האם צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום של קריאת יום טוב?

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודקטגוריה: הלכות שבתהאם צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום של קריאת יום טוב?
מערכת אתר אשובה צוות נשאל לפני 3 שנים

האם צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום של קריאת יום טוב?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני 3 שנים

יש מהאשכנזים שנוהגים לקרוא גם את קריאת החג שניים מקרא ואחד תרגום, אולם אין לכך סמך כמו שבתמה, ואנחנו קוראים רק את פרשת השבוע.
(מתוך “קול אליהו”)
מתוך העלון “עטרת מרדכי”
שע”י בית תורה וחסד “עטרת מרדכי אליהו”
רחובות
08-9397933

דילוג לתוכן