על מנהג רבים נגד ההלכה

גבי נשאל לפני 4 שבועות

שלום וברכה כבוד הרב ישנם כמה דברים שהם לא כ"כ נהוגים אצל ציבור לא קטן כגון אמירת שניים מקרא ואחד תרגום למרות שישנו חיוב כפי שכתוב בשו"ע. האם זה משהו שיש עניין לבטלו כיוון שהרבה בפועל לא נהגו או שצריך להיאבק ולהמשיך לקיים את המנהג הזה. שאלתי נכונה גם ביחס למים אחרונים שהתוספות כתבו שמלח סדומית בימינו לא מצוי ולכן אין צורך ועל סמכו רבים להקל אף שיש פוסקים רבים שכתבו לכתחילה כן ליטול אף בזמננו וכן ע"פ המקובלים. לפעמים יוצר מצב גם לא הכי יפה לעין שחלק נראים מקפידים יותר שאכלו ביחד בחבורה יש את "הצדיקים" יותר שהולכים ליטול ויש כאלו שנשארים בשולחן ונראה כאגודות אגודות וזה יוצר תחושה לא אחידה וכן שאומרים מים אחרונים חובה וכו. כמו כן ביחס לנט"י לפני דבר שטיבולו במשקה.ביחס לשניים מקרא ואחד תרגום זה ממש כתוב שזו חובה ובפועל רבים פשוט לא עושים את זה וכבר דרשו על כך שלא בכדי זה בסימן רפ"ה דבר שרפוי בידי עם ישראל. האם מחמת שלא נוהגים רבים האם זה עוקר את ההלכה ? האם צריך לצאת לדרוש ברבים להתחזק בכך וכד או שניתן לומר כבר הקלו רבים ואין זה כ"כ מחייב ?

1 תשובות
Best Answer
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני 4 שבועות

שלום וברכה,
יש דברים שלא נוהגים אותם מחמת שבטלה הסיבה כמו מים אחרונים וממילא יש לזה סמך
אלו שמחמירים הם לא "צדיקים" אלא עושים את ההלכה וזה מצוין
מי שעינו צרה באנשים שמקפידים על הלכה הבעיה אצלו
לגבי שנים מקרא ואחד תרגום- אין סיבה לבטלו, למה שנבטל את התקנה? וכי אלו שלא קוראים לומדים מדרש רבה או שמא פירוש הרמב"ן ואור החיים?
בברכה, הרב ישי אחיטוב

דילוג לתוכן