איך להצליח לכוון בתפילה?

אנונימית נשאל לפני 5 חודשים

כבר המון זמן שאני לא מתפללת. או שאני מתפללת מהר ואז אחר כך מרגישה מתוסכלת שככה התפילה שלי נראית ושאני חושבת על כל מיני דברים אחרים תוך כדי ולא מצליחה להתכוון בתפילה.
מה אפשר לעשות?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני 5 חודשים

שלום וברכה לבת ישראל היקרה,
פעם הגיע כפרי לבעל שם טוב זיע"א ושאל אותו פחות או יותר את אותה השאלה שלך, הבעל שם טוב ענה לו: את השעון שלך אתה הולך לכוון כל יום (כי את השעונים שלהם היה צריך לכוון כל יום ולמתוך את הקפיצים וכו'), ענה לו אותו כפרי - בוודאי. שאל אותו הבעל שם טוב, אתה מסתכל בשעון כל יום? ענה הכפרי, לא, אבל שארצה לבדוק מה השעה והשעון לא יהיה מכוון לא אוכל לדעת את השעה! 
ענה לו הבעל שם טוב, אותו הדבר תקף לגבי התפילה, ההתמדה היא בונה את הכלי, ואחת לכמה זמן בעזרת השם תהיה לך התעוררות גדולה בתפילה, אפילו אם זה יוצא אחת לחודש. אבל אם לא תתפללי - וודאי שלא תזכי אפילו לתפילה אחת עם כוונה.
בנוסף - כדי להתרכז בתפילה חשוב מאוד להבין כמה תובנות:

  1. השם עומד ומקשיב לתפילה שלך, וביד השם יתברך לעשות את כל רצונך, והשם אומר בתורה הקדושה (פרשת ואתחנן) למשה רבינו, תדע, אני גזרתי שלא תיכנס לארץ ישראל, אבל בעקבות תפילתך אם תתפלל עוד תפילה אחת אפילו הגזירה שלי תיקרע! ועוד מצינו שאליעזר עבד אברהם התפלל על מציאת רבקה, ובעקבות התפילה - מיד רבקה נזדמנה לו. כך מופיע המוני פעמים בכל התורה נביאים וכתובים, ועוד מצינו שאלישע הנביא שהחיה מתים, ועשה ניסים אדירים לעם ישראל - הגמרא אומרת שהכל הוא פעל על ידי תפילה. ורבינו הקדוש בליקוטי מוהר"ן (רבי נחמן מברסלב) אומר שעיקר כלי המלחמה של המשיח יהיה על ידי תפילה פשוטה להשם יתברך שהוא יהיה מדבר עם השם על הכל, והשם מקשיב ושומע את תפילת האדם עד כדי כך שהמשיח יפעל את כל הגאולה על ידי תפילתו. כך על כל דבר ודבר, אפילו על דברים קטנים, ובתפילה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה (נביאים וחכמים), יש בקשות כלליות על כל מהות האדם - הכרה בבורא, הודאה על הטובות, בקשות על דעת וחכמה במעשים, חזרה בתשובה, תיקון לנשמה, פרנסה, בריאות, בניין בית המקדש וכו'. הכל כלול בפנים.
  2. על ידי התפילה את נדבקת בהשם יתברך - כל המהות בעולם הזה היא רק להדבק בהשם יתברך ולעבור את העולם הזה בהצלחה, ובתפילה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה שחלקם היו נביאים - יש מקצת מהמשכת הנבואה בזמן הגלות עד בניין בית המקדש.
  3. על ידי תפילת שמונה עשרה מגיעים מלאכים מיוחדים להעלות את התפילה שלך לפני השם יתברך - הזוהר הקדוש אומר שיש מלאך ששמו מט"ט (קיצור של שמו המלא) ואותו מלאך מגיע בתפילת שמונה עשרה להעלות את התפילה שלך עד כסא הכבוד, וזה המלאך הוא השר של כל המלאכים!
  4. שיעקב אבינו נלחם עם המלאך - המדרש אומר שעלה עמוד השחר המלאך מבקש שיעקב אבינו יעזוב אותו ויתן לו לעלות להתפלל ולומר שירה לפני השם יתברך, שואל אותו יעקב אבינו - ומה מיוחד ביום הזה? עונה שרו של עשיו (המלאך) - שרק פעם ב2,000 שנה יש לו רשות להתפלל ולומר שירות לפני השם. ולנו - יש את האפשרות הזאת בכל יום בכל זמן ובכל מקום (במקומות המותרים לפי ההלכה).

כדי לכוון יותר בתפילה יש כמה עצות:

  1. רבנו הקדוש אומר - שאין 2 מחשבות יכולות לשהות אצל האדם בעת ובעונה אחת. לכן אם האדם מתעלם ומנסה להתרכז בתפילה - ולהסית את מחשבותיו אל הדבר הטוב (התפילה) הוא יכול לדחות את כל המחשבות זרות ובילבולים. כמובן שהיצר ממשיך לנסות להוציא את הריכוז מהתפילה, אבל העצה היא קודם כל להסית את המחשבות ולנסות לחשוב על התפילה.
  2. עצה נוספת היא לעקוב אחרי מילות התפילה עם הסידור ביד וביד השניה לסמן עם האצבע על המילה שאותה את אומרת.
  3. דבר נוסף, ראי להכניס את הכוונה שלך בתפילה, כלומר לעשות את התפילה לתפילה אישית עלייך - ואז יהיה לך יותר קל. - לדוגמא: רצה השם בעמך ישראל - את יכולה לכוון : ריבנו של עולם, בבקשה אל אף שאנחנו לא שלמים, ואני מכירה בעצמי שאני לא שלמה, תרצה בי, תשמח בי תשוב אלינו לבית המקדש ולגילוי שכינה ונבואה בעם ישראל. 
  4. להתמיד להתפלל - גם בלי כוונה שווה המון, בדור שלנו מי שבכלל פותח את הפה לתפילה נחשב הרבה מאוד בשמיים, ורבינו האר"י דיבר על דורו ואמר לתלמידו רבי חיים ויטאל זיע"א שמעשים קטנים נחשבים בדורו בעקבות ריבוי הקשיים להיות יהודי כשר למעשים גדולים של הדורות הקודמים, ואמרו עוד כמה חכמים שבדור שלנו - יכול להיות נחשב לאדם נטילת ידיים כמו עקידת יצחק בזמנו מרוב קושי הגדול להיות יהודי שומר מצוות! ועוד אומר הרבי נחמן שבדורנו אפילו אדם שמזיז את הפיאות שלו (שיש בזה מצווה מהתורה שלא לגלח את הפיאות) על ידי זה הוא ממש מוזיז את כל העולמות העליונים מרוב שזה נחשב הרבה.

אני מקווה שעזרתי לך, ומקווה שתתמידי תמיד בתפילה, הן תפילה מסודרת על ידי חכמים, והן שיחה בינך לבין השם יתברך בשפה שלך תמיד בכל עת. כי זה עיקר היכולת שלך לעבור את העולם הזה בהצלחה - הן רוחנית והן גשמית
בברכה,
איתמר חיים

דילוג לתוכן