האם צריך לומר בנוסח ה"לשם יחוד", שלפני הקידוש בערב שבת, שמקיים מצות עשה דאורייתא?

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודקטגוריה: הלכות שבתהאם צריך לומר בנוסח ה"לשם יחוד", שלפני הקידוש בערב שבת, שמקיים מצות עשה דאורייתא?
לא ידוע צוות נשאל לפני 2 שנים

האם צריך לומר בנוסח ה"לשם יחוד", שלפני הקידוש בערב שבת, שמקיים מצות עשה דאורייתא?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני 2 שנים

בקיום מצוות התורה יש איסור "בל תוסיף" שלא להוסיף על מצוות התורה וכן איסור "בל תגרע" שלא לגרוע ממצוות התורה. ואפילו בדיבור, אדם שאומר: "הריני מקיים מצות עשה מדאורייתא" על מצווה "דרבנן"- עובר על "בל תוסיף". והפוך, אדם שאומר: "הריני מקיים מצוות עשה דרבנן" על מצווה "דאורייתא"-עובר על "בל תגרע". ולכן צריך לדייק בנוסח ה"לשם יחוד" ולומר: "...הנה אנחנו באים לקיים מצות עשה דאורייתא, לקדש את השבת בדברים. ולקיים מצות עשה דרבנן, לקדש על היין". וכל זאת, מפני שמדין תורה המקדש את השבת בדברים- יצא ידי חובה.
(מתוך “קול אליהו”)
מתוך העלון “עטרת מרדכי”
שע”י בית תורה וחסד “עטרת מרדכי אליהו”
רחובות
08-9397933

שינוי גודל גופנים
ניגודיות