האם מותר להשתמש במטבע מזוייף - מצד ההלכה והתורה?

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודקטגוריה: שאלות בדיני גזל וממון בהלכההאם מותר להשתמש במטבע מזוייף - מצד ההלכה והתורה?
לא ידוע צוות נשאל לפני 3 שנים

הגיע לידי מטבע של 10 ₪ מזויף, האם מותר להשתמש בו? ואם לא מה עלי לעשות?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני 3 שנים

אסור להשתמש במטבע מזויף משום גזל, שהרי אינו שוה כלום, ואף לגוי יש להחמיר. וצריך לאבדו מן העולם.
תשובה מהרב יגאל כהן ראש מוסדות יביע אומר

דילוג לתוכן