תוצאות החיפוש של: אורחות צדיקים

שער העשרים וששה - שער התשובה - ספר אורחות צדיקים

התשובה. אמר רבי לוי: גדולה תשובה, שמגעת עד כסא הכבוד; שנאמר (הושע יד ב): "שובה ישראל עד יי אלוהיך" (יומא פו א). ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה: כשעלה משה לרקיע הראשון, מצא כיתות של מלאכים. פתחו לפניו ספר תורה, וקראו מעשה יום ראשון, ופסקו והתחילו לספר בשבחה של תורה. עלה לשניה, ומצא חבילות של מלאכים, וקורין …

שער העשרים וששה - שער התשובה - ספר אורחות צדיקים לקריאה »

שער העשרים ושבעה - שער התורה - ספר אורחות צדיקים

התורה. בשלושה כתרים נכתרו ישראל: כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות (משנה אבות ד יג). כתר כהונה זכה בו אהרן, שנאמר: "והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם" (במדבר כה יג). כתר מלכות זכה בו דוד עליו השלום, שנאמר: "זרעו לעולם יהיה, וכסאו כשמש נגדי" (תהלים פט לז). כתר תורה – הרי הוא מונח ועומד …

שער העשרים ושבעה - שער התורה - ספר אורחות צדיקים לקריאה »

שער העשרים ושמנה - שער יראת שמים ספר אורחות צדיקים

כתוב בתורה: "ועתה ישראל מה יי אלהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את יי אלהיך" (דברים י יב). וכתיב (ישעיהו לג ו): "יראת יי היא אוצרו". ואמרו (שבת לא ב): אין להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא יראת שמים בלבד, דכתיב (איוב כח כח): "ויאמר לאדם הן יראת יי היא חכמה", יחידה היא היראה בעולם (רש"י …

שער העשרים ושמנה - שער יראת שמים ספר אורחות צדיקים לקריאה »

ו. כל נס גלוי שנעשה לאדם, מטרתו להפיק לקח של אמונה לאורחות חייו הטבעיים

-------- כל הסיבות הנראות הינם חיצוניות בלבד, ובעצם אין עוד מלבדו, כלל והנס בעצם הוא הטבע והטבע הוא הנס, ועל זה נדרש עבודה קשה, והוא כל הקושי שבאמונה. ונמחיש את הדברים ביותר. כתב הרמב''ן בסוף פרשת ''בא'': מטרת הניסים המפורסמים, שמהם ילמד האדם להודות בניסים הנסתרים. נצייר לעצמנו, יושב לו אדם ביום שישי בביתו, והנה …

ו. כל נס גלוי שנעשה לאדם, מטרתו להפיק לקח של אמונה לאורחות חייו הטבעיים לקריאה »

ט. המאמין - חייו חיי ניסים בתוך אורחותיו הטבעיים

-------- רבי צדוק הכהן מלובלין אומר (מובא בספר צדקת הצדיק): ''במקום שאדם חושב שם הוא נמצא'', דהיינו עיקר האדם זה המחשבה, המחשבה היא הערך היקר ביותר במערכת האדם, ולכן במקום שמחשבתו נמצאת שם הוא נמצא, ולכן אם מחשבתו של האדם עמוקה בהסתכלות על השגחה פרטית, הרי שחי הוא במציאות של ניסים גלויים, אלא שעטופים המה …

ט. המאמין - חייו חיי ניסים בתוך אורחותיו הטבעיים לקריאה »

ט. כוחו הכביר של השכל על הרגש מתבטא במידת ''הבושה''

-------- הלב משכן הדמיונות, התאוות, החמדות והרגשות - פחד וחרדה וכדומה, המוח משכן השכל למנוע ולעצור את רגשות ודמיונות הלב בעשותו חשבון של הפסד כנגד שכר, והארכנו לבאר שכח המוח משכן השכל חזק הוא מן הלב משכן הדמיון. ונראה עוד ראיה פשוטה לכך, הרי אדם נמנע מעשיית תאוותיו ורצונותיו מחמת הבושה. שהרי כמה בני אדם …

ט. כוחו הכביר של השכל על הרגש מתבטא במידת ''הבושה'' לקריאה »

החלטה ברורה לקיים את דברי הרמח''ל

-------- עוד לפני שנבאר מה עושים בשעה זו בצורה יותר מפורטת, צריך כל אחד להבין: אם הוא קצת מחפש אמת, ראשית עליו להחליט בלבבו בל''נ החלטה ברורה לקיים את דברי הרמח''ל! אם לא - זוהי הונאה עצמית! אדם מנסה להשלות את עצמו בדמיונות שוא, שע''י שיקרא ב'ראשית חכמה' עצה כזו וב'אורחות צדיקים' עצה אחרת, יוכל …

