרושי תפילת השחר דרוש א ענין תפלת השחר: לקריאה »

דרושי ציצית דרוש ב

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. דע כי בזוהר פרשת שלח לך בדקע"ד ע"ב אמרו כי ציצית מלשון הסתכלות כמו מציץ מן החרכים גם ציצית מלשון [יחזקאל ח' פסוק ג'] ויקחני …

דרושי ציצית דרוש ב לקריאה »

דרושי תפלת השחר דרוש ג':

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. על הנז' בסדר חילוק תפילת השחר דחול. הנה תחילה צריך לתקן ד' עולמות אבי"ע ע"י מצות מעשיות שאנו עושים למטה בעה"ז וכונת התיקון הזה הוא …

דרושי תפלת השחר דרוש ג': לקריאה »

: דרושי קבלת שבת דרוש א ענין הבו לה'

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. ונבאר ענין ג"פ הבו הבו הבו הנה תכוין בתחילה בהוי"ה זו הא' של הבו לה' בני אלים ותכוין כי זו ההוי"ה היא מלאה בההין ועולה …

:
דרושי קבלת שבת דרוש א ענין הבו לה'
לקריאה »

שער הכוונות - דרושי תפלת השחר דרוש ג דרוש ג':

אין ללמוד בספר זה ללא הדרכה מרב ירא שמיים, לימוד קבלה נועד אך ורק למי שמילא כרסו ש"ס ופוסקים ועומד בתנאים שרבי חיים ויטאל מציין בהקדמת עץ חיים ללימוד הקבלה. על הנז' בסדר חילוק תפילת השחר דחול. הנה תחילה צריך לתקן ד' עולמות אבי"ע ע"י מצות מעשיות שאנו עושים למטה בעה"ז וכונת התיקון הזה הוא …

שער הכוונות - דרושי תפלת השחר דרוש ג דרוש ג': לקריאה »

סימן תרפב - דין על הנסים בחנכה, ובו ג' סעיפים - שולחן ערוך

א כָּל שְׁמוֹנַת יְמֵי חֲנֻכָּה אוֹמֵר עַל הַנִּסִים בְּבִרְכַּת הַמָּזוֹן בְּבִרְכַּת הָאָרֶץ, וּבַתְּפִלָּה בְּבִרְכַּת מוֹדִים; וְאִם לֹא אָמַר, אֵין מַחֲזִירִין אוֹתוֹ וְעַיֵּן לְעֵיל סי' רצ''ד סָעִיף ד' וְה'; וּמִיהוּ אִם נִזְכַּר בְּאוֹתָהּ בְּרָכָה כָּל זְמַן שֶׁלֹּא הִזְכִּיר אֶת הַשֵּׁם, אֲפִלּוּ נִזְכַּר בֵּין אַתָּה לְהַשֵּׁם, חוֹזֵר. הגה: יֵשׁ אוֹמְרִים כְּשֶׁשָּׁכַח עַל הַנִּסִּים בְּבִרְכַּת הַמָּזוֹן (א) כְּשֶׁמַּגִּיעַ …

סימן תרפב - דין על הנסים בחנכה, ובו ג' סעיפים - שולחן ערוך לקריאה »

סימן תרפג - סדר הלל בחנכה, ובו סעיף אחד - שולחן ערוך

א כָּל שְׁמוֹנַת יְמֵי חֲנֻכָּה גּוֹמְרִין אֶת הַהַלֵּל. הגה: וְכָל שְׁמוֹנַת יְמֵי חֲנֻכָּה (א) אֵין אוֹמְרִים תַּחֲנוּן וצו''ץ וְלַמְנַצֵּחַ וְצִדּוּק הַדִּין גַּם בְּעֶרֶב חֲנֻכָּה בְּמִנְחָה, וְעַיֵּן לְעֵיל סי' קל''א (מַהֲרִי''ל וּמִנְהָגִים). &nbspבאר היטב (א) אין. כתב הכלבו אין אומרים שיר מזמור לאסף לפי שהם כעין יום טוב מאחר שאומרים בו הלל: הלכות הנהגת אדם בבוקר …

סימן תרפג - סדר הלל בחנכה, ובו סעיף אחד - שולחן ערוך לקריאה »

