לימוד חקירות ופילוסופיה מהרמב"ם זיע"א הלכות יסודי התורה ומורה נבוכים

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודקטגוריה: שאלות בהלכה (כללי)לימוד חקירות ופילוסופיה מהרמב"ם זיע"א הלכות יסודי התורה ומורה נבוכים
אריאל נשאל לפני חודש 1

שלום וברכה לרב,
התחלתי ללמוד הלכות תשובה להרמב"ם בחודש אלול, וזה מאוד מעורר את הלב להרהר בתשובה, ואולם בשיחה עם חבר חסיד ברסלב, הוא אמר שרבנו נחמן בספר 'חיי מוהר"ן' אמר לתלמידיו שלא ללמוד הלכות יסודי התורה, הלכות דעות ובתחילת הלכות עבודה זרה, ותמהתי מאוד מדוע?
וכי איזו חקירה יש שם? לא ראיתי שם שום דבר שהוא פילוסופי או דורש חקירה אלא דברים פשוטים הבאים להתקבל על הלב.
המקור בחיי מוהר"ן ת"ז.
האם יוכל הרב להסביר מדוע זו דעתו של רבי נחמן? למדתי את החלקים האלה כפשוטם, ולא עלה בדעתי כלל שום מחשבה פסולה.

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני חודש 1

שלום וברכה,
דעתו של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב היא שלימוד פילוסופי ובפרט מתוך התורה, אל אף שהאדם איננו מרגיש בדבר - הדבר יוצר אצלו פגם. 
וידוע שכל הראשונים שעסקו בפילוסופיה וכתבו בלשון פילוסופית וכן הלאה, כתבו את הדברים האלו בכדי לסתור את דברי הפילוסופיה המלאים כפירה וכו' - שכן, באותם הדורות היה הרבה עסק סביב הפילוסופיה, ואותם צדיקים לא עסקו בפילוסופיה לשמה, אלא כדי להוציא מדעת הציבור את הכפירות שיש שם וכו'.
ולכן, בתום "תור הזהב" בספרד פחות או יותר (ששם בעולם ירד קרנה של הפילוסופיה) הלימוד הפילוסופי יצא מגבולות בית המדרש, ועם ישראל חזר להתעסק בעיקר בלימוד תורה רגיל (פשט, רמז, דרש, סוד).
לכן, כיום, שאין סיבה ללימוד כזה, ופרט שרבנו הקדוש אמר שלימוד פילוסופיה, ואפילו לימוד במורה נבוכים (שנכתב על ידי הרמב"ם הקדוש שכולו קודש קודשים) אסור, שכן הוא יוצר פגם אמוני אצל האדם, מכניס מקום לשאלות שאין להם מקום, ומכניס לאדם מצב בו הוא יכול / מתחיל לחשוב מחשבות שבסופו של דבר יזיקו לאמונה התמימה שלו.
חקירה, בסופו של יום, איננה כלי "יהודי" והתורה מצווה לנו להאמין בפשטות ותמימות בכך שהשם יתברך נתן תורה לפני עם ישראל בסיני מול מיליוני יהודים שהעבירו את ה"חוויה" הזאת לילדים שלהם - וכך הלאה. עד כדי כך שכל יהודי מעיד עשרות אלפי פעמים שהתורה אמת, נתינה בסיני אמת והמסורת של התורה שבעל פה אמת על ידי המצוות שאותם אנו מקיימים בכל יום: שבת, לימוד תורה, מזוזה, תפילין, קריאת שמע, קידוש, פטר רחם, ברית מילה, מצוות הזכירה שרובם ככולם שייכים ליציאת מצרים (זכירת חטא מרים, נתינת התורה, עמלק וכו') ועוד המון מצוות שכולם - מעידות - השם יתברך התגלה לאבותינו בהר סיני, נתן להם את התורה והעיד הנבואת משה שהיא אמת ותורת משה אמת.
וזה מה שאנחנו מצווים להאמין ולא להתפלסף עם זה, גם אם אנחנו לא רואים את הפגם בפועל. לכן ברוך השם למדת בפשטות, ומכאן ואילך, אין לך יותר צורך לחזור ולעיין שם, המשך בלימוד תורה בפשטות ותשמח בתורה הקדושה.
שים לב, רבים שלמדו חקירות, נפלו לכפירה ולבעיות נפשיות רבות, ואני הכותב מכיר הרבה אנשים שנפלו חללים ללימוד של הפילוסופיה והחקירות שהפיל רבים מעם ישראל לצערנו לכפירות ובילבולים שהם נתונים בו המון זמן.
בברכת
"אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם"
איתמר חיים

דילוג לתוכן