מאיפה אנחנו יודעים שהשם ברא את העולם

אברהם asked 2 חודשים ago
שאלה בענייני אמונהשלום רבדיאלוג שהיה לי עם בני בן ה-13 (תמצות של עיקרי הדברים):הוא שאל - מהיכן אנחנו יודעים שהקב"ה ברא את העולם. עניתי – כמו שלשולחן יש יצרן ולכל מוצר בעולם כך לכל היקום חייב להיות יצרן וכו'.המסקנה הייתה שעיקר השאלה רלוונטית לגבי היחס של 'למה זה מחייב אותי' כלומר חיוב קיום התורה בעקבות האמונה שהקב"ה ברא את העולם. מסקנה נוספת שעלתה היא שישנם דברים שהם מופלאים מאתנו ואין אנו יכולים להבין בהם. תשובתו הייתה: אולי אכן לא הקב"ה (כלומר מי שציווה לקיים את התורה) ברא את העולם, ובאשר להוכחות שיש על כך (כמו מתן תורה) ניתן לענות שאלו הם דברים המופלאים מאיתנו ואין אנו יכולים להבין בהם...השאלות באמונה מאוד מטרידות אותו ומקשות עליו לקיים את המצוות וללמוד תורה.
1 Answers
מערכת אתר אשובה צוות answered 2 חודשים ago

שלום וברכה

אנחנו מחוייבים להאמין בתורה הקדושה בעקבות כך שהיא אמת פשוטה.

רבי נחמן מברסלב אומר שלנו אסור להיכנס בחקירות וללכת בתמימות ופשיטות עם אמונת אבותינו.

אם כן, מה היא האמונה הפשוטה?

בזמן יציאת מצרים השם יתברך הראה לעם ישראל ולמצרים וכן ליתר העולם - שהוא שולט בכל הבריאה:

 • שמים (ברד, חושך וכו'), ארץ (דם, כינים [נבע מתוך זריקת עפר וכו'])
 • חיות (צפרדע, ערוב, כינים) מחלות ונפש החיות (דבר ושחין)
 • נפש האדם (בכורות וכן יתר המכות)
 • כן על האלילות שהייתה אז - וכן כל האלילות שהייתה מאז ועד היום (במכת בכורות כל הפסלים/עבודות זרות נשברו/נפגמו וכן שחטו את האלילות הראשית של מצרים [הכבש])
 • כמובן שהיה עוד אופנים.

במכות האלו השם יתברך מראה לברואים שהוא שולט בכל העולם כולו, בכל הבריאה על כל סוגי הכוחות הפועלים בעולם.

לאחר מכן - השם יתברך מוציא את עם ישראל ממצרים ונותן להם את התורה - והשם יתברך טרח לפתוח "אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים".

כלומר - במילים שלנו, אני הוא האל של אבותיכם - שנגלה במצרים אמר למשה לומר לעם ישראל שהוא האל אשר דיבר עם האבות, אמר להם שירדו למצרים וגם יוציא אותם משם ואף נתן להם סימנים.

ועוד אומר השם יתברך: אני הוא האל שהכה את מצרים, זה שהראה לכם שהוא שולט בכל המציאות.

באותה העת עם ישראל חווה, ראה ושמע את כל העולמות העליונים כולם - כלומר ראו את עולמות עשיה, יצירה בריאה ועולם האצילות.

ועוד מלאכים, שרפים וכו' וכו'.

וכן גם ראו את מעשה מרכבה.

ושם השם יתברך מתחיל לצוות על התורה.

לאחר מכן לאורך כל הזמן במדבר - עם ישראל רואה את מעשה מרכבה לאורך כל הדרך עד פטירת משה רבנו.

כל פעם שהשם יתברך מדבר עם משה רבנו הוא נגלה לכל עם ישראל במעשה מרכבה (מה שנקרא לאורך התורה "שהשם נגלה בענן") - בפרשת יתרו ומשפטים זה מפורש בפסוקים.

