Article שער ג - פרק ח - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%92-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%97-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%9c/

ולכן נאסר החקירה והתבוננות במהות ענין הצמצום כמ''ש האריז''ל כמש''ל שלא הורשינו להתבונן כלל לידע ולהשיג מהות ענין מקומו של עולם איך שהכל מלא רק אחדותו הפשוט ית'. ואין עוד מלבדו כלל לגמרי מצדו יתב' והאמת שהוא בכלל שאל' וחקיר' מה לפנים שלמדוהו ז''ל (בר''פ אין דורשין) מכתוב כי שאל נא לימים ראשונים למן היום […]

Article שער ב - פרק טז - ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a9%d7%a2%d7%a8-%d7%91-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%98%d7%96-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%95/

כי ידוע שנפש האדם בכללה. היא כלולה מג' בחי' פרטים והם נר''ן. שהם עצמם הג' בחי' מעשה דבור ומחשבה. שזה כל האדם וגם בכל תיבה יש ג' בחי' מעש' דבור מחשב'. נר''ן והם אותיו' ונקודו' וטעמי' שבה. כמ''ש בהקדמת התקונים ז' ע''ב טעמי אינון נשמתין. ונקודין רוחין. ואתוין נפשין וכ''א שם בריש תס''ז ע''ש. הגהה: […]

Article פרק ד' - בדרך קנית הזהירות [ספר מסילת ישרים]

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%a4%d7%a8%d7%a7-%d7%93-%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/

הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות, הוא לימוד התורה. והוא מה שאמר רבי פינחס בתחלת הברייתא, תורה מביאה לידי זהירות (עבודה זרה כ, ב). אמנם על דרך פרט המביא לזה, הוא ההתבוננות על חומר העבודה אשר חייב בה האדם, ועומק הדין עליה. ויצא לו זה, מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש […]

Article בראשית פרק ב' כולל מפרשים וטעמים

https://ashoova.co.il/ask/k/genesis-chapter-2/

בראשית פרק-ב {א} וַיְכֻלּ֛וּ הַשָּׁמַ֥יִם וְהָאָ֖רֶץ וְכָל-צְבָאָֽם: {ב} וַיְכַ֤ל אֱלֹהִים֙ בַּיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִ֔י מְלַאכְתּ֖וֹ אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֑ה וַיִּשְׁבֹּת֙ בַּיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִ֔י מִכָּל-מְלַאכְתּ֖וֹ אֲשֶׁ֥ר עָשָֽׂה: {ג} וַיְבָ֤רֶךְ אֱלֹהִים֙ אֶת-יוֹם הַשְּׁבִיעִ֔י וַיְקַדֵּ֖שׁ אֹת֑וֹ כִּ֣י ב֤וֹ שָׁבַת֙ מִכָּל-מְלַאכְתּ֔וֹ אֲשֶׁר-בָּרָ֥א אֱלֹהִ֖ים לַֽעֲשֽׂוֹת: (פ) {ד} שני אֵ֣לֶּה תֽוֹלְד֧וֹת הַשָּׁמַ֛יִם וְהָאָ֖רֶץ בְּהִבָּֽרְאָ֑ם בְּי֗וֹם עֲשׂ֛וֹת יְהֹוָ֥ה אֱלֹהִ֖ים אֶ֥רֶץ וְשָׁמָֽיִם: {ה} וְכֹ֣ל | שִׂ֣יחַ הַשָּׂדֶ֗ה טֶ֚רֶם […]

