כוח הסטרא אחרא בימינו

אנונימי/ת asked 3 חודשים ago
שלום לכבוד הרב, ראיתי בבניהו על ברכות דף ו שכותב לעיניין השדים המובאים בגמרא אלפא משמלא ורבבתא מימינה שזה בזמנם שהיה כוח הסטרא אחרא מרובה אבל היום שכוחה ירד כך גם כמות השדים ולכאורה זה תמוה הלא הסטרא אחרא בימינו אמורה להיות יותר חזקה מהכלל שכל דבר בקדושה הפוך בקליפה וכמו שהקדושה יורדת עם הזמן הסטרא אחרא עולה עם הזמן וגם הלא הדור שורץ ביותר עוונות ורמת החכמים ותלמידי החכמים והחסידים ירדה וגם מה שאמר הארי שמצווה בימינו שווה הרבה יותר מפעם למהרחו ששאלו בעיינין גובה נשמתו שאמר שהוא לא כקטני החסידים בדורות הראשונים ואם כן לכאורה תמוה מה הישוב?
1 Answers
מערכת אתר אשובה צוות answered 3 חודשים ago

שלום וברכה, שאלת שאלה מצוינת

מצד אחד באמת הסטרא אחרא יותר חלשה, מצד אחר היא יותר חזקה.

לסטרא אחרא יש 10 כתרין דמסאבותא - כלומר 10 דרגות שונות של כוחות שונים וכו' שבהם בעצם עם ישראל נלחם.

ועיקר הכוח של הסטרא אחרא נובע בעקבות נשמות וניצוצות קדושה שאותם לקחה הסטרא אחרא בעקבות חטאים וכו'.

לאורך ימות העולם השם יתברך עשה שלא יהיה נידח ממנו נידח ושלח לנו צדיקים מהאבות הקדושים ועד לצדיקים בכל דור ודור בפרט יחידי הדורות (משה רבנו, רשב"י האר"י ובעל שם טוב - והיום רבי נחמן מברסלב שעדיין ממשיך את תיקוניו.) שהם פעלו ופועלים.

כיום מצד אחד יש מציאות שרוב הנשמות כבר יצאו מהקליפה, ושהם היו בקליפה אז היה מציאות שהסטרא אחרא הייתה יותר חזקה -

אך היום יש מיעוט של נשמות ישראל וניצוצות הקדושה בקליפה - אך מנגד יש נשמות שנפלו יותר נמוך, עד שנכנסו בתוך בחינות של 50 שערי טומאה, של ערב רב ועוד ועוד.

כפי נשמות הדור והסטרא אחרא שיושבת עליהם כך יש בעולם מציאות של פגם.

לכן כמו שאמר האר"י למהרח"ו שמצד ערך נשמתו היה שייך שהוא יהיה נביא, קדוש וכו' וכו' אבל בגלל הסטרא אחרא שיש באוויר והדור וכו' אז הוא לא משיג מה שהיה משיג בדורות קודמים (שהוא היה מגולגל כרבי עקיבא וכו'). ואם הדור היה מתקן כל מי שיש לו נשמה גבוהה היה מתחיל להשיג דברים עליונים - ואפילו הקטנים שבדור.

אם כן, מה התקנה שלנו?

איך נצליח להתקדש בדור כמו זה שיוצאים בו נשמות באמת עם קלקולים שכל ימות העולם לא הצליחו לבוא לתיקון וכו'?

ידוע שכל הצדיקים עסקו כל אחד לפי עניינו בתיקון נשמות ישראל, אברהם אבינו תיקן חלק בסדום, יצחק עם השדה תיקן שם שהתגלגלו בשדה וכו', יעקב תיקן עם הכבשים (שהתגלגלו עם ישראל שם), יוסף תיקן שעם ישראל התגלגלו במצריים שהיו בדורו (הגלה אותם, עשה להם ברית וגם היה רעב) ואחר כך משה רבנו כבר התחיל את תיקון יחידי הדורות להוציא את עם ישראל ממצרים ולהתחיל בתיקון הערב רב שהאבות לא הצליחו להוציא אותם ממדרגה של גוי למדרגה של ישראל, וכך כל הצדיקים הגדולים והקטנים כל אחד עשה את שלו - וכמובן השם יתברך עשה לנו חתירות מתחת כסא כבודו גם לתת לנו צדיקים קדושים כאלו וגם עשה לנו עוד הרבה תיקונים.

מה בדור שלנו?

השם הטוב שלח לנו צדיק יסוד עולם, צדיק האמת, מיחידי הדורות, רבנו הקדוש נחל נובע מקור חכמה רבי נחמן בן פייגא שהבטיח שהוא רופא הנפשות והוא יתקן את נשמות ישראל עד יבוא גואל (האש שלי תוקד עד ביאת המשיח).

רבנו זכה לכל מדרגות הנפש רוח נשמה חיה יחידה עד יחידה דיחידה - מה שלא זכה אף צדיק מעולם.

מה המשמעות של זה? רבנו אמר שמי שיתקרב אליו ויבוא אליו הוא ימשוך אותו בפיאות משאול תחתית, כלומר ממדרגה הנמוכה ביותר, העניין הזה הוא לא רק בעולם הבא (בגיהנם ממש) אלא גם בעולם הזה.

לכן ראה להתקרב לצדיק הדור רבנו נחמן בן פייגא, ללמוד בספריו הקדושים - תתחיל במשיבת נפש ותמשיך להשתפכות הנפש, ליקוטי מוהר"ן, שיחות הר"ן וחיי מוהר"ן.

גם הבן איש חי שציטטת היה לומד בספרי רבנו, וגם היה שואב מצדיקים רבים שכולם אחזו ברבנו כל ימי חייהם, וכך גם התלמידים של הבן איש חי וכו'.

 

דילוג לתוכן