כיצד לקרוא חק לישראל כשהפרשות מחוברות?

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודקטגוריה: הלכות שבתכיצד לקרוא חק לישראל כשהפרשות מחוברות?
מערכת אתר אשובה צוות נשאל לפני 3 שנים

כיצד יש לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום ואת החק לישראל כשהפרשות מחוברות?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני 3 שנים

כשיש שתי פרשות מחוברות - צריך לקרוא את שתיהן, כיון שכך הוא סדר הקריאה. וכשקוראים שניים מקרא ואחד תרגום קוראים בסוף גם את ההפטרה, וכשהפרשות מחוברות- קוראים את ההפטרה של הפרשה השנייה, מפני שבה סיים ובה מפטירים.
המנהג לקרוא ביום ראשון חק לישראל של פרשה ראשונה וביום שני של פרשה שניה, וחוזר ביום שלישי וקורא חק לישראל של פרשה ראשונה וביום רביעי של פרשה שניה וכו', כדי לא לקפח אף אחת מהפרשות.
(מתוך “קול אליהו”)
מתוך העלון “עטרת מרדכי”
שע”י בית תורה וחסד “עטרת מרדכי אליהו”
רחובות
08-9397933

דילוג לתוכן