האם נשים חייבות בקריאת שמע על המיטה והאם ראוי שתאמרנה תיקון חצות?

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודקטגוריה: שאלות בהלכה (כללי)האם נשים חייבות בקריאת שמע על המיטה והאם ראוי שתאמרנה תיקון חצות?
אנונימי נשאל לפני חודש 1

האם נשים חייבות בקריאת שמע על המיטה והאם ראוי שתאמרנה תיקון חצות?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני חודש 1

בעניין קריאת שמע שעל המיטה פשוט שגם הנשים חייבות בה ושייכות גם כן בתיקון הנעשה בקריאת שמע של המיטה למחיית המזיקין, כי כמו שיוצאים המזיקין מן האדם המוציא שז"ל בהיותו בלא אשה כך האשה בוראת מזיקין בלא איש, גם בימי זקנתה צריכה להיזהר בקריאת שמע שעל המיטה כדי לתקן מה שהיה לה בימים ראשונים.
לעניין תיקון חצות, האמת הוא שלא נמצא ולא נשמע שנשים יאמרו תיקון חצות, הן תיקון רחל והן תיקון לאה, אף על פי שהן נשים חכמניות ולמדניות ודרכן ללמוד תהילים בכל יום על כל זה אין אומרות תיקון חצות. ידוע שהאישה היא בחינת עשיה שהיא בחינת דינין, ומאחר שתיקון רחל ולאה הכל נעשה בלימוד המקרא לכן אין ראוי לנשים להתערב בתיקון זה ולקרות המקראות בלילה כדי שלא לעורר את הדינים ורק הזכרים שהם בחינת יצירה ובהם בחינת רחמים יכולים לעשות תיקון זה במקראות בכל לילה.
(שו"ת רב פעלים, סו"י ח"א, סי' ט')
התשובה של הבן איש חי זיע"א

דילוג לתוכן