Article בראשית פרק א' כולל מפרשים וטעמים

https://ashoova.co.il/ask/k/genesis-1/

בראשית פרק-א {א} בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ: {ב} וְהָאָ֗רֶץ הָֽיְתָ֥ה תֹ֨הוּ֙ וָבֹ֔הוּ וְח֖שֶׁךְ עַל-פְּנֵ֣י תְה֑וֹם וְר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים מְרַחֶ֖פֶת עַל-פְּנֵ֥י הַמָּֽיִם: {ג} וַיֹּ֥אמֶר אֱלֹהִ֖ים יְהִ֣י א֑וֹר וַֽיְהִי-אֽוֹר: {ד} וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת-הָא֖וֹר כִּי-ט֑וֹב וַיַּבְדֵּ֣ל אֱלֹהִ֔ים בֵּ֥ין הָא֖וֹר וּבֵ֥ין הַחֹֽשֶׁךְ: {ה} וַיִּקְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים | לָאוֹר֙ י֔וֹם וְלַחֹ֖שֶׁךְ קָ֣רָא לָ֑יְלָה וַֽיְהִי-עֶ֥רֶב וַֽיְהִי-בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד: (פ) {ו} […]

Article מבטלין ת"ת למקרא מגילה

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%90-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%94/

והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר. [פ"ט פכ"ח] איתא במגילה ג. משפחה ומשפחה למאי אתא, אמר רבי יוסי בר חנינא להביא משפחות כהונה ולויה שמבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה, דאמר רב יהודה אמר רב כהנים בעבודתן ולוים בדוכנן וישראל במעמדן כולן מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה, […]

Article בדין על הניסים בחנוכה ופורים א. פרסומי ניסא ב. הזכרה מעין המאורע

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%94-%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%90-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%a0/

והימים האלו נזכרים ונעשים. [פ"ט פכ"ח] כתב בהגהות מימוניות בסוף הלכות מגילה ובפ"ב תפילה סק"ו בשם רב עמרם בסדרו, שאין אומרים על הניסים בתפילת ערבית בליל פורים עד אחר קריאת המגילה, והשיג עליו ההג"מ דמ"ש מכל יו"ט שאומרים מעין המאורע בתפילת ערבית אף לפני קידוש, [והנה בפשוטו יש ליישב דעיקר דין קידוש מתקיים בהזכרת היום […]

Article בדין ת"ת דרבים דוחה מקרא מגילה ובדין מסירת התורה

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%95%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%90-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a1/

והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה עיר ועיר. [פ"ט פכ"ח] במגילה ג. דריש הא דכתיב משפחה ומשפחה, שמשפחות כהונה ולויה מבטלין עבודתם ובאין לשמוע מקרא מגילה, מכאן סמכו בבית רבי דמבטלין ת"ת למקרא מגילה, מה עבודה שהיא חמורה בטלה מפני מגילה כ"ש ת"ת, ופריך ממעשה שהיה שאמר המלאך ליהושע שבא […]

Article ביסוד דין תקנת ימי הפורים וקריאתה א. דין על היחיד ב. דין על כל ציבור ומקום

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%91%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93-%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%aa%d7%94-%d7%90-%d7%93%d7%99%d7%9f/

קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלוים עליהם להיות עושים את שני הימים האה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה, והימים האלו נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וגו'. [פ"ט פכ"ז] בב"י סי' תר"צ [מחודש י"ח] הביא דבר מחודש בשם הארחות חיים וז"ל, מיהו במקום שיש צבור שקראוהו בעשרה […]

Article בפלוגתת רבוותא אם קריאת מגילה מדברי קבלה ופלפול בדין הגדול שמעיד מה שראה בקטנותו

https://ashoova.co.il/ask/k/%d7%91%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%aa%d7%aa-%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%95%d7%aa%d7%90-%d7%90%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%a7%d7%91/

ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וגו' לקיים עליהם להיות עושים את יום ארבע עשר לחודש אדר וגו' וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות וגו' והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה וגו'. [פ"ט פ"כ] מרן הגרי"ז ביאר הכתובים, דהנה קביעות יום הפורים הרי חלה ע"י תקנת בי"ד, ואם כי נכתבה בכתבי הקודש, מ"מ […]

שינוי גודל גופנים
ניגודיות