תשובה למעשה נידה בשוגג

מנדל נשאל לפני 2 שנים

ציטוט מהלכה שראיתי אצלכם
סעיף ג
אשה שהרגישה בשעת תשמיש שנטמאה, מחויבת לומר מיד לבעלה: נטמאתי. ולא יפרוש את עצמו מיד באבר חי, כי גם זאת הנאה הוא לו, אלא יסמוך על ידיו ורגליו ולא עליה, וימלא פחד ורתת על העבירה שבא לידו, וכשימות האבר יפרוש את עצמו, וישאל למורה הוראה שיורה לו תשובה על העבירה.
לצערי הרב קרה לנו מקרה כזה, אציין שלא הייתה שום הרגשה שזה קרב ובא אם כי איחור ווסתה, ובימי הפרישה היו בדיקות כנדרש בהלכה שיצאו תקינות,   תוך כדי מעשה אמרה שמרגישה ועשיתי לגמרי כנאמר כאן, מהם דרכי התשובה? 
והאם להבא מאחרי ימי הפרישה ושבדקה כדין יש צורך בבדיקה נוספת לפי כל תשמיש? 

1 תשובות
דילוג לתוכן