האם מותר להרתיח מים ביום טוב כדי שיגלשו ויכבו את הגז?

שאל את הרב - שאלות בהלכה, חסידות, הנהגה ועודקטגוריה: שאלות בהלכה (כללי)האם מותר להרתיח מים ביום טוב כדי שיגלשו ויכבו את הגז?
אנונימי נשאל לפני חודש 1

האם מותר להרתיח מים ביום וב כדי שיגלשו ויכבו את הגז והאם מותר להנמיך את הגז ביום טוב או לכבותו ע"י סגירת הברז הראשי?

1 תשובות
מערכת אתר אשובה צוות נענה לפני חודש 1

כיבוי גז ביום טוב בזמן הזה הוא מדרבנן, כיוון שלא עושים כיבוי גחלת (שבת כט' ע"א ועיין משנה ברורה סי' רעח' ס"ק ג').
אמנם מרן השולחן ערוך בסי' תקיד' ס"ג אסר גרם כיבוי אלא אם כן יהיה גורם הכיבוי מוכן לפני ההדלקה והרמ"א שם הקל בזה, אך כיוון שכיבוי גז הוא דרבנן לכן אפשר להשתמש בגרמא לכיבוי הגז.
בעניין הנמכת הגז - דעת מרן שם בסע' לאסור ודעת הרמ"א להקל, אולם כיוון שאין בזה כיבוי דאורייתא, מותר להנמיך את הגז בתנאי שאם לא ינמיך יישרף האוכל ולא יתבשל, אבל לכבות אסור אפילו על ידי כיבוי הברז הראשי.
(שו"ת הרב הראשי, תשמ"ח, סי' ט', עמ' 36-37)
תשובת הרב מרדכי אליהו זיע"א

דילוג לתוכן