שליחות בנכרי, עובד זר שעושה מצוות למעביד שלו - האם אפשר?

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודקטגוריה: שאלות בהלכה (כללי)שליחות בנכרי, עובד זר שעושה מצוות למעביד שלו - האם אפשר?
מוטי נשאל לפני 2 שבועות

האם משותק אשר מתגורר בגפו, מותר בדיעבד למנות מטפל סיעודי נכרי שליח לדבר מצוה והישראל יברך עליה והוא עומד על גבו?
כגון: לעטוף אותו בטלית / להניח לו תפילין / להפריש תרומות ומעשרות / הפרשת חלה / טבילת והגעלת כלים / הדלקת נרות שבת / בניית סוכה / הדלקת נרות חנוכה / משלוח מנות / בדיקת ושריפת חמץ.
יישר כח למפרע
מוטי

דילוג לתוכן