פגם הברית

אלדד נשאל לפני חודש 1

שמעתי מכמה רבנים שבכל פגם נופלות מאות מליונים נשמות לקליפות כנגד תאי הזרע, בטיפה כ 120 מליון  תאים, כל פגם כמיליארד,  שומו שמיים מה תועיל ק\"ש על המיטה, מקסימום  1125 מזיקים, מה המקור לחידוש מרעיש זה, רב אחד מביא ראיה ממסכת נידה \'כל האוחז באמתו כאילו מביא מבול  לעולם\' ומסביר שהורג מליוני נשמות, אבל גמרא זו הובאה גם בשבת ושם רש\"י  ומהרש\"א  מפרשים כפשוטו שעושים מעשה כדור המבול, מה המקור מספרים שכל תא זרע בודד יש בו נשמה בעולם הרוחני? אם יש לכם תשובה ברורה לשאלה אודה לכם מאוד

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני חודש 1

שלום וברכה,
יש לזה מקורות מהזוהר הקדוש, לא ראיתי שנקבו מספר כמו 120 מיליון וכו'. תצטרך לשאול אותם לגבי המספרים. 
אך אכן כך מופיע בזוהר הקדוש שיש רבבות רבות נשמות שיורדות בשעת פליטת הזרע וזה מופיע בכמה מקומות תוכל לראות מאמרי זוהר רבים בנושא בספר טהרת קודש לרבי אהרון ראטה. 
אכן רש"י והמהרש"א אומרים כמעשה דור המבול, אך זה מצד הפשט.
אם כך באמת איך יהיה תיקון לנשמה שנפלה בדברים כאלו? האם אי אפשר באמת לתקן והשם שם אותנו במציאות כזאת שלא ניתן לתקן כלל אם אדם נפל?
ממש לא.
רבי נחמן אומר, אם אתה מאמין שאתה יכול לקלקל אתה יכול לתקן. השם לא שם אותנו פה כדי שאם אדם נפל בחיים שלו אם אפילו הרבה פעמים הוא ילך לאבדון בגלל רגע של שטות.
אכן, הוצאת זרע לבטלה היא עברה חמורה מאוד. אבל יש לה הרבה תיקונים הנזכרים אצל הצדיקים ובזוהר הקדוש.

  1. רבי נחמן תיקן את התיקון הכללי שהוא מיוסד בפרט לתקן את הברית. וזה תיקון איום ונורא שיש בכוחו לתקן הרבה מאוד ולהמית את המזיקים, לתקן את הפגמים בעולמות העליונים ובנפש האדם. והסכימו על כך גדולי המקובלים. כולל הרב מרדכי אליהו, הרב כדורי ועוד רבים.
  2. טהרה במקווה, מטהרת את הנשמה מהמזיקים וכוחם.
  3. צדקה ממיתה את כוח המזיקים ומטהרת את הנשמה.
  4. שמחה של מצווה ממיתה את הקליפה ובפרט את המזיקים והקליפה שנוצרה מהחטא הזה כמבואר בספרים הקדושים. (האר"י, רבי נחמן ועוד.)
  5. לימוד תורה במסירות נפש ובפרט לימוד של הרבה גמרא, הדברים נזכרים אצל רבנו האר"י ורבנו נחמן זיע"א שלימוד גמרא ואפילו בגירסא (קריאה ללא הבנה). יש בכוחה להמית את המזיקים. אדם שיושב כל יום וגורס 7 דפים (כ20-40 דקות ביום) מסיים את הש"ס כל שנה!
  6. מוהרא"ש זל"הה כותב בשם האר"י זיע"א כותב שאדם שלומד (אפילו בגירסא) את מסכת תענית בגמרא 101 פעמים נחשב לו כ1,000,000 תעניות! זה לא דבר קשה. אם כל יום מקדישים רבע שעה תוך שנה- שנתיים עושים את זה. 
  7. זיכוי הרבים. בליקוטי מוהר"ן מופיע כמה פעמים שאדם שמזכה את הרבים ובפרט בתורת צדיקי האמת (משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, האר"י הקדוש, הבעל שם טוב ורבי נחמן וכל מי שלימד על פי דרכיהם) עושה תיקון גדול מאוד מאוד לנשמתו וכו' וזה דומה לאדם בעל חוב שבא לבעל חובו ומציע לו שבמקום לשלם את חובו הוא יתן לו כדוגמא 10 לקוחות שמשלמים בכל חודש כמויות אדירות של כסף - אומר לו בעל החוב שהוא מוחל על החוב. כך אדם שמזכה את הרבים. כל אחד שהוא מחזק בתורה ומצוות יכול לעלות לו לחיים שלמים של תורה ומצוות. לכן תראה רבים שמפיצים קונטרסים וחוברות בצמתים, בבתי כנסת וכו'.
  8. אני מציע לך להפיץ קונטרסים של מוהרא"ש שאני באופן אישי מכיר עשרות אנשים שחזרו מהם בתשובה. ניתן להשיג אותם דרך עמותת ישמח צדיק או מהוצאת נר לצדיק או הוצאת ניצני הקודש. מוהרא"ש גם הביא ראיות שכל הפצה של קונטרס מבטל מהאדם כרת או מיתה בידי שמים או מיתת בית דין אחת.

בברכה,
איתמר חיים
 

דילוג לתוכן