סימן תרפד - סדר קריאת התורה בחנכה, ובו ג' סעיפים - שולחן ערוך

א קוֹרִין בְּקָרְבְּנוֹת הַנְּשִׂיאִים שֶׁבְּפָרָשַׁת נָשׂא, שְׁלֹשָׁה בְּכָל יוֹם; וּמַתְחִילִין בְּבִרְכַּת כֹּהֲנִים וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁמַּתְחִילִין בְּיוֹם כַּלּוֹת מֹשֶׁה (טוּר), וְכֵן אָנוּ נוֹהֲגִין, וְקוֹרֵא אוֹתוֹ עִם כֹּהֵן וְלֵוִי, וְיִשְׂרָאֵל קוֹרֵא בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן. וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁהַכֹּהֵן קוֹרֵא כָּל אוֹתָהּ הַפָּרָשָׁה עַד בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן, וְהַלֵּוִי וְהַיִּשְׂרָאֵל קוֹרִין בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן (מִנְהָגִים) וְכֵן נוֹהֲגִין; בְּיוֹם שֵׁנִי קוֹרֵא כֹּהֵן בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי …

סימן תרפד - סדר קריאת התורה בחנכה, ובו ג' סעיפים - שולחן ערוך לקריאה »

סימן תרפה - סדר ד' פרשיות, ובו ז' סעיפים - שולחן ערוך

א רֹאשׁ חֹדֶשׁ אֲדָר הַסָמוּךְ לְנִיסָן שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת, קוֹרִין פָּרָשַׁת (א) שְׁקָלִים שֶׁהִיא כִּי תִשָּׂא, עַד וִעָשִׂיתָ כִּיּוֹר נְחֹשֶׁת, וּמַפְטִיר: וַיִּכְרֹת יְהוֹיָדָע; וּמוֹצִיאִין שְׁלֹשָׁה סְפָרִים: בְּאַחַת קוֹרֵא פָּרָשַׁת הַשָּׁבוּעַ, וּבַשֵּׁנִי שֶׁל רֹאשׁ חֹדֶשׁ, וּבַשְּׁלִישִׁי קוֹרֵא מַפְטִיר בְּפָרָשַׁת שְׁקָלִים. &nbspבאר היטב (א) שקלים. ואם שכחו הצבור בראש חדש אדר לקרות פרשת שקלים צריכים לחזור ולהוציא …

סימן תרפה - סדר ד' פרשיות, ובו ז' סעיפים - שולחן ערוך לקריאה »

סימן תרפו - דין תענית אסתר, ובו ג' סעיפים - שולחן ערוך

א בַּחֲנֻכָּה וּפוּרִים (א) מֻתָּר לְהִתְעַנּוֹת לִפְנֵיהֶם וּלְאַחֲרֵיהֶם. &nbspבאר היטב (א) מותר. וב''ח כתב דחנוכה אסור להתענות לפניו ועיין סי' תר''ע ס''ק ב' מש''ש. וע' יד אהרן: ב מִתְעַנִּים (ב) בְּי''ג בַּאֲדָר; וְאִם חָל פּוּרִים בְּאֶחָד בְּשַׁבָּת, מַקְדִּימִין לְהִתְעַנּוֹת בְּיוֹם חֲמִישִׁי. הגה: וְתַעֲנִית זֶה אֵינוֹ חוֹבָה, לָכֵן יֵשׁ לְהָקֵל בּוֹ לְעֵת הַצֹּרֶךְ, כְּגוֹן: מְעֻבָּרוֹת אוֹ …

סימן תרפו - דין תענית אסתר, ובו ג' סעיפים - שולחן ערוך לקריאה »

סימן תרפז - דיני חיוב קריאת המגלה, ובו ב' סעיפים - שולחן ערוך

א חַיָּב אָדָם לִקְרוֹת הַמְּגִלָּה בַּלַּיְלָה וְלַחֲזֹר וְלִשְׁנוֹתָהּ בַּיּוֹם. וְשֶׁל לַיְלָה, זְמַנָּהּ (א) כָּל הַלַּיְלָה; וְשֶׁל יוֹם, זְמַנָּהּ כָּל הַיּוֹם מֵהָנֵץ הַחַמָּה עַד סוֹף הַיּוֹם; וְאִם קְרָאָהּ מִשֶּׁעָלָה עַמּוּד הַשַּׁחַר, יָצָא. &nbspבאר היטב (א) כל הלילה. ואחר שעלה עמוד השחר לא יקרא וגר שנתגייר קודם הנץ החמה פטור מקריאת הלילה מ''א וע''ש בהלק''ט סימן רפ''ו. …

