ב“שניים מקרא ואחד תרגום” האם יש חובה לקרוא גם את רש"י בנוסף?

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודקטגוריה: שניים מקרא ואחד תרגוםב“שניים מקרא ואחד תרגום” האם יש חובה לקרוא גם את רש"י בנוסף?
מערכת אתר אשובה צוות נשאל לפני 3 שנים

האם יש חובה לקרוא גם את פירוש רש"י בנוסף לתרגום?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני 3 שנים

מרן כתב בשולחן ערוך: "וירא שמים יקרא תרגום וגם פירוש רש"י". אדם הרוצה לקבל עליו חותמת של ירא שמים ממרן הבית יוסף שיקרא גם פירוש רש"י.
לפי הקבלה צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, ולפי הפשט טוב לקרוא עם פירוש רש"י. וטוב לקרוא כל שנה עם מפרש נוסף, כלומר שנה אחת יקרא שניים מקרא ואחד תרגום עם רש"י ושנה אחר-כך יקרא עם רש"י ואבן עזרא, ושנה אחר-כך עם רש"י ועם ספורנו וכן על זה הדרך. וכדרך שאמר הרב חיד"א, שבכל שנה ושנה אדם צריך לקבל על עצמו הידור במצוה, ובשנה הבאה לא יעזוב את ההידור הקודם אלא יוסיף עוד הידור.
המהדר בכל שנה ושנה בלימוד התורה, ומוסיף והולך בקביעת עיתים לתורה ובלימוד עם בניו, מביא על עצמו סימן טוב לשנה כולה ברוחניות ובגשמיות.
מתוך העלון “עטרת מרדכי”
שע”י בית תורה וחסד “עטרת מרדכי אליהו”
רחובות
08-9397933

שינוי גודל גופנים
ניגודיות