(יש לציין שמעשה מרכבה איננו השם יתברך בעצמו, אלא סוג של התגלות בכדי שיהיה איזה יכולת לתקשר עם השם יתברך - שכן להשם יתברך אין גוף ולא דמות הגוף כלל מעיין "הצגה"/"צורת התגלות")

כמו כן עם ישראל רואה ניסים "קבועים" לאורך הדרך - וכו' וכו' כמו שמפורש שבתורה שבכתב וכן כמובן הציוויים על התורה הקדושה שכל פעם משה מצווה את עם ישראל מפי השם יתברך  (שוב - בזמן שהעם רואה את משה נכנס לאוהל מועד/המשכן ובאותו זמן נגלה לכולם "הענן" וכו' - כך שלא יהיה מקום לומר שמשה רבנו חס ושלום "בודה דברים מלבו")

לאחר מכן עם ישראל נכנס לארץ ישראל ושם גם ממשיכים הניסים אל אף שהם היו פחות גלויים כמו אצל משה רבנו וכו'.

שכולם ביד הנביאים שמורים לעם ישראל על קיום המצוות וכו'.

וכן במקדש בכל יום ויום מתקיימים ניסים גלויים (עשרה ניסים שנעשו במקדש וכו' כמאמר הגמרא)

וכן לאורך כל הדרך עד היום - אל אף שחרב בית מקדשנו, פסקה הנבואה ממשיכים הניסים בכל דור ודור ביד הצדיקים האמיתיים - וכל הספרים שלנו (תנ"ך, גמרא, מדרשים, פסוקים, ראשונים אחרונים וכו') מלאים בעדויות לניסים גלויים שאנו רואים עין בעין את השם יתברך, את מי מנהל את העולם וכו' וכו'.

וגם כיום אנו רואים איך השם מנהיג את העולם וגם עכשיו קורים ניסים ביד הצדיקים וכו' - וכן כל אחד מתפלל ורואה את השגחת השם יתברך.

העולה מכל זה

אנו רואים שאי אפשר להכחיש את התורה, את קיום השם - לאורך כל הדרך עם ישראל מעביר את העדות של האבות אל הבנים וכך מתקיים עדות כמו עדות של בית משפט שהשם ברא את העולם, מנהיג את העולם ומחדש את העולם.

יש לנו עדויות בכתב, בעל פה ושימור של העדות הזאת בכל יום, והם:

 1. תפילין - זכר ליציאת מצרים
 2. מזוזות - כנ"ל
 3. קריאת שמע - כנ"ל
 4. קידוש בשבת - כנ"ל
 5. שמירת שבת - כנ"ל
 6. פסח - כולו סביב העדות
 7. סוכות - כנ"ל
 8. וכן שבועות - עדות על מעמד הר סיני והתגלות השם

וכן יש עוד המון המון המון מצוות שבחלקן יש עדות מלאה רק על מציאות השם וזכר ליציאת מצרים וחלקן באופן חלקי עם העדות הזאת.

הרמב"ן בפרשת בא אומר - דבר מדהים.

אם היה אדם ואומר לאנשים אבא שלכם יצא ממצרים - אף אחד לא היה מאמין.

אם היו באים הורים ואומרים לבנים שלהם בשקר - יצאנו ממצרים - לא הגיוני גם.

אם היה בא אדם ואומר אתם יצאתם ממצרים - היו אומרים לו אתה הזוי.

האפשרות היחידה שאדם היה מאמין לזה - היא רק כי זה קרה - למה? בפשטות - ביציאת מצרים לא היה רק דור אחד - אלא 4

ילדים, אבות, סבים, סבא רבא - וכך כל העדות עוברת בשרשרת של 4 "רמות" של עדים באופן תמידי.

וכן אנו יודעים על כל יתר הניסים באותו האופן - השם לא עשה אותם בצורה נסתרת  אלא באופן גלוי, באופן שכולם רואים ולא ניתן להכחיש.

וניתן להאריך בכך הרבה.

העיקר הוא שצריך להאמין בהשם יתברך ללא חקירות - ניתן גם שהילד יבקש מהשם בעצמו שיראה לו את קיומו וכו' ושיקרב אותו אליו - וזה הכי טוב.

בברכה,

יהונתן יצחק

דילוג לתוכן