החלטה ברורה לקיים את דברי הרמח''ל לקריאה »

הנתיב התשיעי - נתיב ''התקיפות'' - אור לנתיבתי

-------- בנתיב הקודם הארכנו בסכנה של המביא עצמו לידי נסיון ועימות עם יצרו, מענין לענין באותו ענין נבאר בפרק זה הסכנה הגדולה למפלפל עם יצרו ודן עמו במשא ובמתן באסור ובמותר, ואינו יודע שהגרירה שגוררו היצר לפלפול היא סכנה עצומה ובנקל יפילהו היצר בטענות שיהיו ''מצודקות'' בעיניו, אחר ששוחד התאוה יעוור ויסלף את הדברים המצודקים, …

הנתיב התשיעי - נתיב ''התקיפות'' - אור לנתיבתי לקריאה »

הנתיב החמישה עשר - נתיב התורה - אור לנתיבתי

-------- אין מה שיגן עלינו מיצר הרע מלבד התורה שאור ה' טמון בה, והעוסק בה, מזריח על עצמו את אור ה' לשרוף ולהפשיט מעליו את כוחות הטומאה שנוצרו מעוונותיו, ולהאיר לו ולהלבישו באור ה' שיפעפע בקרבו רוח חדשה ולב טהור, ורוח נכון יחודש בקרבו, ובפרט בלימוד בעיון, כי העיקר בזה הוא להסיח הדעת, ובדרך הלימוד …

הנתיב החמישה עשר - נתיב התורה - אור לנתיבתי לקריאה »

מאמר עשירי - מדוע אנו משקיעים כ"כ בילדינו, ולא רואים תוצאות חיוביות? מהו סוד ההצלחה, לזכות לראות נחת אמיתי מילדינו?

-------- פרטי התשובה: * לבן שלי, אין חשק ללמוד. מה לעשות? * הבן שלי יצא לתרבות רעה, כיצד זה יתכן? * מדוע הילדים של השכן יצאו יראי שמים, ושלי לא? * באיזה אמצעים ניתן להשתמש, כדי להצליח בחינוך הילדים? שאלות מסוגים אלו, אנו שומעים לעיתים קרובות מאבות ואמהות, שאיכפת להם מעתיד ילדיהם, וכואבים את כאבם. …

מאמר עשירי - מדוע אנו משקיעים כ"כ בילדינו, ולא רואים תוצאות חיוביות? מהו סוד ההצלחה, לזכות לראות נחת אמיתי מילדינו? לקריאה »

סימן נא - מהו שראוי לו לאדם להלך בדרכי ה'

-------- שאלה - כתב הרמב"ם הלכות דעות פרק א הלכה ה ו, ומצווין אנו ללכת בדרכים האלו הבינונים והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו. כך למדו בפירוש מצוה זו, מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון, מה הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום, מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש, ועל …

סימן נא - מהו שראוי לו לאדם להלך בדרכי ה' לקריאה »

ב - חמר עוון הכעס (מספר הסר כעס מלבך)

-------- כעם הוא מן המידות הרעות אשר ישחיתו העבודה, כי כל מי שיש לו כעס, לא תתישב העבודה בליבו בשעת כעסו, לא ישים אל ליבו לכל מה שיעשה. רק ירבה שבועות ויחלל שם שמים, ויהרוג לרעהו, ויזיק לרעהו, ואפשר בעלות חרון אפו ילך ויעבוד עבודה זרה, או יתאבד ויהרוג נפשו. ועל כן, לא יבטח האדם …

ב - חמר עוון הכעס (מספר הסר כעס מלבך) לקריאה »

פרק ח - סדר הלימוד

-------- א. קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה צוה וגו'שם איתא "בן שלוש שנים ערלים לא יאכל ובשנה הרביעית (ויקרא י"ט, כ"ג) עד שלוש כו' ובשנה הרביעית אביו מקדישו לתורה" ואח"כ מסיים "מכאן שנו רבותינו בן חמש למקרא בן עשר למשנה..." והוא קשה מיניה וביה וביארו בפוסקים (רש"י אבות שם. פרישה סי' רמה ס"ק ח. …

פרק ח - סדר הלימוד לקריאה »

גנות הכעס

-------- אחת המפריעים הגדולים ביותר בעבודת ה', ובפרט בעניינים שבין אדם לחברו - הוא הכעס. אולי נראה שהכעס הוא דבר בלתי נשלט, אבל רבותינו מלמדים אותנו שלא כן הוא! על ידי תחבולות ומאמץ, יכול האדם להתגבר גם על מידה מגונה זו. כתב באורחות צדיקים (שער הכעס): הכעס היא מידה רעה. וכמו הצרעת מחולי הגוף, כן …

גנות הכעס לקריאה »

בחשיבות לימוד ההלכה

לדעת הרב עובדיה זיע"א -------- אמרו חז"ל (ברכות ח ע"א): מיום שחרב בית המקדש, אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. ועוד בארו בפסוק: "אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב", אוהב ה' שערים המצוינים בהלכה, יותר מבתי כנסיות ובתי מדרשות. וביארו המהרש"א והיעב"ץ, שאוהב הקב"ה את בתי המדרשות שלומדים בהם הלכה …

בחשיבות לימוד ההלכה לקריאה »

גם לנבלה מסרחת יש "שיניים לבנות"...

