כיצד נהגו לשמור שבת לפני שנכתבה מסכת שבת. כלומר כיצד נהגו לפני התנאים שהרי הם שאמרו את הלכות שבת ודיונם.

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודכיצד נהגו לשמור שבת לפני שנכתבה מסכת שבת. כלומר כיצד נהגו לפני התנאים שהרי הם שאמרו את הלכות שבת ודיונם.
זאב נשאל לפני שנה 1
1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני שנה 1

ההלכה והדינים המופיעים במסכת שבת ובכל מסכת ניתנו למשה רבינו במעמד הר סיני ונתינת התורה, המחלוקות החלו בזמן הזוגות (מסכת חגיגה דף י"ב - ט"ו) ולאחר מכן רבי יהודה הנשיא כתב את המשנה כדי שלא תישכח התורה ולאחר מכן האמוראים כתבו את הגמרא - אבל הכל היה כבר בעל פה ומעט מאוד התחדש לאורך השנים, אלא רק נכתב ונערך.
מרבית העולם לא יודע אבל מרבית הגמרא היא קטעים מתוך המשנה, התוספתא וברייתות שכולם עוד מזמן התנאים. ואפילו מרבית האמרות של האמוריים נאמרו על ידם אבל הם גם שיטות שהיו קיימות עוד לפני.
בברכה, איתמר חיים.

דילוג לתוכן