לסביות בהלכה: משכב אישה עם אישה מותר? נשים מסוללות

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודקטגוריה: שאלות בנושאים מינייםלסביות בהלכה: משכב אישה עם אישה מותר? נשים מסוללות
אנונימית נשאל לפני 4 חודשים

נקלעתי למצב בו יש לי קשר לא בריא  - זוגי עם אחת מחברותי מה לעשות? חייבת לציין שלי אין ספציפית נטייה לבנות ושזה בה יותר ממנה כועסת על עצמי שנגררתי לזה אבל עכשיו קשה להפסיק וכל פעם שמנסים יש נפילות? האם אני חייבת לנתק איתה לגמרי קשר אני יודעת שהיא עלולה מאוד להיפגע.
ועד כמה האיסור ההלכתי שבזה?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני 4 חודשים

שלום וברכה לבת ישראל היקרה
לגבי השאלה שלך - חשוב קודם להבין, שחובה לנתק קשר כזה מיד, ולא לחשוש מאיך היא תרגיש, כמובן, צריך להסביר לה שהדבר אסור על פי ההלכה, ולכן אל אף שאת וודאי מצד עצמך לא היית רוצה לנתק את הקשר וכו', את חייבת לעשות את רצון השם יתברך ולהיפרד ממנה ללא המשך לקשר לעולם.

האיסור גדול ונחשב לזנות לדעת חלק מהדעות, הרמב"ם אומר שזה איסור מדברי חכמים שנכלל באיסור מהתורה "כמעשה ארץ מצרים לא תעשו" ואסור לעשות את זה.

ופסק השולחן ערוך שיש בזה איסור מהתורה של "כמעשה ארץ מצרים לא תעשו" ואסור לעשות את זה.

האר"י הקדוש אומר שאישה אפילו עושה מעשים כאלו עם עצמה בוראת על ידי זה משחיתים וכו' כמו הגבר שמוציא זרע לבטלה - משמעות הדברים היא: שהנזק של אישה שעושה מעשים כאלו גורם לפגם דומה לגבר שמוציא זרע לבטלה! והדבר חמור מאוד. ומרבית הפוסקים מביאים את דבריו להלכה.

וכתב הבן איש חי בספר בניהו בן יהוידע: : "ונראה דאיכא (תרגום - שיש) איסורא בזה משום השחתת זרע, דכל כהאי גונא (תרגום - שיש בזה כמו ש) יצא הזרע שלהם חוצה, אך יש בה עוד איסור לאו משום מעשה ארץ מצרים לא תעשו, כי איסור השחתת הזרע אינו מפורש בתורה באיסור לאו אלא רק למדו זה מן מיתת ער ועונן, ודוק"

לכן, ראי לנתק את הקשר מיד, ואין לך מה לחשוש מכך שהיא תיפגע מכך (כמו שכתבתי כמובן, להסביר לה שהדבר אסור ולכן את חייבת להפסיק מזה מיד), כמו שהתורה כותבת "איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו" - ודרשו חכמים - אפילו אביך ואמיך אומרים לך לעבור על איסור - אין לחשוש מכך בכלל ויש לעשות כמצוות התורה, כמובן בדרכי נועם, אבל בכל אופן לא לחשוש אפילו אם הם נעלבים מכך וכו'.

חשוב שלא תכעסי על עצמך, שכן כל אדם נופל לפעמים לדברים בעייתים, וכל החכמה היא לקום, לעשות תשובה ותיקון ולהמשיך הלאה.

לכן זכרי, שאת ביתו האהובה של השם יתברך, עשי תשובה, כלומר - תעשי וידוי על זה, תתחרטי על כך, ותקבלי על עצמך שלא תיפלי בזה שוב. וחשוב שתראי איך נפלת לדבר הזה - ותעשי לעצמך "סייג"/גדר שלא תגיעי לדבר הזה שוב איתה או עם אישה אחרת.

בנוסף, טוב שתקראי בכל יום את התיקון הכללי לשם תיקון הברית ותיקון לפן הרוחני שהדבר גרם וכו'. כמו כן השתדלתי לתת צדקה בכל יום אפילו 10 אגורות שזה תיקון גדול לכל דבר הקשור בפגם הברית.

זכרי, השם אוהב אותך - אל תייאשי ואל תכעסי על עצמך.

בברכת קדושים תהיו,
איתמר חיים

דילוג לתוכן