האם אפשר להשמיט את "צאתכם לשלום" ב"שלום עליכם" כדי שלא יגיד למלאכים לצאת?

כל השאלות והתשובות - הלכה, לימוד, הנהגות, חסידות ועודקטגוריה: הלכות שבתהאם אפשר להשמיט את "צאתכם לשלום" ב"שלום עליכם" כדי שלא יגיד למלאכים לצאת?
לא ידוע נשאלה לפני 2 שנים

האם אפשר להשמיט את הבית האחרון "צאתכם לשלום" בפיוט "שלום עליכם" כדי שלא יראה כמבקש מהמלאכים לצאת מביתו?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה נענה לפני 2 שנים

בנוסח הבית האחרון אומרים: 'בצאתכם לשלום', בתוספת האות "ב" לפני המילים "צאתכם לשלום" כאומרים: אם ירצו המלאכים לצאת- יצאו. אמנם, אם אינו רוצה לומר את הבית האחרון, אינו חייב לומר. ואכן, יש עדות שמנהגן לא לומר "בצאתכם לשלום".
 
(מתוך “קול אליהו”)
מתוך העלון “עטרת מרדכי”
שע”י בית תורה וחסד “עטרת מרדכי אליהו”
רחובות
08-9397933

שינוי גודל גופנים
ניגודיות