-------- מַעֲשֶׂה בְּאָדָם אֶחָד, שֶׁהָלַךְ עִם חָכָם בַּשָּדֶה וְרָאָה נְבֵלָה אַחַת, אָמַר אוֹתוֹ הָאָדָם, כַּמָּה מַסְרַחַת נְבֵלָה זוֹ! אָמַר הֶחָכָם, כַּמָּה לְבָנִים שִׁנֶּיהָ!... הֶחָכָם הוֹכִיחַ לְאוֹתוֹ אָדָם וְאָמַר, לָמָּה תֹּאמַר הַגְּנַאי שֶׁלָּהּ, תֹּאמַר הַשֶּׁבַח, כִּי לְעוֹלָם יְסַפֵּר אָדָם בְּשִׁבְחוֹ שֶׁל עוֹלָם, וְיִרְאֵה הָטוֹב מִתוֹךְ הָרָע"! (ספר "אורחות צדיקים" שער עשרים וחמש). -------- לעילוי נשמת ולזכות …

גם לנבלה מסרחת יש "שיניים לבנות"... לקריאה »

העולם הזה והעולם הבא שלך – תלויים ביד הלשון

-------- כְּתִיב "מָוֶת וְחַיִּים בְּיַד לָשׁוֹן, וְאֹהֲבֶיהָ יֹאכַל פִּרְיָהּ" (משלי יח, כא). מַעֲשֶׂה הָיהָ בְּמֶלֶךְ פָּרַס, שֶׁחָלָה. אָמְרוּ לוֹ הָרוֹפְאִים, אֵין לְךָ רְפוּאָה עַד שֶׁיָּבִיאוּ לְךָ חֲלֵב לְבִיאָה, וְנַעֲשֶׂה לְךָ רְפוּאָה. עָנָה שָׂר אֶחָד וְאָמַר לוֹ, אֲנִי אָבִיא לְךָ חֲלֵב לְבִיאָה, אִם רְצוֹנְךָ, וּתְנוּ לִי עֶשֶׂר עִזִּים. אָמַר הַמֶּלֶךְ לְעַבְדּוֹ, שֶׁיִּתְּנוּ לוֹ. נָתְנוּ לוֹ. הָלַךְ …

העולם הזה והעולם הבא שלך – תלויים ביד הלשון לקריאה »

הנשמה לא שבעה מהנאות גשמיים

-------- מַעָשֶׂה הָיָה בֶּבֶן מֶלֶךְ, נַעַר בֶּן שָׁנָה אוֹ שְׁנָתַיִם שֶׁנִּגְנַב, וְהוֹלִיכוּהוּ לְמֵרָחוֹק אֶלֶף פַּרְסָאוֹת אוֹ יוֹתֵר, וְנִתְגַּדֵּל בְּבֵית כַּפְרִי וְנִתְלַמֵּד מַעֲשֵׂה כַּפְרִיּוּת, וְלֹא חָשַׁב וְלֹא זָכַר אַחַר מַלְכוּתוֹ, כִּי לֹא הִכִּיר וְלֹא יָדַע. וְאַחַר שֶׁעָמַד עַל דַּעְתּוֹ בָּא אֵלָיו אֶחָד וּבִשְׂרוֹ וְאָמַר לוֹ, אַתָּה בֶּן מֶלֶךְ! אֲבָל לֹא הִגִּיד לוֹ אֵיזֶה מֶלֶךְ הוּא אָבִיו, …

הנשמה לא שבעה מהנאות גשמיים לקריאה »

גריעות מידת הקנאה - אפיקי אליהו על התורה

-------- א. ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם וכו' (טז.א) פירש רש"י – ומה ראה קורח לחלוק עם משה נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל שמנהו משה נשיא על בני קורח וכו', אמר קרח: מאחי אבא ארבעה היו, שנאמר: ובני קורח וכו', מי ראוי ליטול את השניה לא אני שאני …

גריעות מידת הקנאה - אפיקי אליהו על התורה לקריאה »

יב. התנאי המותנה כדי שיהא בכח התורה לשנות את לומדיה, הוא כשיצרף במחשבתו את ''נותן התורה'' לתורה שעוסק בה והוא ''יראת שמים''

