הטובל אחר חצות, האם יקרא שניים מקרא ואחד תרגום קודם הטבילה?

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודקטגוריה: הלכות שבתהטובל אחר חצות, האם יקרא שניים מקרא ואחד תרגום קודם הטבילה?
מערכת אתר אשובה צוות נשאל לפני 3 שנים

הטובל אחר חצות לכבוד שבת, האם יקרא שניים מקרא ואחד תרגום קודם הטבילה או אחר הטבילה?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני 3 שנים

אין זה משנה, וינהג לפי מה שמרגיש טוב יותר.
(מתוך “קול אליהו”)
מתוך העלון “עטרת מרדכי”
שע”י בית תורה וחסד “עטרת מרדכי אליהו”
רחובות
08-9397933

דילוג לתוכן