סימן תרפז - דיני חיוב קריאת המגלה, ובו ב' סעיפים - שולחן ערוך לקריאה »

סימן תרפח - דין כרכים המקפים חומה מימות יהושע בן נון, ובו ח' סעיפים - שולחן ערוך

א כְּרַכִּים הַמֻּקָּפִים חוֹמָה מִימוֹת יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן, אֲפִלּוּ אֵינָן מֻקָּפִין עַכְשָׁו, קוֹרִין בְּט''ו, אֲפִלּוּ אִם הֵם בְּחוּצָה לָאָרֶץ, וַאֲפִלּוּ אֵין בָּהֶם עֲשָׂרָה בַּטְלָנִים (פי' בַּטְלָנִים מִמְּלַאכְתָּם וְעוֹסְקִים בְּצָרְכֵי צִבּוּר); וְהוּא שֶׁהֻקַּף וְאַחַר כָּךְ יָשַׁב, אוֹ שֶׁיָּשַׁב תְּחִלָּה עַל דַּעַת לְהַקִּיפוֹ אַחַר כָּךְ, לַאֲפוּקֵי כְּשֶׁנּוֹדַע שֶׁיָּשַׁב תְּחִלָּה עַל דַּעַת שֶׁלֹּא לְהַקִּיפוֹ אֲבָל (א) בִּסְתָמָא הֻקְּפָה …

סימן תרפח - דין כרכים המקפים חומה מימות יהושע בן נון, ובו ח' סעיפים - שולחן ערוך לקריאה »

סימן תרפט - שהכל חיבים בקריאת מגלה, ובו ו' סעיפים - שולחן ערוך

א הַכֹּל חַיָּבִים בִּקְרִיאָתָהּ, אֲנָשִׁים (א) וְנָשִׂים וְגֵרִים וַעֲבָדִים מְשֻׁחְרָרִים; וּמְחַנְּכִים אֶת הַקְּטַנִּים לִקְרוֹתָהּ. &nbspבאר היטב (א) ונשים. ולכן צריך לקרותה בביתו לפני הבתולות מגן אברהם. ובקצת מקומות נוהגים שהבתולות הולכות לבה''כ נשים לשמוע המגילה. וקטן שהגיע לחינוך מוציא נשים. וקטן לקטן ואשה לאשה. א''ז עיין יד אהרן: ב אֶחָד הַקּוֹרֵא וְאֶחָד הַשּׁוֹמֵעַ מִן הַקּוֹרֵא, …

סימן תרפט - שהכל חיבים בקריאת מגלה, ובו ו' סעיפים - שולחן ערוך לקריאה »

סימן תרצ - דיני קריאת המגלה, ובו י''ח סעיפים - שולחן ערוך

א קוֹרֵא אָדָם אֶת הַמְּגִלָּה בֵּין עוֹמֵד בֵּין (א) יוֹשֵׁב; אֲבָל לֹא יִקְרָא בְּצִבּוּר, יוֹשֵׁב, לְכַתְּחִלָּה מִפְּנֵי כְּבוֹד הַצִּבּוּר. הגה: וְאָסוּר לַחַזָּן לִקְרוֹת אֶת הַמְּגִלָּה עַד (ב) שֶׁאוֹמְרִים לוֹ: קְרָא, (מָרְדְּכַי פֶּרֶק הַקוֹרֵא). &nbspבאר היטב (א) יושב. אבל הברכה תהיה מעומד. מ''א: (ב) שאומרים. היינו במקום שהמנהג שאין החזן קורא לעולם המגילה אבל במדינתינו החזן …

סימן תרצ - דיני קריאת המגלה, ובו י''ח סעיפים - שולחן ערוך לקריאה »

דילוג לתוכן