-------- וזהו שאמר הקדוש ברוך הוא על התורה, בת אחת יש לי ותורה שמה, להשאירה אצלי איני יכול לפי שכאן למעלה אין צורך בה להתגלות מלכותי, שהרי כאן במקום המלאכים והשרפים ועולם הנשמות, טבעי הוא התגלות מלכותו יתברך, אלא צריך את התורה לתחתונים לקיימה במצוות מעשיות, ולהמשיך דרכה את התגלותו יתברך גם למקומות המרוחקים ביותר. …

יב. התנאי המותנה כדי שיהא בכח התורה לשנות את לומדיה, הוא כשיצרף במחשבתו את ''נותן התורה'' לתורה שעוסק בה והוא ''יראת שמים'' לקריאה »

פרשת תולדות

איסור הסתכלות בצלם דמות אדם רשע באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת"(בראשית כז, א) במדרש תנחומא (פרשת תולדות סימן ח') מובא: למה כהו עיניו של יצחק וכו', מפני שנסתכל בדמות עשו הרשע. ובגמרא במגילה כח, א מובא: שאל רבי את רבי יהושע בן קרחה: במה הארכת ימים? אמר לו: …

פרשת תולדות לקריאה »

פרשת לך לך

סנדקאות באדיבות מחבר הספר הגיוני הפרשה הרה"ג אריה דוד וסרמן שליט"א מלוס אנגלס 14/10/2009 "ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמולו בשר ערלתו " (בראשית יז, כד) במדרש תהילים (סי' לה) נאמר: כשמל אברהם אבינו עליו השלום נרתע מאוד, ואחז בו הקב"ה במילה, שנאמר "וכרות עמו הברית" ונעשה לו הקב"ה סנדקאות, ונתן לו אז שבעת עממין …

פרשת לך לך לקריאה »

השער השני - להורות הדרכים שיתעורר האדם בהם לשוב אל ה' - שערי תשובה לרבינו יונה זיע"א

א. דע כי דרכי הסיבות שיתעורר האדם בהם לשוב מדרכיו הרעים ששה. ובכל אחד מהם למדנו דעת את האדם איך יתחלק בחקר תבונתו. ויאזין עד תכונתו. ונעיר להם אוזן לשמוע. השכל וידוע. עיקרים יקרים. לכל חפציהם דרושים נחקרים. ויותר מהמה בני הזהר. לשוב בכל יום ונפשך לטהר. בלעדי תחזה סבה מעוררת וילדי יום יקושון מחשבותיך. …

השער השני - להורות הדרכים שיתעורר האדם בהם לשוב אל ה' - שערי תשובה לרבינו יונה זיע"א לקריאה »

סימן: א' - שאלה: האם יכול האב לברך להכניסו לאחר שהמוהל פרע?

-------- איתא במסכת פסחים דף (ז:) אמר רב יהודה אמר שמואל כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן ובתוספות (שם עמוד א') מכאן היה מצריך רשב''א לברך לפני המילה להכניסו דאי לאחר המילה ישקר בברכתו דלהכניסו להבא משמע ועוד שצריך לברך עובר לעשייתו ולא נראה לר''ת דבפרק ר' אליעזר דמילה (שבת דף קלז: ושם) תניא המל …

סימן: א' - שאלה: האם יכול האב לברך להכניסו לאחר שהמוהל פרע? לקריאה »

א. מה טעם לשעבוד מצרים

-------- על זאת יתמה כל מתמיה מדוע נשתעבדו אבותינו במצרים, מה חטאו מה עוו מה פשעו, הלא לא כתבה לנו תורתנו כלל וכלל מה היתה סיבת שעבודם, ומה גם שדרך התורה לנמק בנימוק מלא על כל פורענות ופורענות שבאה, הן על היחיד והן על הציבור, החל בפירוט חטא אדם הראשון וחוה שהיה סיבה לעונשם, חטא …

א. מה טעם לשעבוד מצרים לקריאה »

מגילת אסתר - מגילת ההסתר

לדעת הרב עובדיה זיע"א -------- תשמעו הפתעה מרגשת. מן המוזיאון ההיסטורי של פרס, הובאו לידינו כמה גזירי עיתון "שושן ניוז" מלפני כ- 2,400 שנה! אחזנו בהם בהתרגשות, וכמובן בעדינות, שלא יתפוררו הדפים, והתחלנו לקרוא בשקיקה. מעניין מה התרחש שם באותה תקופה עתיקה... שושן ניוז ((( שנת ג'שצ"ג. שנת שתיים למלך אחשוורוש ירום הודו.))) ((((פרוייקט "כסא …

מגילת אסתר - מגילת ההסתר לקריאה »

דילוג לתוכן