שאלה על תענית חצי יום ותשובה

צילה רובין asked 2 שנים ago
שלום באגרת התשובה של התניא פרק ג' מוזכר שלפי הירושלמי אם עושים פעמים תענית חצי יום זה מצטרף ליום. ביקשתי לדעת איפה זה כתוב ואמרו לי שזה בירושלמי נדרים פ''ח ה''א אבל שם מצאתי שכתוב על אב שרוצה לתת מכספו לבתו ולא לחתנו, ולא כתוב בכלל על תענית. אולי אתם מוכנים להגיד לי איפה זה כתוב, אני רוצה לחזור בתשובה ותעניות שמצטרפות מאוד יעזור לי תודה
1 Answers
מערכת אתר אשובה צוות answered שנה 1 ago
שלום וברכה, הדרך הנכונה שאותה מתווים לנו חכמים כיום היא לא לעשות תעניות כלל, ונהגו לעשות חצי יום תענית רק בעשרת ימי תשובה וביום לפני ראש השנה. במידה ואת רוצה לעשות כפרת עוונות הדרך הטובה ביותר לפי הדרכת כל הצדיקים היא:
  1. לומר תיקון הכללי ולהשתדל לעשות את זה כל יום- כל תיקון הכללי נחשב בשמיים כמו ספר תהילים שלם.
  2. לומר בראשית תמן שכתבו המקובלים שפועל הרבה מאוד בכל מה שקשור לתיקון הנפש.
  3. ללמוד הרבה תורה ולהתפלל לפני השם יתברך
  4. לעבוד על שפלות וענווה - רבנו הקדוש כותב בספר המידות ששפלות עולה יותר מתענית.
  5. להיות בשמחה - השמחה כתוב בספרים הקדושים שהיא הורגת את הסטרא אחרא שנבראה מהעוונות.
  6. לתת צדקה.
בברכה, איתמר חיים
דילוג לתוכן