האם קריאת "שניים מקרא ואחד תרגום" חובה או מנהג?

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודקטגוריה: שניים מקרא ואחד תרגוםהאם קריאת "שניים מקרא ואחד תרגום" חובה או מנהג?
מערכת אתר אשובה צוות נשאל לפני 3 שנים

האם קריאת "שניים מקרא ואחד תרגום" חובה או מנהג, והאם יש הבדל בין תלמידי ישיבה לשאר אנשים?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני 3 שנים

קריאת "שנים מקרא ואחד תרגום" היא חיוב ולא מנהג. ועל זה אמרו חז"ל: חייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום. ואומרת הגמרא: "כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו" כלומר, שלא יחשוש אדם שקריאת שנים מקרא ואחד תרגום היא ביטול תורה, להיפך, ישלים את לימוד התורה בקריאת שמו"ת ובעבור זה מאריכין לו ימיו ושנותיו. אמנם, אומר הרב כף החיים שצריך אדם לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום כדי לקיים את תקנת חז"ל, ולא כדי שיאריכו ימיו ושנותיו.

הטעם לקריאת שנים מקרא הוא, שידע האדם מהן המצוות הכתובות בתורה. והסיבה שתיקנו חז"ל לקרוא תרגום היא, שבעבר היו כולם מבינים את התרגום. ומעבר לכך התרגום התקדש ע"י חכמת הקבלה. וגם אדם שלא מבין את פירוש הפסוקים - צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. וכתב השולחן ערוך: "וירא שמים יקרא תרגום וגם פירוש רש"י".

מתוך העלון “עטרת מרדכי”
שע”י בית תורה וחסד “עטרת מרדכי אליהו”
רחובות
08-9397933

שינוי גודל גופנים
ניגודיות